Informacja Komisarza Wyborczego I o możliwości zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 18 września 2023 r. o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.  zobacz

Rozbiórka i budowa mostu w Szeligach. Czasowe skrócenie linii 130.

Od poniedziałku 18 września od godz.10:00 niedostępny będzie przejazd mostem tymczasowym w Szeligach.

Most będzie podlegał rozbiórce przez Wojska Inżynieryjne. Bezpośrednio po rozbiórce mostu tymczasowego Gmina przystępuje do budowy nowego mostu stałego. Odcinek dojazdowy do mostu od południowej strony (od pętli)  będzie całkowicie wyłączony z ruchu i zajęty przez sprzęt budowlany.

Droga dojazdowa do mostu od północnej strony będzie wyłączona z ruchu na odcinku ok 60-70m od przyczółku mostu, z dostępem tylko dla mieszkańców posesji nr 8-14 w Szeligach.

Pozostałych mieszkańców prosimy o korzystanie z dróg objazdowych.

Z powodu zajętości pętli w Szeligach przez sprzęt wojskowy – w trakcie rozbiórki mostu kursy linii 130 będą skrócone do przystanku Słupno Kalinowa. Przystanek Szeligi Pętla nie będzie obsługiwany.

Ostatni kurs linii 130 z Szelig w poniedziałek 18 września wykonany będzie o godz. 9:52.

Od wtorku do piątku wszystkie kursy będą wykonywane na skróconej trasie.

Odbierz identyfikator z PSZOKSŁUPNO

Szanowni Mieszkańcy,

W PSZOK czekają na Państwa identyfikatory, które usprawnią oddawanie odpadów. W przypadku, kiedy odpady dostarcza inna niż wskazana w deklaracji osoba wystarczy, że okaże pracownikowi identyfikator i poda swoje dane. Pisemne oświadczenie właściciela nieruchomości nie jest wówczas wymagane.

Identyfikatory można odbierać w godzinach funkcjonowania PSZOK tj. we wtorki
i czwartki od 9.00 do 19.00, w środy i piątki od 8.00 do 15.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00.

W przypadku utraty lub zniszczenia identyfikatora należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Słupnie.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania PSZOK Słupno znajdą Państwo w Regulaminie PSZOK dostępnym na stronie www.slupno.eu w zakładce Gminna Gospodarka Odpadami/PSZOK.

Zapraszamy do PSZOK, ul. Pocztowa 7A, Słupno.

Korekta rozkładu linii G1.

W związku z zakończeniem budowy ul. Piastowskiej oraz uzyskaniem przejezdności ul. Pocztowej od dnia 12 września (wtorek) nastąpi zmiana kierunku obsługi kursów popołudniowych (odwozowych) linii G1 z Liszyna. Przywrócona zostanie sytuacja sprzed trzech lat: tj. autobus po południu dokonuje dowozu w pierwszej kolejności do Borowiczek Pieniek, Bielina, Rydzyna , Liszyna (uczniowie, którzy mają rano najdłuższą trasę do szkoły, będą mieli po południu najkrótszą drogę powrotu do domu, i odwrotnie).

Nowy rozkład jazdy opublikowany jest na stronach Gminy Słupno.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Informujemy, że w związku z wykonywaniem przez Energa Operator prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych wystąpi w dniu 19.09.2023r. w godz. 08:00–16:00 przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości:

  • Mirosław ulice Długa 17, 39 B, Piotrowska 2, 10, 11, 27, 32, 40, Mirosław-23/15 (GPO), Mirosław-50 29, 31, 32, 34, 35, od 37 do 39, 39/A, 40, 41, 42/dz, 44, 47, 47/A, 48, 49, 50/a, 52, 54A, 57, S-399, S-984, Mirosław-26/18, Mirosław-5/5, Piotrowo 53, 55, Stare Gulczewo 13

Linie szkolne od 4 września.

W dniu 4 września kursy gminnych linii szkolnych zostaną wykonane z uwzględnieniem zróżnicowanych w poszczególnych szkołach godzin rozpoczęcia roku szkolnego:

Szkoła w Słupnie:

  • dojazd do szkoły w Słupnie liniami: G1 G2 G3 G4 na godz. 8:00 – kursy wykonywane będą wg stałego rozkładu jazdy,
  • wyjazd powrotny ze szkoły w Słupnie ok. godz. 10:30,
Czytaj dalej „Linie szkolne od 4 września.”

Spotkania z mieszkańcami

Serdecznie zapraszamy na spotkania z mieszkańcami. Wasza obecność jest nie tylko wyrazem zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności, ale także dowodem na to, że zależy Wam na wspólnym rozwoju sołectwa oraz Gminy Słupno. Na spotkaniach omówiona zostanie działalność bieżąca sołectwa i Urzędu oraz plany na przyszłość. Dodatkowo nastąpi podział funduszu sołęckiego na rok 2024.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem spotkań:

Serdecznie zapraszamy,

Wójt Gminy Słupno oraz sołtysi i Radni z Waszego sołectwa

LXVI sesja Rady Gminy Słupno

Dziś odbyła się LXVI sesja Rady Gminy Słupno. Po sprawozdaniu z pracy Wójta oraz prac Komisji radni głosowali nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 oraz zmian w budżecie na 2023 rok. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia do budżetu oraz WPF środków pozyskanych z zewnętrznych dofinansowań, tj.: kwoty 47.076,00 zł z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Samorządu, które zostaną przeznaczone na zadania pn. „Czyste powietrze” oraz „Piknik Ekologiczny” oraz kwoty 40 000,00 zł z Województwa Mazowieckiego na „Zakup pojazdu czterokołowego UTV dla potrzeb OSP Słupno”.

Czytaj dalej „LXVI sesja Rady Gminy Słupno”

MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI SŁUPNA !!!!

W związku z kontynuacją wdrażania radiowego systemu wodomierzy, Gmina Słupno zwraca się do wszystkich mieszkańców, którzy są objęci obowiązkową wymianą legalizacyjną podlicznika  (wodomierz na ogród) o niezwłoczne dokonywanie zakupu nowych urządzeń, jak również systematyczne dokonywanie wymiany i zgłaszanie tego faktu do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie lub konserwatora obsługującego dany teren.

Dla wodomierzy okres ważności cechy legalizacji wynosi 5 lat. Przypominamy, że za legalizację ponowną wodomierza odpowiedzialny jest użytkownik. Nie dokonanie wymiany podlicznika spowoduje odczyt poboru wody i odprowadzania ścieków tylko z wodomierza głównego !!!

Czytaj dalej „MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI SŁUPNA !!!!”