Sprzedaż biletów miesięcznych na linię 215 w dniach 31.07 i 1.08

Na prośbę przewoźnika PKS Gostynin  (obsługującego od 1 sierpnia linię 215: Słupno Zajazd – Płock Jachowicza) w dniach: 31 lipca (środa) i 1 sierpnia (czwartek) w siedzibie Urzędu Gminy (przy wejściu głównym) w godz 8:30-16:00 uruchomiony będzie punkt sprzedaży biletów miesięcznych na linię 215 na sierpień.
Linia ta od 1 sierpnia zastępuje obecną linię 115 na tej samej trasie, z uzupełnieniem o przystanek Miszewko Strzałkowskie Pętla.

Komunikacja w Gminie Słupno od 1 sierpnia 2019r.

W dniu 26 lipca 2019, po zakończeniu dwóch postępowań przetargowych podpisana została umowa na świadczenie usług transportu publicznego pomiędzy Gminą Słupno, a wyłonionym w postępowaniu wykonawcą – PKS Gostynin Sp. z o.o.

Czytaj dalej Komunikacja w Gminie Słupno od 1 sierpnia 2019r.

INFORMACJA – sporządzanie planów urządzenia lasu

W związku z wykonywaniem zadania na zlecenie i koszt Powiatu Płockiego, tj. ,,Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do os6b fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w poszczególnych obrębach ewidencyjnych, na terenie 10 gmin powiatu płockiego, tj.: Bielsk, Bodzan6w, Brodzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Stara Biała i Wyszogród”, uprzejmie informuje się iż od 22 lipca br. na terenie sołectwa będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy KRAMEKO sp. z o.o. z Krakowa.
Zebrane dane taksacyjne posłużą do sporządzenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, który po zatwierdzeniu przez Starostę, stanie się podstawowym dokumentem technicznym i prawnym do prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz do naliczania podatku leśnego.
Ponadto informujemy, że projekty uproszczonych planów urządzenia lasu, po ich opracowaniu, zostaną wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy, o czym właściciele lasów zostaną powiadomieni pisemnie przez wójta (burmistrza, prezydenta) w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Zainteresowani właściciele lasów mogą skradać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu. Decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków wydaje Starosta.

Susza rolnicza – składanie wniosków do 25 lipca !

W związku z raportem nr 7 Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, według których na terenie Gminy Słupno wystąpiło zjawisko suszy rolniczej, Urząd Gminy w Słupnie informuje, iż w dniach 24.07.2019r. – 25.07.2019r. będą przyjmowane dodatkowe wnioski producentów rolnych w sprawie szacowania strat w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, którzy we wcześniejszym terminie nie zdążyli złożyć dokumentów lub posiadają tylko uprawy, które wcześniej nie mogły być lustrowane. Uprawami które będą poddawane szacowaniom komisji są: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, ziemniak, tytoń, chmiel, warzywa gruntowe, truskawki, drzewa owocowe, krzewy owocowe, rośliny strączkowe. Jednocześnie informujemy, że osoby, które już we wcześniejszym terminie złożyły wniosek, nie składają wniosku ponownie, szacowanie dodatkowych upraw odbędzie się na podstawie złożonego wniosku z poprzedniego naboru.

Wniosek o szacowanie szkód – pobierz
Wzór wypełnionego wniosku o szacowanie szkód –  pobierz
Informacja do wypełnienia wniosku – pobierz