Zostań GMINNYM WOLONTARIUSZEM KORKOWYM

Dzięki wsparciu naszych lokalnych przedsiębiorców na terenie Gminy Słupno stanęło 6 czerwonych serc na plastikowe nakrętki.

 • Firma Ponzio Polska zakupiła serce, które stoi przy Urzędzie Gminy Słupno i Gminnym Ośrodku Kultury w Cekanowie
 • Firma GorTech Rental zakupiła serce, które stoi przy Samorządowych Przedszkolu „Niezapominajka” w Słupnie
 • Firma PETER-GUM zakupiła serce, które stoi przy Szkole Podstawowej w Słupnie
 • Firma WASKOP zakupiła serce, które stoi przy Szkole Podstawowej w Liszynie
 • Firma GramMarket zakupiła serce, które stoi przy Szkole Podstawowej w Święcieńcu

Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy.

Czytaj dalej Zostań GMINNYM WOLONTARIUSZEM KORKOWYM

Przypomnienie o obowiązku złożenia deklaracji

Przypominamy mieszkańcom, którzy jeszcze nie złożyli nowej (obowiązującej od 1 kwietnia 2021 r.) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aby dopełnili tego obowiązku. Niezłożenie deklaracji będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego i określeniem wysokości opłaty z urzędu w drodze decyzji.

Deklarację można złożyć elektronicznie przez e-PUAP, droga pocztową lub w Urzędzie Gminy.

PSZOK Słupno już otwarty

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Słupnie na ulicy Pocztowej 7A jest już otwarty!
Mieszkańcy naszej gminy mogą tu w wygodny, bezpieczny dla środowiska i zgodny z prawem sposób pozbyć się selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach opłaty ponoszone  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Godziny otwarcia PSZOK

 • poniedziałek – nieczynne
 • wtorek – 9.00-19.00
 • środa – 8.00-15.00
 • czwartek – 9.00-19.00
 • piątek – 8.00-15.00
 • sobota – 8.00-14.00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK)  w Słupnie  zbudowany został  w ramach projektu „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.2 „Gospodarka Odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość projektu ogółem to 390 325,91 zł z czego 186 307,59 zł stanowi dofinansowanie, a 204 018,32 zł to środki z budżetu Gminy Słupno.

Szczegółowe informacje na temat PSZOK można uzyskać pod adresem:

 • slupno.eu ,
 • numerem telefonu 538-896-966 
 • w Urzędzie Gminy.