Wydział Organizacji Urzędu

Biuro Obsługi Klienta
Sylwia Zygmuntowicz – pomoc administracyjna
24 267-95-60

Magdalena Jabłońska- specjalista ds. ewidencji działalności gospodarczej
tel. 24 267-95-70
dzialalnosc@slupno.eu
Pokój nr 19b

Paulina Olewniczak- Sekretariat
tel. 24 267-95-60
ug@slupno.eu
Pokój nr 13

Tomasz Ulicki – Inspektor ds. bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych
tel. 24 267-95-72
informatyk@slupno.eu
Pokój nr 16

Ewa Woźniak- Główny specjalista ds. informatyki
tel. 24 267-95-72
informatyk@slupno.eu
Pokój nr 16

Emila Adamkowska- Inspektor ds. Obsługi Rady
tel. 24 267-95-88
biurorady@slupno.eu
Pokój nr 19b

Daniel Biernat- Referent
tel. 24 267-95-63
d.biernal@slupno.eu
Pokój nr 17