L SESJA RADY GMINY SŁUPNO

Dziś odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Słupno. Obrady rozpoczęły się od rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 oraz zmian w budżecie na 2022 rok. Dotyczyły one wprowadzenia środków w wysokości ponad 100tys. zł. pozyskanych przez Gminę Słupno z projektu „Cyfrowa Gmina” z przeznaczeniem na rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Dodatkowo gmina pozyskała również środki w wysokości po 10tys. zł na sołectwa Bielino i Szeligi w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”

Czytaj dalej „L SESJA RADY GMINY SŁUPNO”

UTWARDZENIE WJAZDU W NOWYM GULCZEWIE

Już za kilka dni mieszkańcy Nowego Gulczewa będą mogli korzystać z poprawionego wyjazdu z ulicy Szlacheckiej w Wyszogrodzką. Jest to realizacja postulatu mieszkańców wniesionego na wrześniowym zebraniu w sołectwie.

Gmina Słupno w ostatnim czasie prowadzi prace związane z utwardzeniem poboczy wyjazdu z ulicy Szlacheckiej w Wyszogrodzką. Prace zostały rozpoczęte po uzyskaniu stosownych dokumentów od m. Płocka oraz wykonaniu czasowej organizacji ruchu.

Przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w związku z czyszczeniem studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie w dniach 16-20 maja 2022r. (poniedziałek – piątek) mogą nastąpić okresowe przerwy w dostawie wody oraz spadek ciśnienia w m. Miszewko – Stefany, Sambórz, Szeligi, Barcikowo, Mijakowo, Święcieniec, Ramutowo.

W godzinach nocnych tj. od 2400 – 500 dostawy wody będą całkowicie wstrzymane w celu napełnienia zbiorników retencyjnych na stacji.

Prosimy o rozważne korzystanie z wody w podanym okresie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Informujemy, że w związku z wykonywaniem prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych przez Energa Operator wystąpi  przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:

– Wykowo od 94 do 98, 98a, 100, 102 w dniu 09.05.2022r. w godz. 09:00–13:00

– Cekanowo ulica Stokrotki dz. 290/33 w dniu 11.05.2022r. w godz. 10:00–13:00

Utrudnienia na ul. Wawrzyńca Sikory i Piastowskiej.

Urząd Gminy Słupno przypomina, że trwają prace przy przebudowie ulicy Wawrzyńca Sikory i ulicy Piastowskiej. W związku z prowadzeniem przez Wykonawcę kolejnego etapu prac (budowa kanalizacji deszczowej) od 4 maja przez dwa tygodnie między ulicą Poddębiec  a ulicą Zbożową będą występowały poważne utrudnienia w ruchu polegające na czasowym braku przejezdności.
Za utrudnienia przepraszamy.