Chroń pszczoły i inne owady zapylające!!!

Ochrona organizmów pożytecznych i stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu to podstawowy wymóg integrowanej ochrony roślin. Środki ochrony roślin należy stosować tak, aby minimalizować negatywny wpływ chemicznej ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu.
W związku ze wzrostem zagrożenia dla pszczół oraz sygnałami w sprawie zatrucia rodzin pszczelich na terenie naszej Gminy prosimy o zapoznanie się z komunikatem: http://piorin.gov.pl/files/userfiles/_shared/wiorin_warszawa/aktualnosci/pszczoly_2021/komunikat_wiorin_pszczoly_2021.pdf

Autobusy szkolne w Gminie Słupno od 17 maja.

W związku ze wznowieniem zajęć szkolnych uczniów dla klas IV-VIII oraz w szkołach średnich, od poniedziałku 17 maja wchodzą w życie następujące zmiany w kursowaniu autobusów w Gminie Słupno:
1. na linii 130 wznawiane są kursy oznakowane “S”: o godz. 6:49 i 15:51 z Szelig, oraz o godz. 5:55 i 14:50 z Jachowicza Teatr,
2. na linii szkolnej G1 wznowiono kursy poranne i popołudniowe z- i do Rydzyna (odjazd poranny z obszaru Rydzyna wykonywany jest 20 minut później niż dotychczas), z powodu objazdów poranne odjazdy w Borowiczkach Pieńkach przyspieszono o ok. 10 minut, a popołudniowe kursy odbywają się w odwrotnej niż dotychczas kolejności przystanków (koniec trasy: Borowiczki Pieńki Wodna), 3. na linii G1 dodatkowo uruchomiono kursy powrotne ze Słupna na ul. Pocztową o godz. 13:50 od wtorku do piątku,
4. na linii G2 uruchomiono kurs powrotny w poniedziałki o godz. 12:45,
5. na linii G3 uruchomiono kurs poranny do Święcieńca na godz. 7:00,
6. na liniach G1, G2, G3, G4 wznowiono kursy powrotne ze Słupna w środy o godz. 15:30.
Kurs szkolny na linii S3 do Borowiczek na godz. 7:45 jest wykonywany bez zmian już od 26 kwietnia.

Zaktualizowane rozkłady linii szkolnych znajdują się na stronach Gminy Słupno w module: rozkład jazdy https://slupno.eu/rozklad-jazdy/

PSZOK Słupno już otwarty

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Słupnie na ulicy Pocztowej 7A jest już otwarty!
Mieszkańcy naszej gminy mogą tu w wygodny, bezpieczny dla środowiska i zgodny z prawem sposób pozbyć się selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach opłaty ponoszone  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Godziny otwarcia PSZOK

 • poniedziałek – nieczynne
 • wtorek – 9.00-19.00
 • środa – 8.00-15.00
 • czwartek – 9.00-19.00
 • piątek – 8.00-15.00
 • sobota – 8.00-14.00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK)  w Słupnie  zbudowany został  w ramach projektu „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.2 „Gospodarka Odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość projektu ogółem to 390 325,91 zł z czego 186 307,59 zł stanowi dofinansowanie, a 204 018,32 zł to środki z budżetu Gminy Słupno.

Szczegółowe informacje na temat PSZOK można uzyskać pod adresem:

 • slupno.eu ,
 • numerem telefonu 538-896-966 
 • w Urzędzie Gminy.

Działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Starosta Płocki informuje, że od 10 maja 2021 roku zostanie wznowiona bezpośrednia obsługa przez prawników/doradców obywatelskich/ mediatorów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płockiego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 • Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 • Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Umówienie terminu wizyty dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 24 267 67 76 lub 734 464 323, w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30 oraz za pośrednictwem strony internetowej www.np.ms.gov.pl

