Przerwa w dostawie energii

Informujemy, że w związku z wykonywaniem przez Energa Operator prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych wystąpi w dniu 05.12.2023r. w godz. 09:30–12:30 przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:
– Gulczewo 2, 35/9,1, 53/5, 56/7, 66/7, 66/9, 68, 73/29, 74/11,
– Nowe Gulczewo ulice Chocimska 2/a, 3, 4, 7, 75/36, Gulczewo Nowe-75/34, Husarska 6, Ketlinga 3, 7, 13/dz. 198/5, Oleńki 7, Podbipięty, Przesmyk, 34/2, Ruciana /dz., 36/13, 37/7, Senatorska, Szlachecka 2/A, 37/8, 49, 51, 57, 57/A, 63, 69, 73, 81, 83, od 85 do 87, 91, 110/A, 112, 118, 120, 128, /68/3, 34/7, 59/3, 68/10, Nowe Gulczewo-75/15, Nowe Gulczewo-75/33, Nowe Gulczewo-75/4, Ukryta /dz. Ułańska 4, Nowe Gulczewo-75/28, Zagłoby 68, 75, 93, 103/A, Nowe Gulczewo-73/19, Nowe Gulczewo-75/31

Światłowód w Gminie Słupno. Zgłaszanie nieuwzględnionych adresów w kolejnych inwestycjach prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Szanowni Państwo, Przekazujemy informację z portalu internet.gov.pl (podlega pod Ministerstwo Finansów) w sprawie światłowodu.

„W związku z planowanym uruchomieniem kolejnych interwencji publicznych na rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu, konieczne jest przeprowadzenie konsultacji obszarów białych NGA. Celem konsultacji jest aktualizacja informacji o obszarach, na których wciąż nie istnieje i najprawdopodobniej w ciągu 3 najbliższych lat nie powstanie infrastruktura NGA na zasadach rynkowych.

Czytaj dalej „Światłowód w Gminie Słupno. Zgłaszanie nieuwzględnionych adresów w kolejnych inwestycjach prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji.”

Urodziny Gminy Słupno

Gmina Słupno obchodzi w tym roku ważny jubileusz. Z tej okazji w przeddzień święta Niepodległości  władze naszego samorządu przygotowały dzień wspomnień, podsumowań i wyróżnień tych osób, które szczególnie zasłużyły się dla naszej społeczności.

Podczas prowadzonych badań źródłowych nad dziejami Słupna, natrafiono na dokument określający jego początek. Dokument ten nosi datę 29 listopada 1972 roku i świadczy o tym, że od 1 stycznia 1973 roku Wojewódzka Rada Narodowa powołała na terenie powiatu tylko 11 gmin. W ten sposób została powołana do istnienia Gmina Borowiczki, której bezpośrednią kontynuatorką, z zachowaniem ciągłości zarządzania, jest Gmina Słupno. W tym roku mija więc okrągłe 50 lat od tego momentu. Uchwała Nr 167 z roku 1989 podpisana przez Tadeusza Mazowieckiego zmieniła nazwę gminy z Borowiczki na Słupno. Obecnie w skład Gminy Słupno wchodzi 17 sołectw.

Czytaj dalej „Urodziny Gminy Słupno”

Konsultacje społeczne projektu uchwały współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie nr 204/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024” więcej…

Dofinansowanie działań z zakresu  „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki  i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag”

Dofinansowanie działań z zakresu  „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki  i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” w ramach programu priorytetowego ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Urząd Gminy w Słupnie informuje o realizacji przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego nr 2.6 pn. „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” przy udziale środków z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Związek Gmin Regionu Płockiego pozyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, która
dla Gminy Słupno wyniosła 5 197,50 zł. Wkład własny ze środków budżetu Gminy Słupno przeznaczony na realizację zadania wyniósł 415,80 zł.

W ramach dotacji kosztami kwalifikowanymi zostały objęte koszty transportu
z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań
po nawozach oraz worków typu Big Bag.

Odbiór wyżej wymienionych odpadów stanowił pomoc de minimis w rolnictwie.

Odpady zostały odebrane od wszystkich rolników, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w programie.

KONSULTACJE SPOŁECZNE PARTNERSTWA „OBSZAR FUNKCJONALNY MIASTA PŁOCKA”

KONSULTACJE SPOŁECZNE PARTNERSTWA „OBSZAR FUNKCJONALNY MIASTA PŁOCKA” DOTYCZĄCE:

 1. PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO
 2. PROJEKTU PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych wszystkich interesariuszy, w tym: mieszkańców gmin i powiatów należących do Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”, partnerów społecznych i gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki.

Czytaj dalej „KONSULTACJE SPOŁECZNE PARTNERSTWA „OBSZAR FUNKCJONALNY MIASTA PŁOCKA””

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie transportu zwierząt

Zwierzęta mogą być przewożone jedynie jeżeli są zdolne do transportu.
Zwierzęta nie są zdolne do transportu gdy:

 • nie są zdolne do samodzielnego poruszania się bez bólu lub poruszania
 • się bez pomocy
 • mają poważną ranę otwartą lub wypadnięcie
 • są to ciężarne samice będące w okresie przekraczającym 90 % lub więcej przewidywanego okresu ciąży, lub są to samice, które urodziły w
 • poprzednim tygodniu
 • są to nowonarodzone ssaki, u których rana po pępowinie nie zagoiła się jeszcze całkowicie
 • są to świnie w wieku poniżej trzech tygodni, jagnięta w wieku poniżej tygodnia i jałówki w wieku poniżej dziesięciu dni, chyba ze są transportowane na odległość mniejsza niż 100 km
 • są to koty i psy w wieku poniżej ośmiu tygodni, chyba ze towarzyszy im matka
 • są to zwierzęta z porożem w scypule
 • wszystkie zwierzęta muszą być transportowane w warunkach gwarantujących im brak zranień lub niepotrzebnego cierpienia.
Czytaj dalej „Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie transportu zwierząt”