RODO

Informacja Administratora Danych Osobowych Gminy Słupno   zobacz
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – akty stanu cywilnego zobacz    pobierz
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą o dowodach zobacz   pobierz
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą o ewidencji ludności zobacz  zobacz