PRZERWA W DOSTAWIE WODY 3.12.2022r.

W związku z koniecznością prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej informujemy, że w dniu 03.12.2022r. (sobota) w godzinach 8:00 – 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków położonych w Borowiczkach – Pieńkach – ulica Piastowska od nr 1 do świetlicy wiejskiej, Łąkowa, Pszczela, Gajowa, Boczna, Kupiecka, Głęboka, Międzylas, Borówkowa, Krakowska.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w ruchu drogowym

Urząd Gminy Słupno przypomina, że trwają prace przy budowie ulicy Wawrzyńca Sikory i ulicy Piastowskiej. W związku z prowadzonymi pracami od 02 grudnia do 16 grudnia w godzinach 8 do 16 od ulicy Wspólnej w kierunku Płocka będą występowały poważne utrudnienia w ruchu polegające na czasowym braku przejezdności.
Za utrudnienia przepraszamy.

Dodatek elektryczny

To kolejny sposób rządu na czasy kryzysu energetycznego. Wniosek od grudnia 2022!

Dodatek elektryczny 1000 zł i 1500 zł przewidziany jest dla tych gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują ogrzewanie elektryczne, ale też pompy ciepła.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można złożyć od 1 grudnia 2022 do  1 lutego 2023 r. Wnioski złożone  po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Gmina na wypłatę pieniędzy ma czas do 31 marca 2023 r.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek elektryczny?

Wnioski będzie można składać w Centrum Usług Społecznych w Słupnie ul. Warszawska 26a, pok. Nr 15, 16 – w godz. pracy Centrum, tj. pn. 9.00-17.00;  wt.-pt. 8.00-16.00.  Wnioski można składać osobiście lub za pomocą poczty oraz online przez e-PUAP.

Dla kogo dodatek elektryczny do prądu w 2022?

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku przewiduje jednorazowy dodatek elektryczny dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

Dodatek elektryczny do pomp ciepła, ale nie dla fotowoltaiki!

Trzeba wiedzieć, że właściciele domów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę nie dostaną dodatku elektrycznego. Nawet jeśli mają też pompę ciepła. W ustawie wyraźnie podkreślono, że jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pelet, gaz LPG, drewno kawałkowe czy olej opałowy.

Jak dostać dodatek elektryczny? Warunki

Co do zasady, dodatek elektryczny powiązany jest z adresem zamieszkania, czyli: jeden dodatek na jeden adres. Nowelizacja ustawy zakłada jednak możliwość wypłaty kilku dodatków elektrycznych na jeden adres i piec współdzielony. „Jeśli pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach mieszka kilka gospodarstw domowych i wykorzystują one różne lub współdzielone źródła ogrzewania wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to każdemu z tych gospodarstw domowych będzie przyznany dodatek elektryczny”.

Dodatek elektryczny także bez deklaracji CEEB i wniosku

W nowych przepisach z 27 października zapisano, że, dodatek elektryczny przysługuje, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest energia elektryczna.

SESJA RADY GMINY SŁUPNO

Na dzisiejszej sesji Rady Gminy Słupno odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 oraz zmian w budżecie na 2022 rok Dotyczyły one wprowadzenia środków z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 70 tys. zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mijakowo. Gmina Słupno dołoży na ten cel kwotę 35 tys. złotych.

Radni przegłosowali również podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeni pieniężnego w formie zasiłku celowego z pomocy społecznej do wysokości 150 % ustawowego kryterium dochodowego. W ostatnim czasie często zdarza się sytuacja, w której podopieczni przekraczają kryterium dochodowe, przy czym według obiektywnych kryteriów otrzymywany przez nich dochód (np. renta, emerytura) nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z zapewnieniem opału, zakupu leków czy też wyżywienia. Dzięki podwyższeniu ustawowego kryterium dochodowego powstanie możliwość przyznania zasiłków celowych rodzinom, których dochód przekracza ustawową granicę, a jednak nie będących w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb.

Na dzisiejszej sesji Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Zostały ustalone stawki, które należy zastosować do ustawowego wzoru przy wyliczeniu zwrotów kosztu za paliwo. Dzięki temu wspomniany zwrot za przewóz uczniów nie będzie zależny od średniej ceny jednostki paliwa tylko wyliczany na podstawie ilości przejechanych kilometrów.

Kolejną przegłosowaną dziś uchwałą było nadanie nazwy ulic w miejscowości Cekanowo oraz Wykowo. Dodatkowo Radni uchwalili Roczny program współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.

Zachęcamy do śledzenia sesji Rady Gminy na stronie www.esesja.tv

Korekty rozkładu jazdy linii G2 w czwartki.

Od 1 grudnia dotychczas połączone czwartkowe kursy G2 i G4 o godz. 12:45 ze Słupna – zostaną rozdzielone na dwa autobusy ( kurs G2 będzie wykonywany więc na całej trasie aż do Nowego Gulczewa). Zmiana jest możliwa w związku z zakończeniem wyjazdów w czwartki na basen do Płocka.

Poniedziałkowe połączone kursy G2 i G4 o godz. 12:45 są utrzymane bez zmian.

Nadal więc powrót na trasie linii G2 o godz. 12:45 będzie możliwy na odcinku: Cekanowo – Mirosłąw – Gulczewo – do przystanku Stare Gulczewo (dawna pętla autobusowa). Nie będzie realizowany tym kursem powrót do Nowego Gulczewa, oraz dojazd do Starego Gulczewa w kierunku Rogozina.

Na rozkładach jazdy połączone kursy wyróżnione są kolorem czerwonym.

GMINNE MIKOŁAJKI

Już w najbliższą niedzielę ☃️❄️zapraszamy na GMINNE MIKOŁAJKI przy Urzędzie Gminy w Słupnie🎅🎄
W ramach atrakcji przygotowujemy:
👉występy dzieci z przedszkola oraz młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy Słupno 👫
👉wioskę świętego Mikołaja🎅, gdzie będzie możliwość wysłania listu 📬📩oraz wykonania pamiątkowego zdjecia z naszym Gościem📸
👉 gorącą czekoladę, bigos, barszcz czerwony☕️🍽🍫
👉 malowanie bombek✍️
👉 rozstrzygnięcie konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową🧸 i rozdanie nagród Wójta 🎁
👉 Jarmark Bożonarodzeniowy, gdzie bedzie możliwosć nabycia ozdób i potraw świątecznych i nie tylko⭐️☃️❄️
Czekamy na Was w niedzielę już od godziny 15.00‼️

Jubileusz 50-lecia

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, jaka odbyła się w czwartek, 28 listopada w Urzędzie Gminy w Słupnie.

Podczas uroczystości, wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw z terenu gminy Słupno. Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe problemy i bolączki, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję oraz wzajemny szacunek. Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego.

Uroczystość poprowadziła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Słupnie – Pani Monika Błaszczyk. Uroczystego aktu dekoracji dokonał Pan Marcin Zawadka – Wójt Gminy Słupno, który pod adresem dostojnych Jubilatów skierował słowa uznania i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Oprócz medali Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty i okolicznościowe upominki. Nie zabrakło również tortu oraz symbolicznego toastu. Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali Państwo:

Halina i Jan Stefańscy

Ewa i Jerzy Cichosz

Józefa i Henryk Leśniak

Maria i Wiesław Pokorscy

Krystyna i Stanisław Matusiak

Anna i Edmund Włochowscy

Halina i Janusz Witkowscy

Teresa i Jan Dybiec

Alina i Stanisław Gorzelany

Marianna i Marian Sobolewscy

Wszystkim parom, które zostały odznaczone, serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne, wspólne lata.