Gmina pozyskała 924.843 zł dofinansowania do linii autobusowych.

Gmina Słupno ponownie pozyskała od Wojewody Mazowieckiego dopłatę do funkcjonowania gminnych linii komunikacyjnych S-1, S-2 i S-3.

Agnieszka Ruclak – zastępca Wójta Gminy w płockiej delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego podpisała umowę na dopłatę do gminnych linii autobusowych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych opiewająca na kwotę 924.843zł. Środki możemy wykorzystać na pokrycie kosztów transportu publicznego.

Gmina Słupno jako jedna z pierwszych gmin w Polsce skutecznie brała udział w kolejnych naborach ogłaszanych przez Wojewodę Mazowieckiego na środki z Funduszu począwszy od lipca 2019r, tj. od wejścia w życie Ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Uzyskane kwoty dopłat wyniosły kolejno: w 2019r – 37.480 zł, w 2020r – 474.790 zł, a w roku 2021 – 822.897 zł.

Niewiele czasu zostało na rozliczenie wydatków przez KGW

Dotychczas do ARiMR trafiło blisko 4 tys. sprawozdań z wydatków poniesionych w 2021 roku przez koła gospodyń wiejskich na działalność statutową. Na rozliczenie otrzymanych środków jest czas tylko do 31 stycznia 2022 roku.
W 2021 roku 10 156 kołom gospodyń wiejskich Agencja wypłaciła w ramach wsparcia działalności statutowej blisko 55,9 mln zł. Środki trzeba było wydać do końca minionego roku, a na ich rozliczenie KGW mają czas do 31 stycznia 2022 roku. Na razie do ARiMR wpłynęło blisko 4 tys. sprawozdań z realizacji otrzymanego wsparcia – najwięcej z Wielkopolski, Lubelszczyzny i Mazowsza. Prosimy, by nie czekać ze spełnieniem tego obowiązku do ostatniej chwili. Jeżeli termin złożenie sprawozdania nie zostanie dochowany, otrzymane dofinansowanie trzeba będzie zwrócić.
W 2021 roku koła liczące nie więcej niż 30 osób mogły się ubiegać o 5 tys. zł, te od 31 do 75 osób – 6 tys. zł, jeszcze liczniejsze – 7 tys. zł. Wnioski o pomoc można było składać do 30 września, a pula środków była wyższa niż w latach ubiegłych i wynosiła 70 mln zł. Od 2018 r. na działalność statutową Agencja przekazała KGW łącznie 135 mln zł.

ZMIANA GODZIN URZĘDOWANIA!

W związku z koniecznością złożenia deklaracji o odpadach przez każdego mieszkańca Gminy Słupno, Urząd Gminy w Słupnie przedłuża godziny urzędowania do 19.00 w każdy poniedziałek i środę do dnia 10 lutego 2022r.,

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Słupno z dnia 30 listopada 2021r i zmianą metody ponoszenia opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mieszkańcy Gminy są zobowiązani złożyć nową deklarację‼

Druk można pobrać na stronie www.slupno.eu i wypełniony wysłać:

📌 przez ePUAP

📌 na adres Urzędu Gminy: Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno

📌 złożyć w BOK lub sali obrad w Urzędzie Gminy w Słupnie

Program 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje kolejne ważne programy rządowe – Rodzina 500 plus oraz program Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).
Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz o rodzinnym kapitale opiekuńczym ustaliły, że to właśnie nasza instytucja będzie realizować te programy, będzie przyjmować wnioski (wyłącznie elektronicznie), ustalać prawo i wypłacać świadczenia.
* Rodzina 500+ czyli świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat niezależnie od dochodów w rodzinie.
* Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Świadczenie nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde
kolejne dziecko.