RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Gmina Słupno otrzymała wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 954 319,00zł.

Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na sfinansowanie końcowej płatności dotyczącej Etapu I zadania inwestycyjnego pn.: „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą”.

Całkowity koszt zadania – 4 635 669,39zł.