Ułatwienie Startu Młodym Rolnikom Drukuj
wtorek, 06 maja 2014 07:14

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 maja 2014 r., będzie przyjmować wnioski w ramach działania „Ułatwienie Startu Młodym Rolnikom”. Do rozdysponowania w najbliższym naborze jest 796,47 mln zł. Według szacunków środki finansowe pozwolą na przyznanie pomocy 8 000 rolnikom. W obecnym naborze pojawiło się kilka zmian, które mają na celu usprawnienie wykorzystania funduszy:

  • Zwiększenie premii do 100 000 zł;
  • Wydłużenie okresu prowadzenia działalności rolniczej z 12 do 15 miesięcy (licząc od dnia rozpoczęcia działalności do dnia złożenia winsoku);
  • Konieczność uzyskania przynajmniej 7 punktów w rankingu wniosków, jako warunek koniczny przyznaniu pomocy;
  • Skrócenie naboru wniosków o przyznanie pomocy do 30 dni;
  • Skrócenie terminu na usunięcie braków formalnych przez wnioskodawcę do 7 dni od otrzymania wezwania;
  • Określenie krajowego limitu dostępnych środków dla wszystkich wnioskodawców;
  • Brak możliwości przeznaczenia premii na inwestycje budowlane na gruntach dzierżawionych;
  • Skrócenia czasu na rozpatrzenie wniosku do 50 dni.