Inwestycje 2020

1.Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Święcieniec wzdłuż drogi powiatowej

Trwa budowa ścieżki rowerowej na odcinku o długości 4,233km i szerokości 2m.
Koszt budowy to prawie 2,7 mln zł. Termin zakończenia – 30.06.2020r.

2. Modernizacja infrastruktury w ul. Modrzewiowej w Słupnie ETAP IV i ETAP III

Trwa modernizacja ul. Modrzewiowej w Słupnie na odcinku od ul. Miszewskiej do ul. Handlowej (Etap III) i od ul. Handlowej do ul. Dębowej (Etap IV).
Koszt modernizacji to prawie 1,1 mln zł. Termin zakończenia – 29.05.2020r.

3. Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą

Trwa Etap I przebudowy drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i przebudową sieci gazowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz budową rurociągu kablowego dla kabla światłowodowego.

Etap I obejmuje odcinek o długości ca 723,05mb. Koszt budowy to 4,6 mln zł. Termin zakończenia – 29.05.2020r.

4. Park nad Słupianką – Etap I

Teren parku ,,Nad Słupianką’’ w Słupnie został zaprojektowany w sposób nowoczesny, wkomponowany w teren uwarunkowań przyrodniczych z uwzględnieniem walorów rzeki Słupianki oraz posiadanego przez gminę projektu technicznego na budowę ścieżki dydaktyczno-ekologicznej. Budowa ścieżki dydaktyczno-ekologicznej ma na celu edukację, kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych. Trasa ścieżki rozciąga się na całym terenie parku, dzięki takiemu układowi przeprowadzone warsztaty odbywać się będą w formie spaceru po tym obszarze. Teren parku ,,Nad Słupianką’’ ma mieć charakter wypoczynkowo-sportowo-rekreacyjny z przeznaczeniem dla wszystkich grup wiekowych. Docelowo dostosowanie przestrzeni parku do tak szerokiego grona uczestników umożliwi zabawę i wypoczynek całym rodzinom. W 2020 roku na terenie parku zostało zamontowane urządzenie skateparku – minirampa H-150 o długości 935cm, szerokości 488cm i wysokości 150cm. Ponadto  zostanie zamontowany  park linowy oraz dwutorowa kręgielnia plenerowa.  Odnowiono i od nowa ukształtowano teren placu zabaw dla najmłodszych oraz siłownię zewnętrzną.

Realizacja  jest przewidziana etapowo na najbliższe lata.