RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
„Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie gmina Słupno – etap II od ul. Szlacheckiej do jaru rzeki Rosicy – zakres 2 od km 0+633,00 do km 1+161,30”
 
DOFINANSOWANIE 619 269,83 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 238 539,67 zł

Przedmiotem inwestycji była budowa odcinka drogi gminnej Nr 291670W – ul. Stepowej wraz z chodnikami w miejscowość Nowe Gulczewo w celu obsługi ruchu lokalnego, poprawy bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.

W ramach zadania, dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 619 269,83zł,  wybudowano drogę o szerokości 5m i długości 528,30mb wraz z chodnikami po obu stronach o szerokości 2m, skrzyżowaniem i kanalizacją deszczową.

Wydatki kwalifikowane zadania wynosiły 1 238 539,67zł
Dofinansowanie w wysokości 619 269,83zł stanowi 50% wydatków kwalifikowanych.