KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

AKCJA SZCZEPIENIA DOUSTNEGO LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE na terenie województwa mazowieckiego.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. poz. 1737) w dniach od 25 marca do 16 kwietnia 2023 r. planowane jest przeprowadzenie *

  • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz wykładana ręcznie w ilości 30 dawek na 1 km2 na całym obszarze objętym szczepieniami.
  • Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem akwenów wodnych i terenów zabudowanych.
  • Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka, koloru zielono-brązowego o intensywnym zapachu rybnym.
  • Dotknięcie szczepionki przez człowieka spowoduje, że nie zostanie ona podjęta przez lisa.
  • Szczepionka wykazuje działanie uodparniające tylko u lisów.
  • Każdy kontakt człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza medycyny.
  • Każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii.
  • Zgodnie z zaleceniem producenta szczepionki w okresie 14 dni od jej wyłożenia należy ograniczyć zbiorowe polowania.
  • Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.

*Termin akcji może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub z przyczyn niezależnych.

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.

Jest na to sposób.

Czytaj dalej „Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?”

Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Rozpoczynamy konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Płocka, w skład którego wchodzi Gmina Miasto: Płock, Gąbin, Gmina: Stara Biała, Bielsk, Radzanowo, Słupno, Łąck, Nowy Duninów oraz Powiat Płocki.

SUMP to dokument strategiczny, który stanowi punkt odniesienia do działań mobilnościowych dla całego MOF Płocka. Jego zadaniem jest wsparcie w planowaniu transportu i mobilności, dążenie do podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko. Zmiany te mają na celu zwiększenie udziału aktywnych i ekologicznych środków transportu oraz zmniejszenie roli samochodów osobowych w codziennych podróżach. Są one możliwe tylko przy aktywnym udziale lokalnej społeczności, bowiem to mieszkańcy są uczestnikami ruchu z najlepszą wiedzą na temat wszelkich niedogodności i usprawnień koniecznych do wprowadzenia w codziennych podróżach na terenie MOF Płocka.

Czytaj dalejKonsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Zmiana organizacji ruchu pociągów na linii R8

W związku z szerokim zakresem prac modernizacyjnych, prowadzonych przez zarządcę infrastruktury kolejowej, czyli PKP PLK S.A. m.in. na stacji Warszawa Zachodnia, od 12 marca 2023 r., zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy, która będzie obowiązywać do 10 czerwca 2023 r. Największe zmiany czekają pasażerów linii R8 tj. z/w kierunku: Skarżyska-Kamiennej, Radomia i Góry Kalwarii. Pociągi z tej linii będą kursować z dworca Warszawa Gdańska, a wybrane kursy rozpoczną lub skończą bieg na stacji Warszawa Wschodnia.

Pociągi z linii R8 w drodze do/z dworca Warszawa Gdańska zatrzymywać się będą na wszystkich przystankach linii obwodowej, tj. na stacji Warszawa Wola, Warszawa Młynów, co zapewni dogodne skomunikowanie z drugą linią metra, Warszawa Koło oraz Warszawa Powązki.

Czytaj dalejZmiana organizacji ruchu pociągów na linii R8

60. Sesja Rady Gminy Słupno

Dziś odbyła się LX sesja Rady Gminy Słupno. Po sprawozdaniu z pracy Wójta oraz prac Komisji radni głosowali nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 oraz zmian w budżecie na 2023 rok.

Następnie Radni przegłosowali nad przyjęciem „programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupno na rok 2023. W tym roku gmina Słupno przeznaczyła 114 tys. zł na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Mieszczą się w tym środki przeznaczone na utrzymanie 10 miejsc w Schronisku dla zwierząt oraz środki przeznaczone na sterylizację, leczenie i dokarmianie wolno żyjących kotów, zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, odbiór i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt, powstałych w wyniku zdarzeń drogowych oraz sterylizację zwierząt właścicielskich.

Czytaj dalej „60. Sesja Rady Gminy Słupno”

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WPISUJĄCYCH SIĘ DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ (RDR)

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WPISUJĄCYCH SIĘ DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ (RDR) O KONIECZNOŚCI WPISU LUB AKTUALIZACJI WPISU DO BAZY DANYCH
O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ GOSPODARCE ODPADAMI (BDO)

Czytaj dalejKOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WPISUJĄCYCH SIĘ DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ (RDR)