XV sesja Rady Gminy Słupno

We wtorek 18 września 2018 r. odbyła się XV sesja Rady Gminy Słupno. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, wójt gminy Słupno Marcin Zawadka szczegółowo zreferował swoją pracę w okresie od XIV sesji Rady Gminy. Wójt przedstawił również uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej z 17 września 2018 r., wyrażającą opinię o przedłożonej przez wójta informacji i przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 r. W wyniku analizy RIO wydała opinię pozytywną, nie miała żadnych uwag. Oznacza to, że praca zarówno wójta, jak i całego urzędu gminy została oceniona bardzo wysoko.

Czytaj dalej XV sesja Rady Gminy Słupno

Piknik Letni dla mieszkańców Słupna

9 września na pikniku na placu przy Urzędzie Gminy w Słupnie gościło ok. 400 osób. To była bardzo udana impreza. Pogoda dopisała, mieszkańcy Słupna, a także sporo osób z innych miejscowości na terenie gminy, spędzili wspólnie miłe popołudnie. Była muzyka, darmowa kiełbaska, kaszanka, bigos, chleb ze smalcem i ogórkiem, napoje, kawa, herbata. Najwięcej frajdy miały dzieci, szalejące na dmuchańcach i placu zabaw. Od wójta Marcina Zawadki oraz jego zastępcy Agnieszki Ruclak oraz gminnych radnych najmłodsi otrzymali słodycze. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się Fotobudka, wolontariusze malowali dzieciom twarze, a klaun zachęcał do wspólnych gier i konkursów. Apogeum zabawy nastąpiło, gdy strażacy z OSP Słupno włączyli generator piany. Piknik przygotował Gminny Ośrodek Kultury oraz Urząd Gminy w Słupnie.

Narodowe Czytanie w Słupnie

Kilkadziesiąt osób wzięło udział 7 września w Słupnie w kolejnej edycji Narodowego Czytania arcydzieł polskiej literatury pod patronatem Pary Prezydenckiej. W roku obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wybrano „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Do wspólnego czytania mógł się zgłosić każdy. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupnie  w podniosłej atmosferze przywitała wszystkich dyrektor biblioteki Bożena Wernik. Fragmenty tekstu zaprezentowało 16 osób, w tym wójt gminy Słupno Marcin Zawadka, przedstawiciele jednostek gminnych, seniorzy, młodzież.

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno w sprawie zmiany studium uwarunkowań

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko skutków realizacji postanowień zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz
Obwieszczenie Wójta Gminy Słupno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno zobacz
Załączniki- pobierz
Prognoza oddziaływania- zobacz

Uczniowie z Nowego Gulczewa mogą jeździć darmo

Taka możliwość dotyczy młodych mieszkańców gminy Słupno, którzy dojeżdżają z Nowego Gulczewa do szkół podstawowych w Płocku.  Na podstawie zarządzenia prezydenta Płocka od początku września 2018 r. wszystkie dzieci w wieku 1-7 lat a także uczniowie płockich szkół podstawowych w strefie A i uczniowie III klas płockich oddziałów gimnazjalnych są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów autobusami Komunikacji Miejskiej w Płocku na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. Dzięki inicjatywie wójta gminy Słupno Marcina Zawadki oraz zaangażowaniu gminnych radnych Anny Zalewskiej i Magdaleny Durniat z Nowego Gulczewa, w miejscowości tej obowiązuje właśnie miejska strefa biletowa A  zamiast strefy B. Uchwałę w tej sprawie w listopadzie 2017 r. podjęli płoccy radni.  Przypomnijmy, że od 15  stycznia  2018 r. autobus   linii  KM  nr  130 z Płocka do Słupna poszerzył trasę o  właśnie o Nowe  Gulczewo. Dzięki zmianie strefy, osoby z tego rejonu, korzystające z autobusów Komunikacji Miejskiej płacą za bilety 2,80 zł, a nie 4 zł (jak w strefie B). Od początku września br. dodatkową korzyścią są bezpłatne przejazdy dzieci ze szkół podstawowych.