Czyste powietrze – wyższe dofinansowanie

Od 21 października osoby, które zarabiają mniej mogą wnioskować o podwyższoną kwotę dotacji w programie “Czyste powietrze”. Będą mogły otrzymać do 37 tys. zł na termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła.

Wyższe dotacje będą przeznaczone dla osób mniej majętnych. Będą one mogły otrzymać do 32 tys. zł dotacji (37 tys. z instalacją fotowoltaiczną). Podwyższone wsparcie finansowe będzie można otrzymać także, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub gdy dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 1 960 zł. Żeby móc skorzystać z podwyższonego finansowania, przyszli beneficjenci będą musieli uzyskać od gminy zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Wyższe dotacje to konsekwencja zmiany przepisów m.in. ustawy – Prawo ochrony środowiska wprowadzonej ustawą o biokomponentach i biopaliwach, a także rozporządzenia Ministra Klimatu ws. wzoru żądania o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego oraz wzoru tego zaświadczenia, które będą wydawane przez gminy.

WYMIANA WODOMIERZY GŁÓWNYCH ORAZ MONTAŻ NAKŁADEK RADIOWYCH

Urząd Gminy w Słupnie informuje, że na terenie m. Cekanowo – ul. Letnia oraz  ul. Piesza, od dnia 23 października 2020r. będą realizowane wymiany wodomierzy głównych oraz montaż nakładek radiowych.
Wymiany oraz montaż będą odbywać się od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 16:00.
Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz.
Wymiany dokonywać będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie.
Nadmieniamy, że nasi pracownicy posiadają upoważnienia do wykonywania w/w prac.
W przypadku wątpliwości celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem: 24 267 95 62.

Wymiana wodomierzy głównych oraz montaż nakładek radiowych – Cekanowo

Urząd Gminy w Słupnie informuje, że na terenie m. Cekanowo – ul. Lazurowa oraz ul. Poziomkowa, od dnia 22 października 2020r. będą realizowane wymiany wodomierzy głównych oraz montaż nakładek radiowych.

Wymiany oraz montaż będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz.
Wymiany dokonywać będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie.

Nadmieniamy, że nasi pracownicy posiadają upoważnienia do wykonywania w/w prac.

W przypadku wątpliwości celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem: 24 267 95 62.

Obowiązek umieszczania tabliczki z wyraźnym numerem porządkowym nieruchomości

Właścicielom nieruchomości zabudowanych przypominamy o obowiązku umieszczania tabliczki z wyraźnym numerem porządkowym nieruchomości w miejscu widocznym na ścianie frontowej budynku, a w przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości również na ogrodzeniu.

Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy, a w miejscowościach bez ulic – nazwę miejscowości.
Obowiązek ten wynika z przepisu zawartego w art. 47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wymiana wodomierzy głównych oraz montaż nakładek radiowych w Cekanowie

Urząd Gminy w Słupnie informuje, że na terenie m. Cekanowo – ul. Cicha oraz ul. Jodłowa, od dnia 07 października 2020r. będą realizowane wymiany wodomierzy głównych oraz montaż nakładek radiowych.
Wymiany oraz montaż będą odbywać się od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 16:00.

Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz. Wymiany dokonywać będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie.
Nadmieniamy, że nasi pracownicy posiadają upoważnienia do wykonywania w/w prac.
W przypadku wątpliwości celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem: 24 267 95 62.

KONTROLA KOMPOSTOWNIKÓW PRZYDOMOWYCH

W dniu 16.09.2020 r. na terenie gminy Słupno rozpocznie się kontrola kompostowników przydomowych celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy urzędu Gminy Słupno.
Właściciele nieruchomości mają obowiązek wpuścić urzędników na teren posesji.  W przeciwnym razie stracą prawo do zwolnienia z opłaty. Czytaj dalej KONTROLA KOMPOSTOWNIKÓW PRZYDOMOWYCH

Gmina Słupno. Tu mieszkam, tu płacę za śmieci.

 Urząd Gminy informuje, że weryfikuje deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieprawidłowości dotyczą głównie zaniżonej liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości. Ujawniono także nieruchomości, których właściciele nawet mimo otrzymanego wezwania, nie złożyli dotychczas deklaracji. Czytaj dalej Gmina Słupno. Tu mieszkam, tu płacę za śmieci.

Apelujemy do wszystkich, nie wyrzucajcie chusteczek nawilżanych ani innych odpadów czy śmieci do toalet!!!

Różne rzeczy, wrzucane do muszli klozetowych zawsze były naszym problemem, ale to, co znalazło się w ostatnich tygodniach w sieci kanalizacyjnej, bardzo nas zaniepokoiło. Jeszcze nigdy w naszej instalacji nie było takiej masy chusteczek nawilżanych. Zanieczyszczenia w kanalizacji, między innymi tony chusteczek nawilżanych, notorycznie zapychają sieć i uszkadzają pompy w przepompowniach ścieków. Pracownikom z trudem udaje się usunąć zanieczyszczenia z pomp i sieci, aby ścieki mogły płynąć do oczyszczalni. Przypominamy, że na terenie gminy Słupno jest ponad 50 przepompowni ścieków.

Apelujemy do wszystkich, nie wyrzucajcie chusteczek nawilżanych ani innych odpadów czy śmieci do toalet.

Szkodzicie przecież przede wszystkim sobie. Oczyszczanie instalacji, naprawa awarii i utylizacja tych nieczystości to są dodatkowe koszty, które wpływają na wysokość opłat.