Wydział Budżetowo-Księgowy

Beata Łapiak – Naczelnik wydziału – Skarbnik Gminy
Tel. 24 267-95-77
Skarbnik@slupno.eu
Pokój nr 14b

Małgorzata Ziółkowska- Główna księgowa
Tel. 24 267-95-90
windykacja@slupno.eu
Pokój nr 14a

Agnieszka Biernat – Zastępca Głównego Księgowego
tel. 24 267-95-90
agnieszka.biernat@slupno.eu
Pokój nr 14a

Aleksandra Gołębiewska- Główny specjalista ds. księgowości budżetowej
Tel. 24 267-95-90
ksiegowosc@slupno.eu
Pokój nr 14a

Renata Gutkowska – Inspektor 
Tel. 24 267-95-90
ksiegowosc@slupno.eu
Pokój nr 14a

Marzena Sobiechowska- Inspektor ds. księgowości budżetowej
Tel. 24 267-95-80
podatki@slupno.eu
Pokój nr 15

Halina Marszałek – Podinspektor ds. księgowości
Tel. 24 267-95-68
szkoly@slupno.eu
Pokój nr 18

Barbara Bombała- Główny specjalista ds. księgowości budżetowej i windykacji opłat niepodatkowych
Tel. 24 267-95-68
windykacja@slupno.eu
Pokój nr 18

Iwona Śliwińska- Główny specjalista ds. wynagrodzeń
Tel. 24 267-95-92
iwona.sliwinska@slupno.eu
Pokój nr 17

Elżbieta Rutkowska- Inspektor ds. księgowości podatkowej
Tel. 24  267-95-79
podatki2@slupno.eu
Pokój nr 15

Marta Zielonka – Inspektor ds. księgowości podatkowej i windykacji podatków i opłat
Tel. 24 267-95-80
ksiegowoscpodatkowa@slupno.eu
Pokój nr 15