Utrudnienia w ruchu drogowym

Urząd Gminy Słupno przypomina, że trwają prace przy przebudowie ulicy Wawrzyńca Sikory i ulicy Piastowskiej. W związku z prowadzeniem przez Wykonawcę kolejnego etapu prac w dniach 3 i 4 sierpnia w godzinach 7 – 16 między ulicą Poddębiec  a ulicą Zbożową będą występowały poważne utrudnienia w ruchu polegające na braku przejezdności.
Za utrudnienia przepraszamy.

Plac zabaw w Bielinie otwarty

W dniu dzisiejszym miało miejsce uroczyste otwarcie placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Bielinie. Na otwarcie licznie przybyli mieszkańcy Bielina wraz ze swoimi pociechami. W uroczystości otwarcia placu zabaw wzięli udział – Zastępca Wójta Agnieszka Ruclak, Małgorzata Sawicka Przewodnicząca Rady Gminy Słupno, Paweł Baranowski Wiceprzewodniczący Rady, radni – Piotr Węgliński i Władysław Grabowski, Katarzyna Garwacka – Sołtys Sołectwa Bielino, Joanna Wereszczyńska Naczelnik Wydziału Inwestycji, Bożena Wernik Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Rada Sołecka oraz lokalni mieszkańcy.
Plac zabaw powstał dzięki licznym staraniom Wójta Gminy Marcina Zawadki, Radnych, Sołtysa oraz mieszkańców, którym zależało na tym, aby całe rodziny znalazły w okolicy swoje miejsce spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. W imieniu Wójta Gminy Słupno – Agnieszka Ruclak Zastępca Wójta podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy jakości życia mieszkańców Sołectwa Bielino, w szczególności tych najmłodszych tj. zakupu działki pod plac zabaw, jego ogrodzenie oraz wyposażenie. Podziękowania należą się również wszystkim Pracownikom Urzędu Gminy w Słupnie zaangażowanym w realizację inwestycji.
Plac zabaw bardzo się spodobał, najmłodsi od razu zagospodarowali wszystkie dostępne atrakcje. Na dzieci czekały animatorki zabaw dziecięcych, prezenty oraz słodki poczęstunek.
Życzymy wszystkim dzieciom bezpiecznej, radosnej zabawy, wyrażając nadzieje, że ten kolejny plac zabaw w naszej gminie stanie się dla dzieci ulubionym miejscem odpoczynku i relaksu na świeżym powietrzu

Program Dobry Start 300+  

Program Dobry Start 300+  – wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny

ZUS przyznaje świadczenie 300+ w ramach rządowego programu Dobry Start

Wnioski o 300+ na rok szkolny 2022/2023 można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 r. Podobnie jak w zeszłym roku wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – każdy z wnioskodawców,
  • systemu bankowości elektronicznej – wyłącznie rodzic dziecka,
  • portalu Emp@tia – każdy z wnioskodawców.

Świadczenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany we wniosku w ciągu 5 dni roboczych od przekazania informacji o przyznaniu świadczenia.

Na rozpatrzenie wniosku o świadczenie Dobry Start, który został złożony do 31 sierpnia, ZUS ma czas do 30 września 2022 r.

Jeśli konieczne będzie wyjaśnienie danych zawartych we wniosku, na profilu klienta na PUE ZUS pojawi się wezwanie do uzupełnienia wniosku. Wnioskodawca otrzyma też powiadomienie sms na numer telefonu wskazany we wniosku.

 Jak złożyć wniosek przez portal PUE ZUS:

Od 1 lipca za pośrednictwem bankowości elektronicznej i portalu Empatia wnioski mogą składać również rodzice dzieci, które są cudzoziemcami. Warunkiem jest, aby  zarówno rodzic, jak i dziecko mieli numery PESEL

Więcej informacji o 300+

Źródło: www.zus.pl

Przekazanie sprzętu

Wczoraj na sali obrad Urzędu Gminy w Słupnie Pan Marcin Gorzelany – Prezes OSP Mijakowo odebrał sprzęt ratowniczy, tj.: piłę spalinową do betonu STIHL TS 420, siekierę uniwersalną AX 15P, rękawice anty-przecięciowe, opryskiwacz SG 71, dźwignię obracak. Łączna jego wartość wyniosła 6288,00zł. Sprzęt ratowniczy został sfinansowany częściowo ze środków Powiatu Płockiego w ramach V edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2022”. Brakująca kwota została uzupełniona ze środków własnych budżetu gminy Słupno.W spotkaniu uczestniczyli P. Wójt Gminy- Marcin Zawadka, P. Krzysztof Olejnicki – Pełnomocnik Starosty Płockiego ds. współpracy z OSP, P. Krzysztof Rygier – Komendant Gminny OSP.

52. Sesja Rady Gminy Słupno

Na ostatniej Sesji Rady Gminy Słupno odbyło się głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 oraz zmian w budżecie na 2022 rok. Dotyczyły one wprowadzenia środków w wysokości ponad 3 milionów złotych przeznaczonych na budowę ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie. Środki zostały pozyskane od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. Jak zapowiedział Wójt Marcin Zawadka jeszcze w tym roku zostanie wykonany program funkcjonalno-użytkowy określający koncepcję przebudowy ulicy Zagłoby na odcinku: od ulicy Wołodyjowskiego do ulicy Ketlinga. Długość projektowanej drogi to 1620m. o szerokości jezdni 5,5m. oraz obustronnych chodnikach o szerokości 2m. oraz szerokości 5m. w sięgaczach. Projekt obejmował będzie również budowę brakującej infrastruktury technicznej, w tym kanalizację deszczową na całej długości drogi, odcinek kanalizacji sanitarnej oraz niezbędne przebudowy sieci gazowej i energetycznej. Od nowego roku rozpocznie się budowa ulicy Zagłoby, natomiast okres realizacji planowany jest do 2024 roku.Radni na dzisiejszej sesji przegłosowali również zmiany do Uchwały Budżetowej na 2022 rok. Dotyczyły one wprowadzenia pozyskanych środków na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Słupno oraz przesunięć w funduszu sołeckim.Zachęcamy do śledzenia sesji Rady Gminy na stronie www.esesja.tv

Od 1 lipca 2022 roku pojemniki na odpady segregowane muszą być w odpowiednich kolorach

Zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r., poz. 906)

  • odpady z papieru zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier„,
  • odpady ze szkła zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło„,
  • odpady metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne„,
  • bioodpady – zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio„.

Więcej informacji znajda Państwo na naszej stronie w zakładce Gminna Gospodarka Odpadami/ Zasady segregacji lub pod adresem https://slupno.eu/zasady-segregacji-2/

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski, które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. – czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy –  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Weź udział w II ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”!

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i prześlij swój film do Organizatora konkursu. Pokaż, jak zmienia się polska wieś.

Jak się zgłosić?

Formularze zgłoszenia są przyjmowane do 28 września 2022 r., a filmy do 30 września 2022 r. Szczegóły znajdziesz na stronie MRiRW oraz na stronach Partnerów konkursu – ARiMR i KOWR:

www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi

https://www.gov.pl/web/arimr/wszystkie-aktualnosci

https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia.

Czytaj dalej „Weź udział w II ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”!”

Urząd Gminy poszukuje kandydatów do pracy

Urząd Gminy w Słupnie poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika ds. utrzymania czystości na terenie Gminy Słupno.

Do zadań ww. osoby będzie należało utrzymanie czystości dróg i chodników zlokalizowanych na terenie naszej gminy.

Szczegółowe informacje na temat powyższej oferty można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Słupnie (pok. 13c – Biuro ds. Kadr i Szkoleń) lub telefonicznie pod numerem telefonu 242679566.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Przypominamy, iż do końca czerwca 2022 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw o mocy do 1MW należy zgłosić, wypełniając odpowiednią deklarację. Czytaj dalej „Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków”