Zmiana rozkładu linii szkolnej G1

W związku ze zmianami w planie zajęć szkoły w Liszynie – od poniedziałku 3 października obowiązywać będzie zaktualizowany rozkład jazdy linii G1.
Zmiany dotyczą kursów popołudniowych:

1. ze szkoły w Liszynie:
– Wtorek: II kurs przesunięty z 14:50 na 15:20
– Środa: III kurs 15:40 przesunięty na 14:50
– Piątek: I kurs 12:55 przesunięty na 13:35

2. ze Słupna:

– Środa: III kurs przesunięty z 15:30 na 15:45  (z powodu opóźnionego powrotu z poprzedniego kursu z Liszyna)
– Piątek: likwidacja II kursu 13:45    (z powodu wykonywania kursu 13:35 z Liszyna)

Pozostałe kursy, w tym poranne wykonywane będą bez zmian.
W opublikowanym na stronach internetowych gminy nowym rozkładzie jazdy kursy zmienione wyróżnione są niebieskim kolorem czcionki.

Aktualny rozkład jazdy dostępny w zakładce Transport publiczny

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Gmina Słupno informuje, że wnioski papierowe o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła będą dostępne od dnia 28 września 2022r. w Centrum Usług Społecznych w Słupnie.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła zostało opublikowane w dniu 20.09.2022 roku. Na dzień dzisiejszy wniosek jest dostępny pod linkiem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001974

Projekt „Umiem pływać” w gminie Słupno

Gmina Słupno w 2022 roku po raz kolejny przystąpiła do projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

W rezultacie pozyskanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowania 25 uczniów z klas III ze Szkoły Podstawowej im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie już rozpoczęło bezpłatne zajęcia na Pływalni „Jagiellonka” w Płocku pod opieką wykwalifikowanych instruktorów. Projekt będzie obejmował 20 godzin nauki pływania.

Głównym celem programu „Umiem pływać” jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości. Końcowym elementem zajęć umożliwiającym dokonanie oceny osiągniętych efektów będzie sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie testu opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania.

Głos Słupna – Nr 3/2022

Nowy numer biuletynu informacyjnego Głos Słupna już dostępny w wersji pdf:

GLOS SLUPNA_2022-03_v2 (6)

oraz w wersji papierowej:

  • w instytucjach na terenie Gminy Słupno: Urząd Gminy, szkoły, przedszkole, żłobek, CUS, GOK, Biblioteka,
  • w sklepach na terenie Gminy Słupno: Lewiatan Słupno, Gram Market Słupno, Wykowo, Liszyno, Mijakowo, Święcieniec