Zachęcamy do przejścia na e-fakturę

Szanowni Państwo,

mając na uwadze usprawnienie współpracy chcielibyśmy zaproponować Państwu możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną. Forma ta pozwala na szybkie przesyłanie faktur, które natychmiast trafią do adresata.

E-faktura stanowi odpowiednik faktury papierowej i ma taką samą moc prawną. Różnica sprowadza się wyłącznie do sposobu jej dostarczania.

Wprowadzając e-fakturę, oprócz minimalizacji ryzyka dla osób, które stykają się z dokumentami, zyskają Państwo także inne korzyści:

 • ciągły dostęp do dokumentów z każdego miejsca,
 • łatwe i bezpieczne przechowywanie,
 • mniejsze ryzyko zgubienia, zniszczenia lub dostania się dokumentu w niepowołane ręce,
 • szybką informację o wystawieniu nowej faktury, wraz z jej obrazem dzięki powiadomieniu e-mail.
 • większy pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Warunkiem wystawienia oraz przesłania faktury drogą elektroniczną jest uzyskanie uprzedniej zgody i akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury. Poniżej załączamy formularz upoważniający do przesyłania faktur drogą elektroniczną. Wystarczy odesłać wypełnioną i podpisaną zgodę (link poniżej) przez osobę upoważnioną zgodnie z przepisami prawa:

Formularz zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej interaktywnej :

Formularz zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej PDF:

Serdecznie zachęcamy do korzystania z tej funkcjonalności.

Obowiązek składania deklaracji w CEEB

1 lipca 2021 r. wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce. Deklaracje można złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Słupnie lub online w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele i zarządcy obiektów, które posiadają źródło o mocy do 1 MW, są zobligowani do wysłania dokumentu w terminie:

 • 12 miesięcy – w przypadku budynków już istniejących,
 • 14 dni – w przypadku nowo powstałych obiektów.

Każdy właściciel/zarządca zobowiązany jest złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, nawet jeżeli przekazywał tego rodzaju informacje w ramach inwentaryzacji.

 

Dodatkowe informacje o CEEB oraz DEKLARACJE DO POBRANIA: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Strona logowania: https://zone.gunb.gov.pl/

Zostań GMINNYM WOLONTARIUSZEM KORKOWYM

Dzięki wsparciu naszych lokalnych przedsiębiorców na terenie Gminy Słupno stanęło 6 czerwonych serc na plastikowe nakrętki.

 • Firma Ponzio Polska zakupiła serce, które stoi przy Urzędzie Gminy Słupno i Gminnym Ośrodku Kultury w Cekanowie
 • Firma GorTech Rental zakupiła serce, które stoi przy Samorządowych Przedszkolu „Niezapominajka” w Słupnie
 • Firma PETER-GUM zakupiła serce, które stoi przy Szkole Podstawowej w Słupnie
 • Firma WASKOP zakupiła serce, które stoi przy Szkole Podstawowej w Liszynie
 • Firma GramMarket zakupiła serce, które stoi przy Szkole Podstawowej w Święcieńcu

Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy.

Czytaj dalej Zostań GMINNYM WOLONTARIUSZEM KORKOWYM

Przypomnienie o obowiązku złożenia deklaracji

Przypominamy mieszkańcom, którzy jeszcze nie złożyli nowej (obowiązującej od 1 kwietnia 2021 r.) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aby dopełnili tego obowiązku. Niezłożenie deklaracji będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego i określeniem wysokości opłaty z urzędu w drodze decyzji.

Deklarację można złożyć elektronicznie przez e-PUAP, droga pocztową lub w Urzędzie Gminy.

PSZOK Słupno już otwarty

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Słupnie na ulicy Pocztowej 7A jest już otwarty!
Mieszkańcy naszej gminy mogą tu w wygodny, bezpieczny dla środowiska i zgodny z prawem sposób pozbyć się selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach opłaty ponoszone  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Godziny otwarcia PSZOK

 • poniedziałek – nieczynne
 • wtorek – 9.00-19.00
 • środa – 8.00-15.00
 • czwartek – 9.00-19.00
 • piątek – 8.00-15.00
 • sobota – 8.00-14.00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK)  w Słupnie  zbudowany został  w ramach projektu „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.2 „Gospodarka Odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość projektu ogółem to 390 325,91 zł z czego 186 307,59 zł stanowi dofinansowanie, a 204 018,32 zł to środki z budżetu Gminy Słupno.

Szczegółowe informacje na temat PSZOK można uzyskać pod adresem:

 • slupno.eu ,
 • numerem telefonu 538-896-966 
 • w Urzędzie Gminy.