12 lipca Gmina Słupno idzie na wybory!

“Bitwa o wozy” – tak nazywa się druga tura akcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która zachęcać ma Polaków do głosowania w wyborach.

Na czym polega?

Gmina, w której frekwencja w wyborach 12 lipca będzie najwyższa w województwie otrzyma od komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej środki na sfinansowanie w całości jednego z 49 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł. Nowe wozy umożliwią strażakom ochotnikom jeszcze sprawniejsze działanie. Każdego dnia strażacy ochotnicy ratują życie, zdrowie i mienie.

Gmina Słupno w ostatnich wyborach miała największą frekwencję w powiecie, a tym razem musi być najlepsza w województwie. Razem zawalczmy o to i idźmy na wybory!

Pomóżmy wesprzeć Ochotniczą Straż Pożarną w Cekanowie, która powstała w 1924 roku. OSP Cekanowo to jednostka prężnie działająca na terenie gminy Słupno, pomagająca w różnego rodzaju akcjach gaśniczych i ratowniczych. Samochód, który jest w ich posiadaniu marki TATRA pochodzi z 1980 roku. Jego stan techniczny nie pozwala na szybkie i skuteczne działania ratownicze. Wspólnie możemy pomóc strażakom zdobyć nowy sprzęt, który posłuży nam wszystkim na wiele lat.

Liczy się każdy oddany głos!

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania.

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

2.   Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

3.   Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

źródło: pkw.gov.pl

Wyniki wyborów na Prezydenta Rzeczy pospolitej w gminie Słupno

Wyniki pierwszego głosowania  w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Słupno

  • Frekwencja w gminie Słupno wyniosła 71,11% szczegóły
  • Najwyższa w frekwencja była w obwodzie Nr 7 w Cekanowie i wyniosła 81,02 % tj 636 wyborców na 785 uprawnionych do głosowania

Wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów szczegóły

Zakończenie roku szkolnego👨‍🏫

W dniu dzisiejszym 545 uczniów ze terenu gminy Słupno zakończyło rok szkolny 2019/2020. W tym roku trochę inaczej niż zwykle ale większość z nich odebrała osobiście świadectwo szkolne. Większość z uczniów zobaczyło się pierwszy raz po przeszło trzech miesiącach dlatego nie obyło się bez wzruszeń, emocji i śmiechów. Szczególnie ważny był to moment dla uczniów klas ósmych, którzy żegnali się z nauczycielami i kolegami po raz ostatni. W Szkole Podstawowej w Święcieńcu Pani Agnieszka Domińska – Dyrektor Szkoły zatańczyła z Ósmoklasistami pożegnalnego poloneza i walca. Całe spotkanie odbyło się z zachowaniem środków ostrożności: w maseczkach, rękawiczkach i w odległości 1,5m. W Szkole Podstawowej w Słupnie świadectwa zostały rozdane przed budynkiem w podziale na klasy, podobnie było w Szkole Podstawowej w Liszynie.
Ten rok był szczególnie ciężki dla wszystkich: uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Jednak rok szkolny 2019/2020 zakończyło 67 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, 92 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz 337 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Słupnie.

Czytaj dalej Zakończenie roku szkolnego👨‍🏫

Program „Moja Woda”

Drodzy mieszkańcy,

Urząd Gminy przygotowuje się do wsparcia mieszkańców w przygotowaniu wniosku o dotacje na „oczko wodne” w ramach programu Moja woda. Zgodnie z zapowiedzią Pana Prezydenta dofinansowanie może wynieść do 5000 zł, na  zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.moja woda Czytaj dalej Program „Moja Woda”

STYPENDIA WÓJTA GMINY SŁUPNO

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY SŁUPNO DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Stypendia Wójta Gminy Słupno przyznawane są:

– szczególnie uzdolnionym uczniom klas IV – VIII z terenu gminy Słupno, uczęszczającym     do szkół podstawowych,

– szczególnie uzdolnionym uczniom klas IV – VIII spoza terenu gminy Słupno, uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Słupno.

Czytaj dalej STYPENDIA WÓJTA GMINY SŁUPNO

Program stypendialny „Klasa” Fundacji BNP Paribas.

„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji, umożliwiający zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni. Od 2003 roku program pomógł blisko 770 absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów z 350 miejscowości na terenie całego kraju, inwestując w ich edukację 22 mln złotych. Absolwenci „Klasy” ze 100% skutecznością zdają matury i dostają się na uczelnie wyższe.

Uczestnicy programu otrzymują pełne wsparcie finansowe w trakcie 4-letniej nauki w liceum (w tym pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych) oraz stypendium finansowe na I roku studiów. Ponadto Fundacja oferuje udział w integracyjnym obozie językowym (przed rozpoczęciem nauki w liceum) oraz letnim obozie stypendystów (już w trakcie trwania nauki). Uczestnicy znajdują się też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.

Czytaj dalej Program stypendialny „Klasa” Fundacji BNP Paribas.

Korekta rozkładu jazdy linii 130

Na wnioski mieszkańców wprowadzono korektę czasu odjazdów niektórych kursów linii 130 w dni robocze w kierunku do Płocka.
Dotychczasowy kurs z Szelig 12:48 został przyspieszony o 20 minut (obecnie odjazd 12:28) w celu poprawienia połączeń z liniami 33 i 35.
Dotychczasowy kurs z Szelig 14:45 został opóźniony o 5 minut (obecnie odjazd 14:50).
Zaktualizowany rozkład linii 130 został umieszczony w module rozkład jazdy.
Kursy zmodyfikowane wyróżnione są kolorem niebieskim.