Gmina w liczbach

W Gminie Słupno aktualnie zameldowane na pobyt stały są 7182 osoby, a 136 zameldowanych jest na pobyt czasowy, co łącznie daje 7318 mieszkańców.  Najliczniejszymi sołectwami są: Słupno z liczbą 1793 stałych mieszkańców i 49 mieszkańcami zameldowanymi na pobyt czasowy oraz Nowe Gulczewo z 1196 stałymi mieszkańcami i 20 czasowymi. W miejscowości Cekanowo 878 osób zameldowanych jest na stałe, a 22 osoby czasowo. Borowiczki – Pieńki to następne sołectwo z pokaźniejszą liczbą mieszkańców: 592 osoby zameldowane są na stałe, a 13 na pobyt czasowy. W Wykowie aktualnie mieszka 378 osób, z czego tylko jedna zameldowana jest na pobyt czasowy. Podobną liczbę mieszkańców ma miejscowość Liszyno – łącznie 333 osoby zameldowane są na pobyt stały, a 8 na pobyt czasowy. Trochę ponad 200 mieszkańców mają miejscowości takie jak: Mirosław – 239 osób zameldowanych na pobyt stały i 3 na pobyt czasowy; Bielino – 209 osób zameldowanych na pobyt stały i 1 na okres czasowy; Miszewko Strzałkowskie – łącznie 208 mieszkańców, z czego 3 zameldowanych jest na pobyt czasowy; Barcikowo – 205 stałych mieszkańców i 1 zameldowany na pobyt czasowy oraz Rydzyno z 199 osobami aktualnie zameldowanymi na pobyt stały i 1 osobą zameldowaną na pobyt czasowy.  W sołectwie Ramutowo aktualnie zameldowane są 164 osoby, w tym 1 na pobyt czasowy. Podobną liczbę mieszkańców mają: Miszewko Stefany ze 156 mieszkańcami zameldowanymi na pobyt stały, Stare Gulczewo – 137 stałych mieszkańców i 9 zameldowanych czasowo oraz Sambórz z liczbą 138 mieszkańców, w tym 3 zameldowanych czasowo. W miejscowości Mijakowo aktualnie mieszka 121 osób. 99 osób mieszka w miejscowości Szeligi, 81 w miejscowości Święcieniec, a w Gulczewie łącznie jest  67 osób, w tym jedna zameldowana na pobyt czasowy.

Według aktualnych statystyk, w Gminie Słupno mieszka 3567 kobiet i 3615 mężczyzn. Najliczniejszym przedziałem wiekowym jest przedział 19-65, który liczy 2427 kobiet i 2161 mężczyzn. Powyżej 60 roku życia aktualnie zameldowanych jest 705 kobiet i 340 mężczyzn. Najmłodszych mieszkańców, tzn. w przedziale wiekowym 0-5 łącznie jest 434, 6-latków jest 82, a 7-latków – 88. Dziewczynek w przedziale 8-12 jest 229, natomiast chłopców 247. Nastolatków w przedziale wiekowym 13-15 lat jest łącznie 236, w tym 95 dziewczyn i 141 chłopców. 16-latek i 17-latek jest 65, a chłopców w tym samym wieku 82. Osiemnastolatków ogółem jest 86, z czego 42 osoby to kobiety.

 

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 115 110 225
3 38 43 81
4-5 85 94 179
6 48 34 82
7 49 47 96
8-12 268 248 516
13-15 130 94 224
16-17 90 80 170
18 38 41 79
19-65 2534 0 2534
19-60 0 2278 2278
>65 375 0 375
>60 0 777 777
ogółem 3770 3846 7616

Dane na dzień 29.11.2017

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 96 101 196
3 40 43 83
4-5 85 70 155
6 42 40 82
7 41 47 88
8-12 247 229 476
13-15 141 95 236
16-17 65 82 147
18 44 42 86
19-65 2427 0 2427
19-60 0 2161 2161
>65 340 0 340
>60 0 705 705
ogółem 3567 3615 7182

Dane na dzień 11.07.2016

LISTA MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH

L.p.

Miejscowość

Liczba osób aktualnie zameldowanych na pobyt stały i czasowy

Liczba osób aktualnie zameldowanych na pobyt stały

Liczba osób aktualnie zameldowanych na pobyt czasowy

1 Barcikowo

205

204

1

2 Bielino

209

208

1

3 Borowiczki – Pieńki

605

592

13

4 Cekanowo

90

878

22

5 Gulczewo

67

66

1

6 Liszyno

341

333

8

7 Mijakowo

121

121

0

8 Mirosław

242

239

3

9 Miszewko – Stefany

156

156

0

10 Miszewko Strzałkowskie

208

205

3

11 Nowe Gulczewo

1216

1196

20

12 Ramutowo

164

163

1

13 Rydzyno

200

199

1

14 Sambórz

138

135

3

15 Słupno

1842

1793

49

16 Stare Gulczewo

146

137

9

17 Szeligi

99

99

0

18 Święcieniec

81

81

2

19 Wykowo

378

377

1

RAZEM

7318

7182

136

Dane na dzień 30.06.2016