BARCIKOWO

SOŁTYS SOŁECTWA BARCIKOWO

Grzybowska Bożena
Barcikowo 31
09-472 Słupno
tel. 24 261 92 38

e-mail: barcikowo@soltys.slupno.eu