Program Maluch+2021

Rok 2021 jest kolejnym, w którym Gmina Słupno otrzymała dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Przyznana kwota dotacji celowej wyniosła 48 000 zł.