Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju

Joanna Wereszczyńska – Naczelnik wydziału
tel. 24 267-95-74
joanna.wereszczynska@slupno.eu
Pokój nr 12a

Renata Sobolewska – Zastępca naczelnika Wydziału
tel. 24 267-95-99
renata.sobolewska@slupno.eu
Pokój nr 12b

Marek Matusiewicz- Główny specjalista ds. dróg
tel. 24 267-95-91
drogi@slupno.eu
Pokój nr 11

Iwona Bodal- Główny specjalista ds. planowania inwestycji
tel. 24 267-95-84
infrastruktura@slupno.eu
Pokój nr 12 b

Iwona Drypczewska- Inspektor ds. zarządzania energią
tel. 24 267-95-84
oswietlenie@slupno.eu
Pokój nr 12b

Beata Marszałek- Inspektor ds. zarządzania pasem drogowym
tel. 24 267 95 86
fundusz-solecki@slupno.eu
Pokój nr 12b

Waldemar Ejdys- Podinspektor ds. transportu publicznego
tel. 24 267 95 95
komunikacja@slupno.eu
Pokój nr 11