Ptasia Grypa

W związku z wykryciem ogniska ptasiej grypy w gminie Bielsk ( miejscowość Pęszyno oraz Leszczyn Księży) miejscowość STARE GULCZEWO z terenu gminy Słupno została objęta strefą zagrożenia. Zwracamy szczególną uwagę na nakaz utrzymania drobiu przydomowego w zamknięciu z uwagi na dużą liczbę ognisk ptasiej grypy w województwie mazowieckim oraz przestrzegamy przed zakupem drobiu z niewiadomego źródła. Jednocześnie zwracamy się do mieszkańców się z prośbą o zgłaszanie do sołtysów  lub Urzędu Gminy w Słupnie faktu posiadania przydomowych hodowli drobiu  (ze wskazaniem rodzaju drobiu oraz jego ilości). Informujemy, że Wojewoda Mazowiecki w Rozporządzeniu nr 11 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz ciechanowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 3717) ustanowił obszary zapowietrzone i zagrożone oraz określił nakazy i zakazy obowiązujące na tych obszarach. Czytaj dalej Ptasia Grypa

Nowe ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) – działania Wojewody

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 90 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. 26 kwietnia br. Wojewoda Mazowiecki podpisał w tej sprawie rozporządzenie określające środki do zwalczania choroby na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz ciechanowskiego. Obszary te zostały objęte restrykcjami. Wojewoda Mazowiecki 27 kwietnia zorganizował kolejne posiedzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego rozmawiał ze starostami powiatów, o bieżącej sytuacji, w związku z wystąpieniem ognisk grypy ptaków na ich terenie. Ponadto Wojewoda zwrócił się z apelem do hodowców o podejmowanie działań mających na celu ograniczyć do minimum możliwość rozprzestrzeniania się grypy ptaków.

Pełna treść apelu znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wysoce-zjadliwa-grypa-ptakow-hpai-na-mazowszu–apel-wojewody-do-hodowcow

Ptasia grypa – zagrożenie dla gminy

W związku z rozprzestrzenianiem się wysoce zjadliwej grypy ptaków nasza gmina znajduje się w obszarze zagrożonym jej wystąpieniem. To wiąże się z licznymi zakazami, przede wszystkim dla posiadaczy drobiu i ptaków.
W związku z tym prosimy o jak najszybsze zgłaszanie sołtysom miejsc, w których utrzymywany jest drób, szczególnie dotyczy to miejsc w obszarze zapowietrzonym. Szybkie i sprawne przekazanie tych informacji pomoże w walce z tą chorobą i zapobiegnie jej dalszemu rozprzestrzenianiu się.

Czytaj dalej Ptasia grypa – zagrożenie dla gminy

XXXIV SESJA RADY GMINY SŁUPNO

Dziś odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Słupno. Najważniejsze uchwały to przyjęte przez Radę Gminy Słupno zmiany do budżetu na rok 2021 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021-2029. Zmiany dotyczą przede wszystkim zwiększenia dochodów gminy o środki pozyskane w ostatnim czasie przez Gminę Słupno. Pozyskane fundusze pozwolą na szybsze sfinansowanie długo wyczekiwanych inwestycji w naszej gminie.

Jednym z ważniejszych dofinansowań zewnętrznych w ostatnim czasie jest pozyskanie dziewięćset sześćdziesiąt  tysięcy  złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na realizacje przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Arkadia Mazowiecka –Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszyno- Słupno wraz z przebudową mostu wraz z infrastrukturą”. Dzięki temu ulica  Pocztowa w Słupnie łącząca południe gminy z centrum stanie się drogą o wysokim standardzie i poziomie bezpieczeństwa. Ponadto na tej drodze nastąpi niezbędna przebudowa mostu na rzece Słupiance.

Czytaj dalej XXXIV SESJA RADY GMINY SŁUPNO

Ptasia grypa w powiecie płocki

W związku z rozprzestrzenianiem się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  na terenie województwa mazowieckiego ( w tym momencie mamy potwierdzone 69 ognisk).

Problem ten nie ominął również powiatu płockiego. W ubiegłym tygodniu zdiagnozowano pierwsze ognisko na terenie gminy Bielsk w miejscowości Pęszyno.

Czytaj dalej Ptasia grypa w powiecie płocki