Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w Gminie Słupno

W 2023 roku gmina Słupno po raz kolejny wnioskowała o dotację celową ze środków budżetu państwa na realizację Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

W bieżącym roku to Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu będzie mogła otrzymaną kwotę wsparcia 3 000,00 zł oraz 750,00 zł wkładu własnego przeznaczyć na:

– zakup książek będących nowościami wydawniczymi (w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku oraz lektur szkolnych)

– zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej

– realizację działań promujących czytelnictwo (w szczególności organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów).

Gmina Słupno w 2021 roku otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
Celem programu jest wspieranie organów prowadzących placówki oświatowe w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Przyznana Szkole Podstawowej im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie kwota 12 000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz na realizację działań promujących czytelnictwo. Wkład Gminy Słupno wynosi 3 000,00 zł, a całkowity koszt realizacji zadania to 15 000,00 zł.

Również w roku 2022 gmina Słupno otrzymała dotację na dofinansowanie ze środków budżetu państwa realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Tym razem Samorządowe Przedszkole „Niezapominajka” w Słupnie oraz Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie będą mogły zakupić książkowe nowości wydawnicze oraz zrealizować szereg działań promujących czytelnictwo.  Przedszkole „Niezapominajka” na powyższe zadania ma do dyspozycji kwotę 3 750,00 zł z czego 3 000,00 zł to otrzymana dotacja celowa, a 750,00 zł stanowi wkład własny gminy Słupno. Z kolei Szkoła Podstawowa w Liszynie za łączną sumę 5 000,00 zł tj. 4 000,00 zł dofinansowania i 1 000,00 wkładu własnego, zakupi książki i wyposażenie do biblioteki oraz podejmie działania na rzecz promocji czytelnictwa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.