Program „Maluch+” 2021

Rok 2021 jest kolejnym, w którym Gmina Słupno otrzymała „dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Przyznana kwota  54 000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie miejsc opieki w żłobku w Gminnym Żłobku w Słupnie.