Komunikacja w okresie Wszystkich Świętych

W okresie Wszystkich Świętych autobusy poszczególnych linii kursują wg poniższych zasad:

  • linia 130: 31 października (sobota) wg rozkładu sobotniego, 1 listopada (niedziela) wg rozkładu niedzielnego,
  • linie S1 i S3: 31 października (sobota) i 1 listopada (niedziela) wg rozkładu sobotnio-niedzielnego, (linie S1 i S3 w dniu 1 listopada nie są zawieszone, jak wynikałoby ze stałego rozkładu jazdy na dni świąteczne),
  • linia S-2 i 232: 31 października (sobota) wg rozkładu sobotniego, 1 listopada (niedziela) wg rozkładu niedzielnego, dodatkowo wykonane zostaną w sobotę i niedzielę kursy: 9:55 z Płocka do Święcieńca i Barcikowa (10:20 Słupno, 10:27 Miszewko Strzałkowkie) oraz 11:03 z Święcieńca do Płocka (11:10 Miszewko Strzałkowskie, 11:18 Słupno).
  • w poniedziałek, 2 listopada wszystkie linie kursują wg rozkładu na dni robocze.

W związku z sytuacją epidemiczną apelujemy o rozłożenie w czasie tradycyjnych dla tego okresu wizyt na cmentarzach, na grobach  bliskich zmarłych, również na czas przed i po Wszystkich Świętych.

E-dowód w dłoni, eDO App w telefonie

Właściciele e-dowodów nie potrzebują już czytnika, by móc zalogować się do usług e-administracji lub potwierdzić profil zaufany. Do sklepu Google Play trafiła aplikacja eDO App, która skutecznie go zastępuje.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/e-dowod-w-dloni-edo-app-w-telefonie

Czyste powietrze – wyższe dofinansowanie

Od 21 października osoby, które zarabiają mniej mogą wnioskować o podwyższoną kwotę dotacji w programie “Czyste powietrze”. Będą mogły otrzymać do 37 tys. zł na termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła.

Wyższe dotacje będą przeznaczone dla osób mniej majętnych. Będą one mogły otrzymać do 32 tys. zł dotacji (37 tys. z instalacją fotowoltaiczną). Podwyższone wsparcie finansowe będzie można otrzymać także, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub gdy dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 1 960 zł. Żeby móc skorzystać z podwyższonego finansowania, przyszli beneficjenci będą musieli uzyskać od gminy zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Wyższe dotacje to konsekwencja zmiany przepisów m.in. ustawy – Prawo ochrony środowiska wprowadzonej ustawą o biokomponentach i biopaliwach, a także rozporządzenia Ministra Klimatu ws. wzoru żądania o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego oraz wzoru tego zaświadczenia, które będą wydawane przez gminy.

Redukcja kursów szkolnych na linii 130

W związku z przejściem szkół średnich na nauczanie zdalne, od poniedziałku 26 października nie będą wykonywane kursy linii 130 oznakowane w rozkładzie jazdy jako “S-kursujące w dni nauki szkolnej”:

  • z Płocka, Jachowicza Teatr: godz: 5:55  oraz 14:50
  • z Szelig, godz: 6:49  oraz 15:51

WYMIANA WODOMIERZY GŁÓWNYCH ORAZ MONTAŻ NAKŁADEK RADIOWYCH

Urząd Gminy w Słupnie informuje, że na terenie m. Cekanowo – ul. Letnia oraz  ul. Piesza, od dnia 23 października 2020r. będą realizowane wymiany wodomierzy głównych oraz montaż nakładek radiowych.
Wymiany oraz montaż będą odbywać się od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 16:00.
Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz.
Wymiany dokonywać będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie.
Nadmieniamy, że nasi pracownicy posiadają upoważnienia do wykonywania w/w prac.
W przypadku wątpliwości celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem: 24 267 95 62.

PRZERWA W DOSTAWIE WODY !!!

Urząd Gminy informuje, iż w związku z koniecznością prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej w Liszynie przy ul. Wawrzyńca Sikory w dniu 23 października 2020r. (piątek) w godzinach od 800 do 1200 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków położonych w:

  • m. Liszyno, ulice: Wawrzyńca Sikory (od nr 1 do nr 15A), Widna;
  • m. Borowiczki Pieńki, ulice: Piastowska (od nr 31 do 35a, od 94 do 102), Wodna.

Za utrudnienia przepraszamy!

Załóż grupę i sięgnij po wsparcie

Od 19 października w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – informuje Prezes ARiMR Tomasz Nowakowski.

Program, finansowany z PROW na lata 2014-2020, kierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 14 grudnia 2019 r. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Wsparcia nie może otrzymać podmiot zrzeszający producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw. Czytaj dalej Załóż grupę i sięgnij po wsparcie

Spis rolny – częściowo przywrócono wywiady bezpośrednie

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO!

 Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być prowadzony przez rachmistrza pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Aktualne zasady i ograniczenia znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia. Rachmistrze będą bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa podczas pracy z respondentami. Identyczne zasady bezpieczeństwa musi również zachować użytkownik gospodarstwa rolnego, który zgodzi się na wywiad bezpośredni. Czytaj dalej Spis rolny – częściowo przywrócono wywiady bezpośrednie

Spis rolny – bezpieczeństwo ludzi i danych to priorytet!

Trwający Powszechny Spis Rolny to wyjątkowy czas próby dla statystyki publicznej. Aktualnie najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa rachmistrzom i rolnikom w czasach pandemii. Nie zapominamy również o gromadzonych danych.

Po pierwsze – człowiek
Ze względu na stan zagrożenia zdrowotnego Centralne Biuro Spisowe wstrzymało na początku października możliwość kontaktów bezpośrednich rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych. Jednak ze względu na liczne sygnały zgłaszane przez rolników czekających na wizytę rachmistrzów oraz gotowość pracowników statystyki do służby w warunkach zwiększonego zagrożenia, Centralne Biuro Spisowe dopuściło możliwość realizacji od 10 października wywiadów bezpośrednich. Troska o bezpieczeństwo rachmistrzów i rolników spowodowała wprowadzenie  szczególnych zasady w kontaktach z respondentami. Maseczki, żele i wywiady na otwartym terenie stały się już normą. Czytaj dalej Spis rolny – bezpieczeństwo ludzi i danych to priorytet!