Polecane

Zmiany w układzie komunikacyjnym w Gminie Słupno od 1 sierpnia.

W związku z podpisaniem w dniu 2 lipca br. umowy z Wojewodą Mazowieckim dotyczącej dopłaty do gminnych linii komunikacyjnych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, kierowanego do samorządów tworzących nowe linie, lub ich głębokie modyfikacje – wprowadza się nowy układ linii w naszej gminie.
 
W nowym układzie komunikacyjnym funkcjonować będą dwie linie o dotychczasowym oznakowaniu (S1, S3), ale o zmienionym przebiegu:
S1 – Słupno – Młynarska – Wykowo – Borowiczki-Pieńki Łąkowa,
S3 – Słupno – Pocztowa – Liszyno – Bielino – Rydzyno – Borowiczki-Pieńki Zakątek.

Obydwie te linie będą skomunikowane, tak jak dotychczas, połączeniem z przystankiem Borowiczki (Park), gdzie możliwa będzie przesiadka na linie miejskie 3 i 35.  Przyjęto też wyższy standard obsługi (8-9 kursów dziennie na każdej z nich), niż dotychczas.
 
Przebieg linii S2 wydłużony będzie ze Słupna do przystanku Nowe Gulczewo Wołodyjowskiego, gdzie planowane jest połączenie skomunikowane do centrum Płocka (podobnie jak obecnie). Rozkład jazdy nowej linii S2 podlega niewielkim, kilkuminutowym korektom w stosunku do obecnego. Pasażerów prosimy o sprawdzenie kursów, z których na co dzień korzystają.

Do czasu utworzenia połączenia skomunikowanego z centrum Płocka (ok. 2 tygodnie) autobusy linii S2 będą kursowały wg tymczasowego rozkładu jazdy ze skomunikowaniem w Słupnie z linią 130, lub ze skomunikowaniem z linią 3 w obszarze Nowego Gulczewa.
Nowe rozkłady jazdy, w tym tymczasowy rozkład jazdy linii S-2, schemat linii oraz mapy poszczególnych linii umieszczone są w dziale: rozkład jazdy.
Przewozy w granicach gminy Słupno, na liniach S1, S2, S3 pozostają nadal bezpłatne.

Internetowa platforma dla lokalnych rolników

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do skorzystania z serwisu Mazowiecki e-bazarek, który umożliwia tworzenie krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy producentami, a konsumentami. To również doskonała, bezpłatna promocja mazowieckich rolników, producentów regionalnej i ekologicznej żywności, usługodawców, twórców rękodzieła oraz kół gospodyń wiejskich.

Działalność serwisu to pomoc za pośrednictwem naszej instytucji mieszkańcom obszarów wiejskich w sprzedaży wytworzonych produktów i usług oraz realizacja hasła „CUDZE CHWALICIE, SWOJE POZNAJCIE”.

Wszelkie informacje dotyczące Mazowieckiego e-bazarku znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://mazowieckiebazarek.pl

 Ogłoszenia bezpłatne!

Na e-Bazarku można sprzedawać:

 1. warzywa i owoce
 2. oleje i oliwy
 3. przetwory owocowo-warzywne
 4. miód i produkty pszczele
 5. napoje
 6. nabiał
 7. kwiaty/byliny/nasiona
 8. zboża
 9. mięso i wędliny
 10. pieczywo, produkty zbożowe
 11. ryby
 12. zioła
 13. drzewa i krzewy iglaste
 14. maszyny i urządzenia

W razie potrzeby można poszerzyć zakres sprzedaży o dodatkowe kategorie.

Prywatny las z dotacją z PROW

Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację z PROW na lata 2014-2020. Od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.
Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha – stanowiące własność lub współwłasność wnioskodawcy lub własność jego małżonka, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.
Czytaj dalej Prywatny las z dotacją z PROW

300 tys. zł na odtworzenie potencjału gospodarstwa z powodu klęski żywiołowej lub ASF

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mają czas do 31 sierpnia 2020 r., by złożyć wnioski i skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach PROW na lata 2014-2020.

O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF. Czytaj dalej 300 tys. zł na odtworzenie potencjału gospodarstwa z powodu klęski żywiołowej lub ASF

“Moja Woda” -nabór wniosków

Informujemy, iż od dnia 01.07.2020r.  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Moja Woda”
Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (może być nowo budowany) z kompletnym systemem orynnowania dachu (uwaga: przy nowo budowanych domach na dzień składania dokumentów rozliczeniowych wymagane będzie potwierdzenie uzyskania pozwolenia na użytkowanie).
Finansowanie Programu „Moja Woda” obejmuje: zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, które pozwolą na zagospodarowanie wód opadowych (czyli popularnej „deszczówki”), jak i wód roztopowych:

 • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
 • instalacja rozsączająca,
 • zbiorniki retencyjne (szczelne, infiltracyjne, nadziemne otwarte od 2 m3 pojemności, nadziemne zamknięte od 1 m3 pojemności, podziemne zamknięte od 2 m3 pojemności),
 • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakładce „Programy 2020”: http://wfosigw.pl/