Międzygminne porozumienie o współpracy

Przedstawiciele 26 samorządów – 22 gmin, trzech powiatów ziemskich oraz Płocka, jako miasto na prawach powiatu – podpisali 31 stycznia br. międzygminne porozumienie o współpracy. Płock został „Liderem Porozumienia”, pozostałe powiaty, miasta i gminy „Partnerami porozumienia”.

Dokument określa zasady współpracy i postępowania podczas przygotowania, a następnie realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla partnerstwa samorządów pod nazwą „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”.

Ten plan działania jest bardzo istotny, ponieważ będzie stanowił o kierunkach rozwoju regionu płockiego oraz otworzy sygnatariuszom porozumienia drogę do starania się o dotacje z perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

– Takie partnerstwo daje wiele korzyści, między innymi umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń, a także uzyskanie preferencji przy pozyskiwaniu środków unijnych na wspólne projekty – podkreśla prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. – Współpraca może dotyczyć różnych obszarów np. tworzenia atrakcyjnej ponadlokalnej oferty turystycznej, szlaków kulturalnych i turystycznych, budowy dróg rowerowych, czy budowania potencjału w zakresie efektywności energetycznej – podkreśla prezydent Płocka.

Najważniejsze cele porozumienia to:

 • napisanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla płockiego obszaru funkcjonalnego;
 • pozyskiwanie przez partnerów z tego terenu środków finansowych na realizację wspólnych projektów;
 • promowanie partnerskiego modelu współpracy samorządów tworzących OFMP;
 • wspólne diagnozowanie problemów oraz wypracowywanie sposobów ich rozwiązywania;
 • zacieśnienie powiązań i współpracy między samorządami z obszaru funkcjonalnego na etapie przygotowania wspólnych zamierzeń;
 • zwiększenie efektywności przedsięwzięć realizowanych przez strony porozumienia oraz skuteczna realizacja zintegrowanych projektów;

Porozumienie, będące wspólną inicjatywą „Lidera” i „Partnerów”, określa też prawa i obowiązki stron oraz, zakłada współpracę w oparciu o zasadę równoprawności, wzajemny szacunek i zaufanie.

Strony Porozumienia:

 1. Gmina Miasto Płock
 2. Gmina Miasto Gostynin
 3. Gmina Miasto Sierpc
 4. Powiat Gostyniński
 5. Powiat Płocki
 6. Powiat Sierpecki
 7. Gmina Bielsk
 8. Gmina Bodzanów
 9. Gmina Brudzeń Duży
 10. Gmina Bulkowo
 11. Miasto i Gmina Drobin
 12. Miasto i Gmina Gąbin
 13. Gmina Gostynin
 14. Gmina Gozdowo
 15. Gmina Łąck
 16. Gmina Mochowo
 17. Gmina Radzanowo
 18. Gmina Rościszewo
 19. Miasto i Gmina Sanniki
 20. Gmina Sierpc
 21. Gmina Słubice
 22. Gmina Słupno
 23. Gmina Stara Biała
 24. Gmina Staroźreby
 25. Gmina Szczawin Kościelny
 26. Gmina Zawidz
sss