Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gminie Słupno

Gmina Słupno w 2021 roku otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
Celem programu jest wspieranie organów prowadzących placówki oświatowe w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Przyznana Szkole Podstawowej im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie kwota 12 000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz na realizację działań promujących czytelnictwo. Wkład Gminy Słupno wynosi 3 000,00 zł, a całkowity koszt realizacji zadania to 15 000,00 zł.