Samodzielne stanowisko pracy

Piotr Pietrzak-Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 24 267-95-66
piotr.pietrzak@slupno.eu
Pokój nr 13 c

Marzena Załęska – Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
tel. 24 267-95-94
przetargi@slupno.eu
Pokój nr 19b