Urząd Gminy poszukuje kandydatów do pracy

Urząd Gminy w Słupnie poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika ds. utrzymania czystości na terenie Gminy Słupno.

Do zadań ww. osoby będzie należało utrzymanie czystości dróg i chodników zlokalizowanych na terenie naszej gminy.

Szczegółowe informacje na temat powyższej oferty można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Słupnie (pok. 13c – Biuro ds. Kadr i Szkoleń) lub telefonicznie pod numerem telefonu 242679566.

SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA MIESZKAŃCÓW

Siedmioro dzieci wraz z opiekunami odebrało laptopy z oprogramowaniem i wyposażeniem!

W dniu wczorajszym  na sali obrad w Urzędzie Gminy w Słupnie odbyło się uroczyste wręczenie sprzętów zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem Programu było wyeliminowanie problemu, jakim jest deficyt sprzętu komputerowego na terenach, w których funkcjonowały niegdyś PPGR. Otrzymany sprzęt z pewnością ułatwi realizację zadań szkolnych i przyczyni  się do wzrostu rozwoju cyfrowego wśród młodych ludzi.

PRACE ZWIAZANE Z BUDOWĄ ŚWIATŁOWODU

Na prośbę Wójta Marcina Zawadki w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z radnymi i sołtysami dotyczące budowanego przez podwykonawców firmy NEXERA światłowodu na terenie gminy Słupno. Wójt poprosił  radnych i sołtysów  o przekazanie mieszkańcom ulotek i wyjaśnienie zasad związanych z projektowaniem i podłączeniem światłowodu. Wzięli w nim również udział projektanci, którzy są odpowiedzialni za projektowanie punktów dostępu   światłowodu na terenach naszej gminy.  

Projektanci zwrócili uwagę, że bardzo istotną sprawą dla mieszkańców gminy jest konieczność ZGŁOSZENIA POPYTU czyli wskazanie swojego domu jako adresu potencjalnie zainteresowanego światłowodem.

Każdy mieszkaniec powinien zrobić to sam  poprzez stronę internetową:  https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/. W prawym górnym rogu strony, na zielonym tle znajduje się ikonka „ZGŁOŚ POPYT”. Klikając na nią otwiera się formularz gdzie należy wypełnić dane dotyczące zamieszkania, wybrać szybkość łącza, numer telefonu, adres e-mail oraz zaakceptować. Z uwagi na brak wersji mobilnej strony zalecane jest wykonanie czynności na komputerach.

Czytaj dalej „PRACE ZWIAZANE Z BUDOWĄ ŚWIATŁOWODU”

Nowy wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z dostosowaniem treści umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020, poz. 2028), Gmina Słupno od dnia 11 kwietnia 2022r. wprowadza nowy wzór umowy. Nowy wzór umowy z tzw. OWU tj. Ogólnymi Warunkami Umowy zastępuje wszelkie dotychczasowe umowy obowiązujące pomiędzy Państwem, jako odbiorcą usług a Gminą Słupno. Czytaj dalej „Nowy wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków”

Wnioski o świadczenie pieniężne dla osób, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Przyjmowanie wniosków o świadczenie pieniężne dla podmiotów, w szczególności osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy odbywa się w Centrum Usług Społecznych przy ul. Warszawskiej 26a w Słupnie. Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przysługuje:

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Czytaj dalej „Wnioski o świadczenie pieniężne dla osób, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy”

Informacja dla osób z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Słupno

PRZYJAZD DO POLSKI

Wszyscy obywatele Ukrainy wjeżdżający do Polski mogą się zgłosić do jednego z centrów recepcyjnych oferujących tymczasowe zakwaterowanie, wyżywienie i pomoc medyczną.

Jednocześnie w momencie przyjazdu na teren Gminy Słupno należy zgłosić się do Urzędu Gminy Słupno w celu dokonania rejestracji miejsca pobytu obywateli Ukrainy. Czytaj dalej „Informacja dla osób z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Słupno”

Pomoc dla obywateli Ukrainy w województwie mazowieckim.

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie upowszechniamy obywatelom Ukrainy dostępu do informacji w sprawie możliwości wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje w przedmiotowej sprawie zamieszczone są na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

PSZOK- łatwy sposób na trudne odpady.

Stara kanapa, zużyte opony, zepsuta lodówka, posegregowane pozostałości po małym remoncie albo chemikalia – co z nimi zrobić, gdy już nie są nam potrzebne? Oddać do PSZOK.

PSZOK, czyli  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Słupnie na ulicy Pocztowej 7A.

Warto przypomnieć, że oddając odpady do PSZOK – w ramach określonych limitów – mieszkańcy naszej gminy nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat. Jedynym wymogiem jest wypełnienie krótkiego formularza, w którym określamy jakie odpady oddajemy oraz potwierdzamy, że zostały one wytworzone w naszym gospodarstwie domowym. Trzeba mieć też przy sobie dowolny dokument tożsamości potwierdzający miejsce zamieszkania. Jeśli dostarczamy odpady w imieniu innego mieszkańca należy zabrać wypełnione przez niego oświadczenie.

Do transportu odpadów z posesji do PSZOK uruchomiliśmy dla Państwa usługę bezpłatnego wypożyczenia samochodowych przyczepek. W PSZOK działa również Punkt Ponownego Użycia Odpadów, gdzie można dostarczać niepotrzebne, ale nadal sprawne rzeczy, które każdy
z Mieszkańców może bezpłatnie zabrać z PSZOK.

Szczegółowe informacje o PSZOK dostępne są na stronie www.slupno.eu zakładka PSZOK.