PSZOK

Słupno, ul. Pocztowa 7A, 09-472 Słupno
Numer telefonu PSZOK: 538-896-966

Godziny otwarcia PSZOK

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
nieczynne9.00-19.008.00-15.009.00-19.008.00-15.008.00-14.00

Odpady przyjmowane do PSZOK – czytaj
Zasady Przyjmowania odpadów do PSZOK – czytaj
Odbierz za darmo w „PSZOK” – drugie życie odpadów – czytaj
Możliwość wynajęcia przyczepki do przywiezienia odpadów do PSZOK – czytaj
Ścieżka edukacyjna w PSZOK –czytaj
Oświadczenie w przypadku dostarczenia odpadów do PSZOK na prośbę i w imieniu wytwórcy odpadów – pobierz
Regulamin PSZOK w Słupnie – pobierz


Gmina Słupno bierze udział w projekcie pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.2 „Gospodarka odpadami”, Typ projektów – Rozwój infrastruktury selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej „PSZOK”) zgodnie z umową o dofinansowanie.
Realizacja zadania zaplanowana na okres od 20 kwietnia 2016 r. do 30 listopada 2018 r., została przedłużona do dnia 31.12.2021 r.


Projekt pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.2 „Gospodarka Odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Cel projektu

  • Ograniczenie negatywnego wpływu składowanych odpadów na środowisko poprzez upowszechnienie i zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów;

Planowane efekty

  • Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do składowania;
  • Zapewnienie mieszkańcom gminy swobodnego dostępu do punktu składania odpadów;
  • Wzrost świadomości ekologicznej;
  • Podniesienie standardu życia mieszkańców gminy.

Wartość projektu dla Gminy Słupno
Wartość ogółem: 390 325,91 zł
Wysokość dofinansowania (wnioskowane dofinansowanie): 186 307,59 zł

ZOBACZ RÓWNIEŻ