kolonie dla dzieci rolników Drukuj
poniedziałek, 04 sierpnia 2014 12:14

Związek Młodzieży Wiejskiej przedstawia ofertę wypoczynku letniego dla 48 dzieci
rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia
społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym
i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS
(emerytura, renta). zobacz