Informacja wyborcza Drukuj
piątek, 24 marca 2017 08:22

Dziś, 24 marca, mija termin zgłaszania do Wójta Gminy Słupno kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej. Wszelkie informacje i aktualności dotyczące wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Słupnie są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Wybory uzupełniające do Rady Gminy w 2017 r.”.

 
Punkt Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Drukuj
piątek, 24 marca 2017 07:10

Punkt Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie odział w Płocku

 

Edyta Trojanowska - doradca MODR oddział Płock

pełni dyżur w Urzędzie Gminy Słupno

w każdą środę w godz. 8-16

w inne dni po uzgodnieniu telefonicznym

tel. 723436142


 
Odczyt liczników wody – Szeligi Drukuj
czwartek, 23 marca 2017 10:45

W piątek, 24 marca przeprowadzany będzie odczyt stanu liczników wody w Szeligach. W dalszej kolejności w miejscowościaci: Miszewko Stefany, Mijakowo, Ramutowo, Święcieniec, Sambórz, Barcikowo.

 
Informacja dla mieszkańców Gminy Słupno Drukuj
czwartek, 23 marca 2017 10:36

 
Przerwy w dostawie prądu Drukuj
czwartek, 23 marca 2017 07:29
Informujemy, że w związku z wykonywaniem prac remontowych na urządzeniach
elektroenergetycznych przez Energa Operator S.A. wystąpią przerwy w dostawie
energii elektrycznej w miejscowościach:
- Wykowo w dniu 27.03.2017 w godz. 08:30 - 14:30
- Borowiczki Międzylas w dniu 28.03.2017 w godz. 08:00 - 14:00
 
Restrukturyzacja małych gospodartsw Drukuj
środa, 22 marca 2017 08:37

Od 30 marca szansa na pomoc w restrukturyzacji małych gospodarstw

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro. Ponadto osoba taka musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej. W tym naborze o wsparcie będzie mógł ubiegać się ten, kto zdecyduje się na rozwój swojego gospodarstwa i przeprowadzi w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne.

W przypadku przyznania pomocy, będzie ona wypłacana w dwóch ratach - najpierw 80 proc.  premii, a kolejne 20 proc.  po zrealizowaniu założonych w biznesplanie inwestycji. Rolnik na restrukturyzację swojego gospodarstwa będzie miał 3 lata. W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20 proc. w stosunku do wielkości z roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby bądź wysłać wniosek rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu złożenia wniosku decyduje data nadania.

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie. Na podstawie przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą brane m.in.: docelowa wielkość gospodarstwa, kwalifikacje zawodowe, rodzaj planowanej produkcji, wiek wnioskodawcy.

 
Gmina w budowie, czyli wiosenne inwestycje drogowe 2017 Drukuj
wtorek, 21 marca 2017 10:07

Początek wiosny w Gminie Słupno to rozpoczęcie trzech dużych inwestycji na drogach gminnych. W plac budowy zamienił się już Mirosław, gdzie trwa przebudowa drogi Mirosław  - Stare Gulczewo wraz z całą infrastrukturą techniczną. Wartość inwestycji to ponad 4,3 mln złotych. Ruszyła też gruntowana przebudowa drogi Borowiczki Pieńki – Bielino -  Liszyno wraz z infrastrukturą. Koszt całości inwestycji to ponad 10,5 mln zł. Jeszcze w marcu koparki wjadą na drogę w Rydzynie, gdzie rozpocznie się pierwszy etap (wartość 3,7 mln zł) przebudowy drogi Płock – Rydzyno.

 
Rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej- przyjmowanie wniosków Drukuj
wtorek, 21 marca 2017 09:43

Trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie 100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Do dyspozycji jest w tym naborze 866,2 mln zł.

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014 - 2020. Ponadto, zarówno rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, jak i beneficjent poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy

Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in.  przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, turystyką wiejską, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.
Pomoc nie przysługuje osobie, która była lub jest beneficjentem następujących instrumentów wsparcia: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego PROW 2007-2013, "Premie dla młodych rolników", "Restrukturyzacja małych gospodarstw" objętych PROW 2014 - 2020.

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy w poszczególnych województwach. Punkty można otrzymać m.in. gdy ubiegający się o pomoc będzie miał w dniu złożenia wniosku nie więcej niż 40 lat, będzie beneficjentem poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Ponadto brana pod uwagę będzie skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, to czy podjęta działalność gospodarcza będzie innowacyjna, a także ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach. Najpierw 80% premii zostanie wypłacone gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzja o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy liczone od dnia doręczenia takiej decyzji. Pozostałe 20% premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu.

 

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 6 z 166
 
«  maj 2017  »
powtśrczpisoni
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031