Samodzielne stanowisko pracy

Piotr Pietrzak- Główny specjalista ds. kadr i szkoleń
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

tel. 24 267-95-66
piotr.pietrzak@slupno.eu
Pokój nr 13 c