Pozbądź się odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i remontowo-budowlanych

W związku ze zbliżającym się terminem mobilnej zbiórki odpadów remontowo – budowlanych oraz wielkogabarytowych Urząd Gminy w Słupnie przypomina o konieczności złożenia wniosku do Urzędu Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@slupno.eu.

Wnioski na wywóz ww. odpadów należy składać w terminie od 14 do 7 dni przed datą zbiórki wskazaną w harmonogramie odbioru odpadów.

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy
lub na stronie www.slupno.eu w zakładce  Gminna Gospodarka Odpadami/ Deklaracje i druki.

Dokonałeś samospisu Weź udział w loterii i zdobądź jedną z setek nagród!

  1. Weź udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 online i uzyskaj unikatowy kod potwierdzający samospis
  2. Zarejestruj otrzymany kod w trakcie trwania akcji (1.10.2020 – 22.11.2020) na stronie loterii
  3. Oglądaj transmisje online z losowań i sprawdź, czy wygrałeś!

Najbliższe losowanie 20 października!!!!

Do wygrania:
200 x przenośnych dysków twardych Seagate Expansion 2TB
44 x tabletów Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Więcej informacji na stronie https://loteria.spisrolny.gov.pl

Zachęcamy do udziału w samospisie!

Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF

Od 15 października 2020 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.

O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF. Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich. Czytaj dalej Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF

Wymiana wodomierzy głównych oraz montaż nakładek radiowych w Cekanowie

Urząd Gminy w Słupnie informuje, że na terenie m. Cekanowo – ul. Cicha oraz ul. Jodłowa, od dnia 07 października 2020r. będą realizowane wymiany wodomierzy głównych oraz montaż nakładek radiowych.
Wymiany oraz montaż będą odbywać się od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 16:00.

Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz. Wymiany dokonywać będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie.
Nadmieniamy, że nasi pracownicy posiadają upoważnienia do wykonywania w/w prac.
W przypadku wątpliwości celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem: 24 267 95 62.

Pomoc na start dla grup producentów

Za dwa tygodnie, 19 października, ruszy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabór wniosków o  wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Pomoc, jaką mogą otrzymać rolnicy decydujący się na wspólne działanie, wynosi nawet 100 tys. euro rocznie.

Program, finansowany z PROW na lata 2014-2020, kierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 14 grudnia 2019 r. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Czytaj dalej Pomoc na start dla grup producentów

Komunikat Krajowej Izby Kominiarskiej

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2020/2021 o obowiązkach związanych  z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim i zagrożeniem dla mieszkańców. Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. Czytaj dalej Komunikat Krajowej Izby Kominiarskiej

Objazd na ul. Pocztowej oraz na linii autobusowej S3

W związku z przebudową ulicy Pocztowej w Słupnie, została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego, w tym zmiana w organizacji linii autobusowych:
  1. Z uwagi na charakter planowanych prac budowlanych (prowadzenie prac w wykopie otwartym, budowa sieci, budowa nowej nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej oraz przebudowa obiektu mostowego) prace prowadzone będą przy całkowitym zamknięciu ulicy Pocztowej dla ruchu kołowego, z możliwym dopuszczeniem jedynie dojazdu do posesji zlokalizowanych przy przebudowywanym odcinku ulicy (po zakończeniu prac w głębokich wykopach). Dla ruchu innego niż lokalny wyznaczono objazdy przez Wykowo.
  2. Autobusy linii S-3 skierowane będą objazdem przez Wykowo. Nie będą obsługiwane przystanki na ul. Pocztowej: Słupno GOPS, oraz Słupno Bociania.
  3. Autobusy linii szkolnej G-1, na zasadzie wyjątku będą wykonywały kursy normalną trasą (z obsługą przystanków Słupno Bociania, Słupno GOPS). Autobusy te, jako jedyne, będą indywidualnie przepuszczane przez plac budowy (o ile będzie to możliwe ze względów bezpieczeństwa).

Wymiana wodomierzy głównych oraz montaż nakładek radiowych

Urząd Gminy w Słupnie informuje, że na terenie m. Cekanowo od dnia 22 września 2020r. będą realizowane wymiany wodomierzy głównych oraz montaż nakładek radiowych.

Wymiany oraz montaż będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz. Wymiany dokonywać będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie.
Nadmieniamy, że nasi pracownicy posiadają upoważnienia do wykonywania w/w prac.

W przypadku wątpliwości celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem: 24 267 95 62.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Słupno

Gmina Słupno otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 12.080,00 zł na realizację zadania pn.: “Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Słupno”. Kwota ta stanowi ok.  40 % wartości całkowitej zadania. Pozostałe 60%  to środki z budżetu Gminy.