Zdalna Szkoła / Zdalna Szkoła +

ZDALNA SZKOŁA

Projekt grantowy pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Kwota: 59 999,94 zł
26 szt – Laptop EccoPc Notebook 15
Szkoła Podstawowa im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie – 15 szt
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie – 6 szt
Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu – 5 szt


ZDALNA SZKOŁA +

Projekt grantowy pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Kwota: 44 999,90 zł
22 szt – Lenovo IdeaPad S145-15 N5000
Szkoła Podstawowa im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie – 10 szt
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie – 6 szt
Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu – 6 szt