Gminna Gospodarka Odpadami

ZGŁOSZENIE ODBIORU ODPADÓW

  • wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów
  • budowlanych i rozbiórkowych niezawierających gruzu i styropianu budowlanego
    wniosek.pdf, wniosek.doc

Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zobacz


Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zobacz


Instrukcja dla mieszkańców Gminy Słupno dotycząca sposobu składania deklaracji poprzez portal ePUAP – zobacz


Aktualne stawki opłat – więcej…


Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjnych – więcej…


Zasady odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych – zobacz


Zasady segregacji odpadów komunalnych – zobacz


Aktualne harmonogramy odbiorów odpadów komunalnych a nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjnych w gminie Słupno w roku 2020 zobacz


OBOWIĄZEK WPISU DO BDO – informacje


REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCHzobacz

 

Gospodarka odpadami komunalnymi w 2020 na terenie gminy Słupno – informacje