Szczegółowe wyniki wyborów w gminie Słupno

Wójt Gminy Słupno

Nr okręgu Imię i Nazwisko Liczba głosów zdobytych Wartość procentowa
1 PIECHNA Jacek 614 15,60%
2 WERNER Stanisław Dariusz 822 20,89%
3 ZAWADKA Marcin 2499 63,51%

Źródło: www.pkw.gov.pl

Rada Gminy Słupno 2018-2023

Nr okręgu Imię i Nazwisko Liczba głosów zdobytych Wartość procentowa
1 GRABOWSKI Władysław 130 56.03%
2 CHIRZYŃSKA Romana 225 80.36%
3 ŚLIWIŃSKI Jarosław 152 76.00%
4 SZENK Janusz Kazimierz 100 57.14%
5 KARPIŃSKA-ROSIAK Agnieszka Beata 111 47.44%
6 PIÓRKOWSKI Tomasz 135 53.15%
7 PIETRZAK Andrzej 142 65.14%
8 DURNIAT Magdalena 253 72.49%
9 ZALEWSKA Anna 253 78.57%
10 MIODUSKI Andrzej Zbigniew 100 42.74%
11 SZAŁKOWSKI Jarosław 170 58.02%
12 WĘGLIŃSKI Piotr 117 46.80%
13 SAWICKA Małgorzata Barbara 139 48.60%
14 RĄCZKOWSKI Józef Romuald 113 41.09%
15 BARANOWSKI Paweł 155 53.45%


Źródło:
www.pkw.gov.pl

Bardzo dobra kondycja finansowa Gminy Słupno

Gdy obejmowałam stanowisko Skarbnika, w kwietniu 2017 roku, sytuacja finansowa budżetu Gminy Słupno była na bardzo dobrym, wysokim poziomie. Dalsza realizacja ubiegłorocznego budżetu przebiegała prawidłowo i bez zagrożeń. Ubiegły rok budżetowy zamknął się wynikami pozwalającymi stwierdzić, iż zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków osiągnięte zostały wszystkie założone cele. Dochody zostały zrealizowane w 97,11% natomiast wydatki w 95,18% planu. Na zadania inwestycyjne wydatkowana została niebagatelna kwota 11,4 mln zł.  Czytaj dalej Bardzo dobra kondycja finansowa Gminy Słupno

Wymiana wodomierzy

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie informuje, że na terenie m. Liszyno od dnia 22 października 2018r. będą realizowane wymiany wodomierzy głównych. Wymiany odbywać się będą od poniedziałku do soboty w godzinach  8:00 – 18:00.
Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz.
Wymiany dokonywać będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie.
Nadmieniamy, że nasi pracownicy posiadają upoważnienia do wykonywania w/w prac.

W przypadku wątpliwości celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem: 24 267 95 62.

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno w sprawie zmiany studium uwarunkowań

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko skutków realizacji postanowień zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz
Załączniki- pobierz
Prognoza oddziaływania- zobacz

Odbiór odpadów zielonych

Informujemy, że przez okres od 01.05.2018r. – 30.11.2018r. w ramach świadczonej usługi polegającej na wywozie odpadów komunalnych będzie funkcjonował stały Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(tzw. PSZOK)
, zlokalizowany przy ul. Wiejskiej w miejscowości Cekanowo
(teren przy GOK).
W punkcie PSZOK będą nieodpłatnie przyjmowane odpady zielone,
tj. skoszona trawa, liście, drobne gałązki pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych.

PSZOK dla mieszkańców będzie czynny w dniach:

  • poniedziałki w godzinach 1000-1400,
  • piątki w godzinach 1000-1400,
  • soboty w godzinach 800-1400.