Program “Maluch+” 2021

Rok 2021 jest kolejnym, w którym Gmina Słupno otrzymała dotację w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”.

Przyznana kwota  48 000,00 zł przeznaczona jest na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przy udziale środków finansowych poprzednich edycji Programu „MALUCH+” w Gminnym Żłobku w Słupnie.