NIE JESTEŚ W STANIE SAM DOTRZEĆ DO URZĘDU? „MOBILNY URZĘDNIK” RUSZY Z POMOCĄ!

Jesteś seniorem, osobą z niepełnosprawnością, trudno Ci samodzielnie dotrzeć do urzędu? Zadzwoń – urzędnik przyjedzie do Ciebie do domu.

Szanowni Państwo!

Urząd Gminy Słupno jest przyjazny mieszkańcom. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych i niepełnosprawnych uruchamiamy usługę Mobilnego Urzędnika. Od 7 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Słupno będzie działać nowa usługa pod nazwą Mobilny Urzędnik, polegająca na obsłudze Klientów poza siedzibą urzędu.

Kto może skorzystać z usługi Mobilnego Urzędnika?

Usługa Mobilnego Urzędnika jest skierowana do mieszkańców gminy, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku doświadczają problemów z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną wizytę w urzędzie. Do osób, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu przyjedzie urzędnik, pomoże wypełnić dokumenty i zawiezie je sam do urzędu. Z usługi Mobilnego Urzędnika mogą korzystać mieszkańcy Gminy Słupno, o szczególnych potrzebach, którzy z powodu niepełnosprawności, wieku, lub konieczności sprawowania opieki nad osobą zależną mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w urzędzie tj. osoby które:

  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • są w wieku 65+,
  • są osobami zależnymi (powyżej 15 roku życia), które z powodu deficytów zdrowotnych, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się, nie mogą dotrzeć do miejsca świadczenia usług publicznych.

Osoby zainteresowane usługą Mobilnego Urzędnika mogą liczyć na załatwienie większości spraw realizowanych przez urząd gminy bez konieczności wychodzenia z domu.

Jak zgłosić chęć korzystania z usługi Mobilnego Urzędnika?

Wystarczy zgłosić się w wybrany sposób do Sekretariatu Urzędu:

  1. telefonicznie – 24 267 95 61
  2. wysyłając e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres: ug@slupno.eu
  3. poprzez kontakt osobisty (np. opiekun osoby, która chce skorzystać z pomocy, sąsiad, członek rodziny).

W zgłoszeniu wystarczy poinformować o potrzebie skorzystania z pomocy „Mobilnego urzędnika”, krótko wyjaśnić czego sprawa dotyczy, podać numer telefonu do kontaktu. Po przyjęciu zgłoszenia sprawa przekazana zostanie pracownikowi merytorycznemu. Pracownik urzędu skontaktuje się z mieszkańcem, aby ustalić sposób załatwienia sprawy i dogodny dla osoby zgłaszającej termin wizyty. Urzędnik dostarczy potrzebne dokumenty do domu i pomoże w ich wypełnieniu. który będzie z klientem w stałym kontakcie i ustali z nim wszystkie szczegóły. Usługa będzie realizowana w kolejności przyjęcia zgłoszenia oraz w najbliższym możliwym terminie zarówno dla klienta jak i dla pracownika.

W czym pomoże „mobilny urzędnik”?

Katalog usług Mobilnego Urzędnika jest dość rozbudowany, staraliśmy się uwzględnić w nim najważniejsze zagadnienia, które realizowane są w urzędzie. Szczegółowy zakres spraw, jakie można załatwić w ramach działania Mobilnego Urzędnika został określony w Regulaminie opublikowanym na stronie internetowej www.slupno.eu w zakładce „Mobilny Urzędnik”. Usługa jest realizowana w granicach administracyjnych Gminy Słupno i co warte podkreślenia jest bezpłatna! Docelowo do mieszkańca potrzebującego pomocy będzie docierała dwójka urzędników. Ma to swoje uzasadnienie nie tylko związane z zadaniami, w których specjalizują się poszczególne osoby, ale jest też podyktowane względami bezpieczeństwa oraz transparentności.

Zarządzenie w wprowadzenia usługi „Mobilny Urzędnik” zobacz

Regulamin realizacji usług „Mobilnego Urzędnika” w Urzędzie Gminy w Słupnie zobacz

Klauzula Informacyjna Rodo zobacz

Projekt realizowany jest z udziałem Fundacji Partycypacji Społecznej, w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, które realizują projekt pn. „Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 4.3, współpraca ponadnarodowa.