Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,

W dniu 1.12.2018 r. Gmina Słupno podpisała umowę o powierzeniu grantu na realizację projektu grantowego pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Wartość projektu to:  49 440 zł
Podkreślić należy, że Gmina Słupno nie ponosi z jego realizacją żadnych kosztów.

Rozpoczynamy rekrutację !!!

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o możliwościach, jakie daje Ci dzisiaj internet? Chcesz korzystać z sieci efektywnie i bezpiecznie? Zapisz się na bezpłatne szkolenia organizowane przez Gminę Słupno!
Najważniejszy wymóg aby móc ubiegać się o uczestniczenie w projekcie to ukończony 25 rok życia w dniu przystąpienia do projektu. W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwudniowe szkolenia dla 12 osobowych grup. Łącznie planowane jest przeprowadzenie 8 szkoleń, a w efekcie przeszkolenie 96 mieszkańców Gminy Słupno (liczba indywidualnych numerów PESEL).  Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe dostosowane do wybranego przez niego modułu szkoleń.

Uczestnicy szkoleń będą mogli wybrać 1 z 7 modułów szkoleniowych w ramach których nabędą nowe kompetencje cyfrowe:

  1. „Rodzic w Internecie”
  2. „Mój biznes w sieci”
  3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
  4. „Działam w sieciach społecznościowych”
  5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
  6. „Rolnik w sieci”
  7. „Kultura w sieci”

Nabór uczestników potrwa do chwili wykorzystania wszystkich miejsc.
Decyduje kolejność zgłoszeń!

Wypełnione dokumenty aplikacyjne należy składać do Biura Projektu, które mieści się w budynku Urzędu Gminy w Słupnie przy ul. Miszewskiej 8a , pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.
Formularze zgłoszeniowe jak również sam regulamin naboru można pobrać z linka na dole strony.
W wersji papierowej druki dostępne są w Biurze Projektu jak również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie mieszczącym się przy ulicy Warszawskiej 26a.
Miejsce, w którym będą się odbywały szkolenia będzie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podczas szkoleń wszystkim uczestnikom zostanie zapewnione wyżywienie. Szkolenia przeprowadzone zostaną na specjalnie zakupionym do tego celu sprzęcie komputerowym (laptopach) w ilości 12 sztuk. Po zakończeniu szkoleń, zakupiony sprzęt komputerowy zostanie przekazany do podległych Gminie Słupno szkół, gdzie będzie wykorzystywany przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Szkolenia rozpoczną się w kwietniu 2019 roku i potrwają do 30 października 2019 roku.
Szczegółowe informacje :
Ewa Woźniak – koordynator projektu,
tel. 24 267 95 72

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach.


Regulamin naboru –pobierz
Dokumenty dla Beneficjentów Ostatecznych –pobierz
Opis modułów szkoleniowych –ZOBACZ 


Chcesz wiedzieć więcej- Obejrzyj !!! (wer. zaktualizowana)W dniu 26.11.2019 r. na sali obrad w siedzibie Urzędu Gminy Słupno Pan Marcin Zawadka – Wójt Gminy Słupno przekazał Pani Jolancie Borowskiej – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Liszynie sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska.


Z dniem 30 listopada 2019 roku zakończył się projekt dofinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.
W ramach projektu przeprowadzono 8 cykli szkoleń. Wartość projektu wyniosła 49.440,00zł.
Największym zainteresowaniem cieszyły się moduły tematyczne, tj.: „Rodzic w internecie”, „Kultura w sieci” oraz „Działam w sieciach społecznościowych”.
Szkolenia odbywały się od czerwca do października br. w salach Szkoły Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie.
Łącznie w ramach projektu przeszkolonych zostało 96 osób, w tym m.in. 15 osób niepełnosprawnych i 35 osób w wieku 65+.