Rolniku przeszkól sie! cz.2 Drukuj
środa, 20 lutego 2013 09:31

Z A P R O S Z E N I E
Szanowni Państwo, Rolnicy

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Urząd Gminy w Słupnie  zapraszają na szkolenie w dniu 13.03.2013r o godz.10.00 , które odbędzie się w Sali obrad Urzędu Gminy ul. Miszewska 8a.
W programie szkolenia przewidziane są tematy aktualne dla właściwego prowadzenia gospodarstwa rolnego, a mianowicie:
1/ Dobrostan zwierząt jako jeden z wymogów wzajemnej zgodności w odniesieniu do płatności bezpośrednich otrzymywanych z ARiMR.
2/  Znaczenie pszczoły miodnej w rolnictwie i zdrowiu człowieka oraz jej ochrona przed pestycydami.
3/ Inne  istotne dla gospodarstwa działania powiązane z płatnościami bezpośrednimi /np. obowiązkowe prowadzenie różnego rodzaju ewidencji/.
Serdecznie zapraszamy

Jednocześnie informujemy, że każdy rolnik wykonujący zabiegi ochrony roślin własnym sprzętem, podlega obowiązkowi, zgodnie z ustawą, posiadania przeszkolenia w tym zakresie potwierdzonego stosownym zaświadczeniem, które jest ważne 5 lat. W związku z tym potrzeby w tym zakresie należy zgłaszać do Urzędu Gminy telefonicznie /24 2979576 i 24 2979572/ lub osobiście /pokój 2 i 5/, gdyż jest możliwość zorganizowania takiego szkolenia w marcu 2013 r.

UWAGA!!!

Szkolenie obejmuje sołectwa:

1. Sambórz
2. Miszewko Strzałkowskie
3. Mijakowo
4. Ramutowo
5. Barcikowo
6. Miszewko Stefany
7. Cekanowo
8. Nowe Gulczewo
9. Stare Gulczewo
10. Mirosław