Wysokość opłat za wodę Print
Tuesday, 17 March 2015 10:19

W związku z pytaniami mieszkańców dotyczącymi wysokości opłat za wodę, wyjaśniamy, że obowiązujące od stycznia 2015 r. wyższe ceny za m sześć. wody wynikają z Uchwały Rady Gminy w Słupnie z dnia 17 października 2014 r., której skan znajduje się tutaj.

 
Sambórz: miejsce na końcu świata Print
Tuesday, 17 March 2015 10:18

Remiza OSP w Mijakowie była 16 marca br. miejscem spotkania mieszkańców Samborza z wójtem gminy Słupno, Marcinem Zawadką. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych tego typu spotkań, również to zdominował temat niewydolnej komunikacji, złego stanu dróg oraz braku infrastruktury w postaci sieci kanalizacyjnej czy gazociągowej.

W wieczornej dyskusji w remizie było jednak coś, co nieczęsto podnosili mieszkańcy innych sołectw: kwestia równego traktowania wszystkich części gminy Słupno. Mieszkańcy Samborza wielokrotnie podczas spotkania stwierdzali z rozgoryczeniem, że ich wieś przez lata była miejscem zapomnianym przez włodarzy gminy, przez co jest najbardziej niedoinwestowana na tle innych miejscowości. Ponieważ jednak leży im na sercu dobro ich wsi, a przede wszystkim chcą mieszkać i żyć w takich samych warunkach jak mieszkańcy Cekanowa czy Słupna, zgłosili wójtowi propozycję, by podczas sesji Rady Gminy wszyscy – nie tylko radni – mieli prawo zgłaszać interpelacje i zapytania i mogli zrobić to na początku sesji, a nie pod koniec, gdy często nie ma już na sali osób odpowiedzialnych za poszczególne wydziały.

- Jednym z podstawowych założeń tej kadencji jest zrównoważony rozwój gminy, dlatego  te postulaty są dla mnie bardzo ważne. Chciałbym, żeby standard życia mieszkańców gminy nie spadał wraz z odległością od Słupna – powiedział wójt Marcin Zawadka.

Wśród propozycji zgłoszonych przez mieszkańców Samborza było też zamontowanie progów zwalniających na drodze oraz ustawienie odpowiednich znaków ograniczających tonaż przejeżdżających przez wieś pojazdów.

 
VI Sesja Rady Gminy Print
Tuesday, 24 February 2015 10:12

Powiadomienie VI Sesja Rady Gminy Słupno

Decyzją Przewodniczącą Rady Gminy Słupno Elżbiety Kuchty najbliższa zwykła sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 27 lutego o godz. 1200 z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.  Przyjęcie protokołu z III, IV, V  Sesji Rady Gminy.

3.  Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Słupno.

4.  Interpelacje i zapytania radnych.

5.  Informacje z posiedzeń komisji Rady Gminy.

6.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015-2020 - zobacz

b)   zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 r. - zobacz,

c)   wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki - zobacz,

d)   nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno - zobacz,

e)   zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno - zobacz,

f)    przyjęcia przez Gminę Słupno darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Płockiego położonej w Borowiczkach-Pieńkach, gmina Słupno - zobacz,

g)   nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słupno drogi dojazdowej położonej w Słupnie jako działki nr 28/23 i 28/28 - zobacz,

h)   zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi na terenie Gminy Słupno - zobacz,

i)    Skargi Przewodniczącej Rady Gminy Słupno Elżbiety Kuchty na Wójta Gminy Słupno,

7.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Słupnie za 2014 rok.

8.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego  Programu Profilaktyki  i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną za rok 2014.

9.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014.

10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 r.

11. Przyjęcie sprawdzania z Punktu Konsultacyjnego Uzależnień za rok 2014.

12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok.

13. Przedstawienie informacji o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłaty planistycznej za 2014 r. oraz udzielonych umorzeniach, ratach i odroczeniach.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski.

16. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy.

 

Nie znalazła uznania propozycja Wójta dotycząca zwołania sesji Rady Gminy w piątek na godz. 1700, tak aby stworzyć realne możliwości mieszkańców do uczestnictwa w obradach Rady Gminy, jako element kształtowania kultury prawnej, demokratycznych form udziału społeczeństwa w sprawowaniu władzy.

Poniżej skan korespondencji - zobacz

 

Przewodnicząca rady

/-/Elżbieta Kuchta

 
Kwalifikacja Wojskowa Print
Monday, 16 February 2015 12:42

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej osób.... czytaj dalej

 
Gmina Słupno na mapie Print
Saturday, 19 June 2010 00:07
{mosmap}
 
«StartPrev212223242526272829NextEnd»

Page 29 of 29
 
«  May 2017  »
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031