Alpaki w Polsce Drukuj
czwartek, 27 marca 2014 10:06

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze
Starosta Płoński zapraszają na konferencję nt.:
„Alpaki w Polsce – nowy kierunek aktywizacji pozarolniczej mieszkańców obszarów wiejskich”, która odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2014 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku,  ul. H. Sienkiewicza 11
Czytaj wiecej...