KONTROLA KOMPOSTOWNIKÓW PRZYDOMOWYCH

W dniu 16.09.2020 r. na terenie gminy Słupno rozpocznie się kontrola kompostowników przydomowych celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy urzędu Gminy Słupno.
Właściciele nieruchomości mają obowiązek wpuścić urzędników na teren posesji.  W przeciwnym razie stracą prawo do zwolnienia z opłaty. Czytaj dalej KONTROLA KOMPOSTOWNIKÓW PRZYDOMOWYCH

Gmina Słupno. Tu mieszkam, tu płacę za śmieci.

 Urząd Gminy informuje, że weryfikuje deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieprawidłowości dotyczą głównie zaniżonej liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości. Ujawniono także nieruchomości, których właściciele nawet mimo otrzymanego wezwania, nie złożyli dotychczas deklaracji. Czytaj dalej Gmina Słupno. Tu mieszkam, tu płacę za śmieci.

Apelujemy do wszystkich, nie wyrzucajcie chusteczek nawilżanych ani innych odpadów czy śmieci do toalet!!!

Różne rzeczy, wrzucane do muszli klozetowych zawsze były naszym problemem, ale to, co znalazło się w ostatnich tygodniach w sieci kanalizacyjnej, bardzo nas zaniepokoiło. Jeszcze nigdy w naszej instalacji nie było takiej masy chusteczek nawilżanych. Zanieczyszczenia w kanalizacji, między innymi tony chusteczek nawilżanych, notorycznie zapychają sieć i uszkadzają pompy w przepompowniach ścieków. Pracownikom z trudem udaje się usunąć zanieczyszczenia z pomp i sieci, aby ścieki mogły płynąć do oczyszczalni. Przypominamy, że na terenie gminy Słupno jest ponad 50 przepompowni ścieków.

Apelujemy do wszystkich, nie wyrzucajcie chusteczek nawilżanych ani innych odpadów czy śmieci do toalet.

Szkodzicie przecież przede wszystkim sobie. Oczyszczanie instalacji, naprawa awarii i utylizacja tych nieczystości to są dodatkowe koszty, które wpływają na wysokość opłat.