ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ – RUSZYŁA APLIKACJA SUSZOWA – MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

Gmina Słupno informuje, iż wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę w 2024 roku należy składać indywidualnie drogą elektroniczną za pomocą aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”.

Złożenie wniosku przez aplikację jest niezbędne, w celu uzyskania protokołu końcowego z szacowania strat w uprawach.

Link do aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” wraz z instrukcją:
https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Przerwa w dostawie wody

W związku z koniecznością prowadzenia prac montażowych związanych z wymianą hydrantów wraz z zasuwami na sieci wodociągowej w dniu 23 lipca 2024r. (wtorek) w godzinach od 8.00 do 15.00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków położonych w miejscowości:

  • Bielino ul. Słowiańska od nr 3 do nr 42,
  • Borowiczki-Pieńki: ul. Zakątek, ul. Iglasta, ul. Liściasta. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Ustawa o bonie energetycznym weszła w życie

Od 1 sierpnia 2024 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków o wypłatę bonu energetycznego.
Kto może otrzymać bon energetyczny
Przewidziane są dwa progi dochodowe:
– do 2 500 zł dla gospodarstw jednoosobowych,
– do  1 700 zł dla gospodarstw wieloosobowych.

Za próg dochodowy w ustawie przyjęto dochód przeciętny za rok 2023.

Jaka będzie wysokość świadczenia
Wysokość bonu energetycznego zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym.  Jest on wypłacany jednorazowo za okres od 1 lipca 2024r.do 31 grudnia 2024r.
– 300 zł – dla gospodarstw jednoosobowych,
– 400 zł – dla gospodarstw składających się z 2-3 osób,
– 500 zł – dla gospodarstw składających się z 4-5 osób,
– 600 zł – dla gospodarstw składających się z 6 i więcej osób.
Jeśli gospodarstwo domowe korzysta ze źródeł ogrzewania zasilanych energią elektryczną i jest wpisane (lub zgłoszone) do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wysokość świadczenia będzie znacznie wyższa, ponieważ przyznana kwota wzrośnie aż o 100 % (od 600 do 1200 zł)

Przy wypłacie bonu obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że świadczenie będzie  przyznawane nawet po przekroczeniu danego kryterium dochodowego,  jednak w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia.

Kiedy można składać wnioski

W terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 będzie można składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego można składać w następujący sposób:

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
– nadanie w placówce pocztowej,
– tradycyjnie (papierowo) w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Słupnie, przy  ul. Warszawska 26a, w godzinach pracy Centrum:
poniedziałek               9.00 – 17.00
wtorek- piątek            8.00 – 16.00

Wnioski o wypłatę bonu złożone po dniu 30 września 2024r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór Wniosku o wypłatę bonu energetycznego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego

 

Lepsze standardy w programie „Czyste Powietrze”. Od 14.06.2024 r. ważne zmiany przy wyborze pomp ciepła. 

Obowiązek wyboru pomp ciepła z listy zielonych urządzeń i materiałów (tzw. listy ZUM) oraz wykonania audytu energetycznego – to najważniejsze zmiany, które dotyczą beneficjentów programu „Czyste Powietrze” od 14 czerwca 2024 r. Rozwiązania te mają zapewnić osobom korzystającym z programu możliwość odpowiedniego wyboru urządzeń grzewczych, właściwych dla danego domu, a także uchronić użytkowników pomp ciepła przed zawyżonymi rachunkami za energię.

Więcej informacji: tu

CZP_logo_v12

Taksacja terenów lasów

W związku z realizacją zadania sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu zleconego przez Powiat płocki, informujemy, że na terenie Gminy Słupno odbywać się będzie taksacja terenów lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w terminie 20 czerwca 2024r. –

30 lipca 2024r. Prace będą prowadzone przez firmę TAXUS.UL.

Ponadto informujemy, że projekty uproszczonych planów urządzenia lasu, po ich opracowaniu, zostaną wyłożone do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy, o czym właściciele lasów zostaną powiadomieni pisemnie przez wójta (burmistrza, prezydenta) w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu. Decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków wydaje Starosta.

Zaproszenie na półkolonie

Zapraszamy dzieci w wieku 7-14 z trudnościami rozwojowymi, dzieci nieśmiałe, lękowe, mające trudności w zachowaniu i dostosowaniu, a także w relacjach społecznych. Grupy maksymalnie 10 osobowe, dwóch wykwalifikowanych terapeutów. Koszt półkolonii wynosi 750,00 zł, w tym jest zapewniony obiad w formie kateringu, zajęcia terapeutyczne, gry, zabawy, ciekawi goście.