Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

Anna Marciniak- Duplicka – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
tel. 24 267 95 73
anna.marciniak@slupno.eu
Pokój nr 7a

Izabela Borowska- Główny specjalista ds. budownictwa i gospodarki lokalowej
tel. 24 267-95-71
lokale@slupno.eu
Pokój nr 7b

Małgorzata Matusiak- Główny specjalista ds. planowania przestrzennego
tel. 24 267-95-71
planowanie@slupno.eu
Pokój nr 7b

Monika Błaszczyk- Szychułda- Główny specjalista ds. opłaty adiacenckiej
tel. 24 267-95-67
oplataadiacencka@slupno.eu
Pokój nr 7

Anna Portalska- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
tel. 24 267-95-67
grunty@slunpo.eu
Pokój nr 7