Strategia Rozwoju Gminy Słupno na lata 2021-2030

Ankieta – badanie opinii mieszkańców Gminy Słupno – zobacz

UCHWAŁA NR 172/XXVII/20 RADY GMINY SŁUPNO z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju Gminy Słupno na lata 2021-2030- zobacz

ZARZĄDZENIE NR 169/2020 WÓJTA GMINY SŁUPNO z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania Strategii rozwoju Gminy Słupno na lata 2021-2030- zobacz

ZARZĄDZENIE NR 174/2020 WÓJTA GMINY SŁUPNO z dnia 7 grudnia 2020 r.w sprawie przeprowadzenia wśród mieszkańców gminy Słupno Ankiety pn. „Badanie Opinii Mieszkańców Gminy Słupno”- zobacz

Uchwała Nr 191/XXX/20 Rady Gminy Słupno z dnia 10 grudnia 202 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu ” Strategii Rozwoju Gminy Słupno na lata 2021-2030 roku”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – zobacz