Komunikat dot. Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Starosta Płocki informuje, że dzień 24.12.2021 r. jest dniem wolnym w urzędach, w których znajdują się punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z odbiorem dnia wolnego za 25.12.2021r.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie pracować w następujący sposób – dyżur za dzień 24.12.2021 r. odbędzie się 22.12.2021 r. w godzinach 900-1300

 

Utrudnienia na ulicy Piastowskiej

Urząd Gminy Słupno przypomina, że trwają prace przy modernizacji ulicy Wawrzyńca Sikory i ulicy Piastowskiej.
W związku z rozpoczęciem przez Wykonawcę kolejnego etapu prac w godzinach 7 do 15 od 6 grudnia między ulica Wodną a domem na ulicy Piastowska 94 będą występowały poważne utrudnienia w ruchu polegające na czasowym braku przejezdności. Za utrudnienia przepraszamy

Urząd Gminy w Słupnie w 24 grudnia 2021 r. (WIGILIA) będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w piątek 24 grudnia 2021 r. (tj. WIGILIA) Urząd Gminy w Słupnie będzie nieczynny.
Jest to dzień wyznaczony przez pracodawcę jako wolny do odbioru za przypadający w sobotę, 25 grudnia (święto) dzień ustawowo wolny od pracy.

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 206/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Słupnie zobacz

XLIII Sesja Rady Gminy Słupno

30 listopada 2021r. odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Słupno.

Obrady rozpoczęły się od rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 oraz zmian w budżecie na 2021 rok. Zmiany podyktowane były zwiększeniem dochodów gminy o środki uzyskane z dotacji w łącznej wysokości prawie 2 miliony złotych, tj.:

– 1.603.529,00 zł od Ministra Finansów jako uzupełnienie subwencji ogólnej

-55.000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów usuwania zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie wymiany dachu strażnicy OSP Gulczewo,

– 206.400,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla szkół podstawowych na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości”,

– 63.032,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Po jednogłośnym przyjęciu przez Radnych uchwały o podwyższeniu stawek ekwiwalentu pieniężnego do wysokości 22 zł dla członków OSP z terenu Gminy Słupno, Wójt Marcin Zawadka podziękował za poparcie wniosku. „Nasza gmina w powiecie mamy najwyższe stawki, uważam jednak, że są one zasadne z uwagi na pomoc i wsparcie dla naszych ochotników. Szczególnie podczas ostatnich powodzi i nawałnicy odczuliśmy jak ważną rolę odgrywają w naszej gminie”- wspomina Wójt.

Większością głosów Radni przegłosowali uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty. Oznacza to, że od stycznia powraca metoda liczona od osoby. Uchwalona stawka po nowym roku będzie wynosiła 38 zł od osoby. Natomiast w przypadku posiadania kompostownika opłata za śmieci będzie pomniejszona o 20 %, co daje kwotę 30 zł i 40 gr.

Z inicjatywy Radnego Jarosława Śliwińskiego do porządku obrad została wprowadzona uchwała w sprawie wyrażenia poparcia dla polskich służb mundurowych strzegących granicz Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób Rada Gminy Słupno wyraziła wdzięczność i szacunek dla Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej, Straży Granicznej, Policji i innych służb mundurowych za ofiarną służbę w obronie nienaruszalności granicy naszej Ojczyzny i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas dzisiejszej sesji Radni przegłosowali również m.in.: ceny skupu żyta, nabycie nieruchomości, Roczny program Współpracy z organizacjami pozarządowymi, Lokalny Program Osłonowy jako wsparcie dla mieszkańców ponoszących koszty opłat za wodę lub ścieki za 2022 rok.

PRZYPOMINAMY!

Mieszkańcy mogą uczestniczyć w każdym posiedzeniu rady Gminy w trybie online na stronie www.e-sesja.tv

Objazd na liniach S-1 i S3 oraz zmiany w rozkładzie jazdy linii 130

Z powodu przebudowy i zamknięcia ulicy Raczkowizna (przedłużenie ul. Słowiańskiej w Borowiczkach Pieńkach) kursy linii S1/231 i S3/233 wykonywane będą objazdem przez ul. Pocztową w Płocku (objazd zaczyna się za przystankiem Borowiczki Pieńki Zakątek, który nadal jest obsługiwany). Z tego powodu odjazdy linii 231 i 233 z Borowiczek Park odbywać się będą z przystanku przeciwnego do dotychczas wykorzystywanego.
Od 1 grudnia (środa) następują zmiany w rozkładzie jazdy linii 130 spowodowane przede wszystkim dostosowaniem kursów porannych dla uczniów szkół średnich, w których zanotowano zwiększoną ilość zajęć na nietypowe godziny:  7:10 i 8:55. Dodatkowo uzyskano dojazd dla osób pracujących w Płocku na godz. 9:00. Popołudniowe korekty tras dwóch kolejnych kursów związane są z e zwiększoną ilością uczniów kończących zajęcia ok. godz. 16-tej i umożliwieniem powrotu do Starego Gulczewa i Mirosławia.
  • kurs 8:19 z Szelig został przyspieszony o 21 minut (na 7:58) oraz wydłużony do przystanku Jachowicza Teatr (dojazd na 8:40), dodatkowo został skierowany przez Mirosław i Stare Gulczewo,
  • kurs 7:15 z Płocka został przyspieszony o 5 minut,
  • kurs 6:28 z Szelig został przyspieszony o 5 minut (na 6:23), dojazd do Jachowicza Teatr na 7:05,
  • kurs 16:25 z Płocka został skierowany przez Mirosław i Stare Gulczewo,
  • kurs 17:35 z Płocka wykonywany będzie z pominięciem Mirosławia i Starego Gulczewa.

