e-BOK Słupno

Gmina Słupno uruchomiła Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Wejdź na stronę: https://ugslupno.e-zbyt.pl/

Korzystanie z portalu e-BOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych świadczonych przez Gminę Słupno, którzy zawarli z Gminą umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Logowanie do eBOK jest już dostępne na dedykowanej stronie https://ugslupno.e-zbyt.pl/. Do założenia konta dostępowego wymagane jest podanie danych umieszczonych na ostatniej fakturze wystawionej do dnia 5 marca 2021 r. Następnie system poprosi o nadanie nowego indywidualnego hasła. Pomyślna rejestracja umożliwi dostęp do funkcjonalności platformy.

W ramach tej usługi otrzymamy szybki dostęp do informacji dotyczących indywidualnych kartotek, w tym:

 • aktualnego stanu konta,
 • składników i wysokości opłat, terminów płatności,
 • stanów liczników poboru wody,
 • numeru rachunku bankowego do wpłat.

Ważnymi korzyścią z funkcjonowania e-BOK są:

 • łatwy dostęp do e-Faktury z możliwością jej podglądu bez konieczności drukowania,
 • wgląd w swoje należności i salda,
 • bieżące monitorowanie zużycia wody,
 • elektroniczne podawanie stanu wodomierza.
 • możliwości uruchomienia usługi eFaktury,
 • możliwości uruchomienia usługi powiadomień SMS
 • informacja o średnim zużyciu wody za pierwszy kwartał roku.

eBOK jest intuicyjnym i przystępnie zaprojektowanym narzędziem mającym za zadanie ułatwić kontakt z Gminą Słupno, która liczy na szerokie zainteresowanie wśród mieszkańców i już dziś serdecznie zaprasza do korzystania.