Program „Czyste Powietrze” w gminie Słupno

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w Gminie Słupno, funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny, w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach którego realizowany jest Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”.
Dane punktu:
Urząd Gminy w Słupnie
ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno
tel. 24 267 95 83; 696 467 765
czynny: w godzinach pracy urzędu

„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany źródła ciepła oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Realizacja programu na terenie Gminy Słupno przewiduje wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania oraz pomocy w zakresie rozliczania wniosków.

Marcin Zawadka
Wójt Gminy Słupno

Strona główna programu – https://czystepowietrze.gov.pl/

Kalkulator dotacji – http://kalkulatordotacji.czystepowietrze.gov.pl/

Kalkulator grubości izolacji – https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Lista zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM) – https://lista-zum.ios.edu.pl

Broszura informacyjna pobierz

Oświadczenia


Realizacja Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE na terenie Gminy Słupno (stan na dzień 31.03.2024 r.):
Liczba złożonych wniosków: 404 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:  219 szt.
Kwota wypłaconych dotacji: 4 072 348,23 zł


Realizacja Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE na terenie Gminy Słupno (stan na dzień 31.12.2023 r.):
Liczba złożonych wniosków: 388 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:  211 szt.
Kwota wypłaconych dotacji: 3 731 401,14 zł


Realizacja Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE na terenie Gminy Słupno (stan na dzień 30.09.2023 r.):
Liczba złożonych wniosków: 354 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:  202 szt.
Kwota wypłaconych dotacji: 3 392 187,52 zł


Realizacja Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE na terenie Gminy Słupno (stan na dzień 30.06.2023 r.):
Liczba złożonych wniosków: 320 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:  192 szt.
Kwota wypłaconych dotacji: 2 957 582,26 zł


Realizacja Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE na terenie Gminy Słupno (stan na dzień 31.03.2023 r.):
Liczba złożonych wniosków: 297 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 179 szt.
Kwota wypłaconych dotacji: 2 540 712,28 zł