Posiłek w szkole i domu

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” gmina Słupno otrzymała 66 165,00 zł dofinansowania na modernizację i wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie. Dzięki otrzymanej dotacji celowej ze środków budżetowych w stołówce szkolnej zostaną przeprowadzone prace remontowo-adaptacyjne oraz zakupimy wyposażenie do kuchni i jadalni min. piec konwekcyjno-parowy oraz nowe stoły i krzesła dla uczniów spożywających obiady w szkole. Łączna kwota, która zostanie przeznaczona na modernizację to 91 165,00 zł, a wkład własny gminy Słupno wyniesie 25 000,00 zł.