Obowiązek składania deklaracji w CEEB

1 lipca 2021 r. wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce. Deklaracje można złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Słupnie lub online w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele i zarządcy obiektów, które posiadają źródło o mocy do 1 MW, są zobligowani do wysłania dokumentu w terminie:

  • 12 miesięcy – w przypadku budynków już istniejących,
  • 14 dni – w przypadku nowo powstałych obiektów.

Każdy właściciel/zarządca zobowiązany jest złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, nawet jeżeli przekazywał tego rodzaju informacje w ramach inwentaryzacji.

 

Dodatkowe informacje o CEEB oraz DEKLARACJE DO POBRANIA: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Strona logowania: https://zone.gunb.gov.pl/

Inwentaryzacja zbiorników bez odpływowych (szamb)

 INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH
NA TERENIE GMINY SŁUPNO

 W związku z wykonaniem obowiązku prowadzenia dokładnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słupno przeprowadzany jest w dalszym ciągu spis:

  • zbiorników bezodpływowych (szamb)
  • przydomowych oczyszczalni ścieków
  • nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej

 Inwentaryzację przeprowadzi Wójt Gminy w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardzo prosimy o pilne wypełnienie ankiety właścicieli posesji, którzy jeszcze nie dokonali zgłoszenia w ramach inwentaryzacji.

Do wypełnienia ankiety dotyczącej zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków będą potrzebne m. in:

 Podstawowe informacje na temat instalacji

  • Informacje na temat nazwy firmy asenizacyjnej odbierającej nieczystości ciekłe
  • Informacje o dacie ostatniego wywozu nieczystości

Ankieta dostępna tutaj oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Słupnie w pok. Nr 4.

RUSZAJĄ SZCZEPIENIA W GMINIE SŁUPNO !!

W związku z dostawą szczepionek od dnia dzisiejszego ruszają zapisy szczepienia w Powszechnym Punkcie Szczepień przy ul. Miszewskiej 8b w Słupnie.
✅ W dniu 3 lipca (sobota) będą dostępne szczepionki firmy Johnson & Johnson
✅ W dniu 10 lipca (sobota) będą dostępne szczepionki firmy Pfizer
JAK SIĘ ZAPISAĆ:
✅rejestracja telefoniczna z Neuca Med Sp.z.o.o: pod numerem telefonu 501-746-676.
✅ całodobowa i bezpłatna infolinia – 989. Do zapisu wystarczy PESEL. Numer telefonu komórkowego nie jest wymagany – każdy, kto go poda, otrzyma SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
✅ e-Rejestracja dostępna na pacjent.gov.pl.