Awaria oczyszczalni w Warszawie

W związku z awarią instalacji przesyłającej ścieki do oczyszczalni „Czajka” w Warszawie informujemy, że na terenie gminy Słupno (z wyjątkiem Nowego Gulczewa) woda ujmowana jest ze studni głębinowych i jest zdatna do spożycia. Natomiast mieszkańców Nowego Gulczewa prosimy o śledzenie komunikatów Wodociągów Płockich – dostawcy wody. 

Komunikat Wodociągów Płockich w związku z awarią kolektora ściekowego w Warszawie

„Agroenergia”

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”.

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

Czytaj więcej….

Program „Mój Prąd”

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem.

Czytaj dalej Program „Mój Prąd”

Sprzedaż biletów miesięcznych na linię 215 na wrzesień

Na prośbę przewoźnika PKS Gostynin (obsługującego od 1 sierpnia linię 215: Słupno Zajazd – Płock Jachowicza) w siedzibie Urzędu Gminy (przy wejściu głównym) uruchomiony będzie punkt sprzedaży biletów miesięcznych na linię 215 na wrzesień.
Sprzedaż prowadzona będzie w godzinach pracy urzędu:
– w czwartek, 29 sierpnia w godz: 8:00-16:00
– w piątek, 30 sierpnia w godz: 8:00-15:00
– w poniedziałek, 2 września w godz. 8:00-17:00

Wniosek o stypendium Wójta Gminy Słupno

Zasady przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słupno uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych.
O stypendium mogą ubiegać się  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujący na stałe na terenie Gminy Słupno, którzy:
1. w ostatnim roku szkolnym byli laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
2. uzyskali średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku szkolnego co najmniej 5.0.
Wniosek o przyznanie stypendium może składać:
– wychowawca, dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący,
– pełnoletni uczeń, rodzic lub prawny opiekun ucznia,
– stowarzyszenie, organizacja społeczna i pozarządowa.

Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupnie dołączając do niego:
– potwierdzoną kopię świadectwa szkoły,
– dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe,
– informację o przetwarzaniu danych osobowych,
– zgodę na wykorzystanie wizerunku.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa 15 września.

Informację na temat stypendiów można uzyskać pod numerem telefonu 24-267-95-78
Wniosek o stypendium

Nowy sprzęt dla strażaków

W wyniku złożonego przez Wójta Marcina Zawadkę wniosku zostały podpisane umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Słupno. Przedmiotem umów jest zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania realizowany w ramach III edycji programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2019”
Wartość dofinansowania dla poszczególnych jednostek :
OSP Święcieniec – zakup sprzętu ratowniczego – dofinansowanie z Powiatu Płockiego 5 000 zł
OSP Cekanowo – zakup sprzętu ratowniczego – dofinansowanie z Powiatu Płockiego 5 000 zł
OSP Miszewku Strzałkowskim – zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – dofinansowanie z Powiatu Płockiego 5 000 zł