Na przystanku Słupno Zajazd pojawiła się nowa wiata przystankowa.

Z uwagi na to że jest to punkt charakteryzujący się znacznym ruchem pasażerów, a ponadto przystanek ten pełni rolę gminnego centrum przesiadkowego zamówiono i zamontowano wiatę przystankową o zwiększonych wymiarach i podwyższonym standardzie w stosunku do stanu istniejącego dotychczas. Nowa wiata ma wymiary 5,35m długości (poprzednia 3,8m) i 2,3m szerokości (poprzednio 1,55m) i jest typu półzamkniętego, tj. posiada na połowie długości również ścianę przednią, co w większym niż poprzednio stopniu chroni oczekujących pasażerów przed wiatrem i opadami, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym. Zastosowanie natomiast przyciemnianych szyb ograniczać będzie nagrzewanie się wnętrza w okresie letnim. Zwiększenie wymiarów wiaty umożliwiło zamontowanie większej ilości ławek dla oczekujących (łączna długość 6,5m, poprzednio 3,7m).
Wiata wyposażona jest w kasetę na rozkłady jazdy o powiększonych wymiarach (1,2 x 0,8m) dzięki czemu umieszczone już rozkłady jazdy mają dużą powierzchnię i powiększone czcionki – są więc bardziej czytelne dla osób starszych i w warunkach słabszego oświetlenia w nocy. Dodatkowo wiata wyposażona jest w tzw. CITY-LIGHT tj. gablotę o wymiarach 1,2 x 1,8m, dwustronną, na której będą eksponowane gminne plakaty, czy ogłoszenia. Zarówno gablota, jak i kaseta rozkładowa są wyposażone w oświetlenie LED, które będzie aktywne po wykonaniu przyłącza elektrycznego.

Gminne Mikołajki w Słupnie

Zapraszamy 5 grudnia od godziny 16.00 na plac przed Urzędem Gminy Słupno:

Podczas Gminnych Mikołajek w Słupnie, zapraszamy na MIKOŁAJKOWY KIERMASZ NADZIEI DLA ADRIANA – ucznia Szkoły Podstawowej w Słupnie. Jedyną szansą dla chłopca jest wielopoziomowe leczenie operacyjne. Poważny, 6-godzinny zabieg najpierw prawej, po trzech tygodniach lewej nogi. Dodatkowo konieczne będzie rozpoczęcie intensywnej rehabilitacji pooperacyjnej.

Wspólnie możemy pomóc:

🔴wrzucając korki do serc ustawionych na terenie gminy Słupno,

🔴uczestnicząc w kiermaszu podczas Gminnych Mikołajek,

🔴licytując lub wystawiając przedmioty na licytacji w grupie: https://www.facebook.com/groups/674002440240060,

🔴wpłacając na konto zbiórki: https://www.siepomaga.pl/adrian-matusiak?fbclid=IwAR30thglWlidG-7pu8lNwOdzlKR_0SV4kICu4L-Z0pYyvYsmsyTbk3JlOhU

Rusza akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla wszystkich pełnoletnich

Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, od 23 listopada będą mogły skorzystać z darmowych szczepień przeciw grypie. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień.

Do tej pory uprawnieni do bezpłatnych szczepionek byli m.in. medycy, farmaceuci, nauczyciele, żołnierze czy seniorzy. Prawo to od 23 listopada będą miały wszystkie osoby dorosłe – to efekt podpisanej przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego nowelizacji rozporządzenia w sprawie metody zapobiegania grypie w sezonie 2021/2022. Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/rusza-akcja-bezplatnych-szczepien-przeciw-grypie-dla-wszystkich-pelnoletnich

UWAGA  producenci trzody chlewnej !!!

Do dnia 30.11.2021 r. należy obowiązkowo  wykonać i złożyć do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku Plan bezpieczeństwa biologicznego. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało  zakazem sprzedaży bądź wywozu trzody chlewnej ze stref objętych ograniczeniami I, II i III. Zapraszam bardzo serdecznie w celu  udzielenia  nieodpłatnej pomocy przy sporządzeniu wymaganej dokumentacji.

Edyta Trojanowska  tel. 723 436 142