RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Gmina Słupno otrzymała wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 960 000,00zł w ramach II naboru.

Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na dofinansowanie budowy IV Etapu zadania inwestycyjnego pn.: „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą”.

Całkowity koszt zadania – 5 356 645,23zł.

 


Gmina Słupno otrzymała wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 954 319,00zł.

Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na sfinansowanie końcowej płatności dotyczącej Etapu I zadania inwestycyjnego pn.: „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą”.

Całkowity koszt zadania – 4 635 669,39zł.