Poznaj Polskę

„Poznaj Polskę” to przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki, którego przedmiotem jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Gmina Słupno otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja jesienna 2022, na realizację krajowych wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym.

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 43 449,40 zł., a wkład własny stanowił 26 437,60 zł.

W październiku br. odbyło się siedem wycieczek szkolnych, w których wzięło udział 254 uczniów ze szkół podstawowych.

Młodzi podróżnicy ze Szkoły Podstawowej im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie odwiedzili Gdańsk i Łódź. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie zorganizowała jednodniowe wyjazdy krajoznawczo-edukacyjne do Modlina, Łodzi i Opinogóry. Zwiedzanie Wrocławia i Łodzi było natomiast celem uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu.