Rozpoczął się nowy rok szkolny

3 września 542 uczniów trzech szkół podstawowych na terenie gminy Słupno pożegnało wakacje, a przywitało się z nowym rokiem szkolnym 2018/2019. 397 osób uczęszcza do SP w Słupnie, 81 – do placówki w Liszynie, a 64 – w Święcieńcu. W hali sportowej w Słupni uroczyście wszystkich przywitał dyrektor szkoły Waldemar Kaczorowski. Wójt gminy Marcin Zawadka życzył wszystkim uczniom – a szczególnie 45 pierwszoklasistom – wielu sukcesów.  W Liszynie po raz pierwszy w szkolne progi zawitało 12 maluchów, a w Święcieńcu – 9. Wójt gminy podkreślił, że SP w Słupnie jest najlepszą placówką w całym powiecie płockim, a gmina kładzie bardzo duży nacisk zarówno na bazę i wyposażenie placówek, jak i na poziom nauczania, zatrudniając nauczycieli z najwyższymi kwalifikacjami. Czytaj dalej Rozpoczął się nowy rok szkolny

Kolejne wsparcie dla strażaków – ochotników

30 sierpnia wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka oraz skarbnik gminy Beata Łapiak w Ministerstwie Sprawiedliwości  podpisali umowę dotyczącą dotacji celowej w kwocie 16.830 zł dla strażaków – ochotników z terenu gminy Słupno. W imieniu ministra sprawiedliwości umowę parafował Mikołaj Pawlak, dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Uzyskane środki pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości. Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy uzyskają nowe drobne wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym.

W kadencji 2014 – 2018 jednostki OSP z terenu gminy Słupno uzyskały wsparcie z Urzędu Gminy w kwocie ok. 1,4 mln zł.

Remont w SP w Święcieńcu

Powoli kończą się prace remontowe w Szkole Podstawowej w Święcieńcu. Firma Eko-Dach, mająca siedzibę na terenie gminy Słupno, ma za zadanie odnowienie i wymianę 80 złączy instalacji odgromowej, naprawę uszczelnień w oknach dachowych, wymianę 200 mb rynien poziomych, odnowienie powłoki malarskiej elementów metalowych oraz zabezpieczenie 15 kominów blachą. Te prace tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego z pewnością wpłyną na poprawę stanu budynku placówki, co ma także wpływ na warunku nauki kilkudziesięciu dzieci w SP im. Małego Powstańca w Święcieńcu. Warto podkreślić, że wykonawca dostarczy stare, zużyte rynny na złom, a środki, uzyskane ze sprzedaży, przekaże na rzecz szkoły. Dodajmy, że już wcześniej został zmodernizowany niewielki plac zabaw przy szkole.

Przygotowania do inwestycji w Borowiczkach – Pieńkach

W lipcu podpisano umowę na realizację I etapu ul. Piastowskiej w Borowiczkach – Pieńkach, wykonawca ma czas na realizację do 31 października 2019 r. Zadanie na trasie Borowiczki-Pieńki – Liszyno dotyczy odcinka od ul. Raczkowizna w Płocku do ul. Głębokiej w Borowiczkach- Pieńkach (ok. 1 km). Obecnie przygotowywana jest czasowa organizacja ruchu, która podczas utrudnień związanych z inwestycją pozwoli mieszkańcom na dojazd do dalszej części Borowiczek – Pieniek. Objazd poprowadzony zostanie ul. Głęboką, Botaniczną, Borowicką do Harcerskiej. Na ul. Głębokiej trwają prace przygotowawcze, dotyczące objazdu . Prace związane z główną inwestycją drogową rozpoczną się od budowy kanalizacji deszczowej w ul. Pszczelej i Łąkowej.

 

Ankieta dotycząca zajęć kulturalnych

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie przygotował ankietę, której celem jest stworzenie najlepszej oferty dla mieszkańców Gminy Słupno. Bardzo prosimy o wypełnienie formularza. Ankieta jest anonimowa. Można ją przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie, ul. Królewska 28A, 09-472 Słupno, dostarczyć osobiście do GOK lub wysłać w formie elektronicznej na e-mail: gokslupno@wp.pl do 10 września 2018 r.

ANKIETA

Zawody kajakowe we Flisie

W sobotę 25 sierpnia w Liszynie odbyły się zawody kajakowe o Puchar Wójta gminy Słupno i Puchar Prezesa Stowarzyszenia Wodniaków Flis. Była to już piąta, bardzo udana edycja imprezy w stanicy w Liszynie w gminie Słupno. Pogoda dopisała, w rekreacyjnej rywalizacji w jedynkach i dwójkach wzięły udział w sumie 33 osoby. Za miejsca 1-3 organizatorzy przygotowali puchary. W rywalizacji jedynek najlepszy okazał się Waldemar Miszczyński przed gminnym radnym Januszem Szenkiem oraz wójtem gminy Słupno Marcinem Zawadką. Natomiast w dwójkach wygrali Artur Wiosidło i Rafał Miszewski przed Jerzym Kalinowskim i Grzegorzem Wojewódzkim. Trzecia lokata przypadła Szymonowi Prusińskiemu i Kacprowi Zarębie. W rekreacyjnych zawodach wystartowała także radna Małgorzata Sawicka. Puchar dla najstarszego uczestnika imprezy otrzymał Jerzy Kalinowski, a dla najmłodszego – 7-letni Igor Szymajda, który płynął z tatą Michałem. Po części sportowej przyszedł czas na ognisko z kiełbaskami dla wszystkich gości oraz potańcówkę.

Ruszają bezpłatne szczepienia dla seniorów

24 sierpnia wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka podpisał umowę
z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Rodzina” w sprawie uruchomienia
programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Słupno.

Centrum Medyczne „Rodzina” reprezentował Bogdan Bartkowski, a gminę Słupno – wójt Marcin Zawadki oraz skarbnik Beata Łapiak. Dzięki dofinansowaniu gminy, seniorzy z terenu Gminy Słupno, którzy ukończyli 65 rok życia będą mogli całkowicie za darmo skorzystać ze szczepień przeciwko grypie. Program szczepień ruszy 1 września i trwać będzie do 31 października br. Szczepienia będą się odbywać w Centrum Medycznym „Rodzina”, mieszczącym się przy ul. Miszewskiej 8a po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem (24) 262 28 68. Szczepienia przeciwko grypie będą realizowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń pacjentów oraz po wypełnieniu na miejscu oświadczenia o miejscu zamieszkania.