Samodzielne stanowiska pracy

Piotr Pietrzak-Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 24 267-95-66
piotr.pietrzak@slupno.eu
Pokój nr 13

Marzena Załęska – Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
tel. 24 267-95-94
przetargi@slupno.eu
Pokój nr 19a

Tomasz Ulicki- Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Obrony Cywilnej
t
el. 24 267-95-63
zk@slupno.eu