Przerwa w dostawie energii

Informujemy, że w związku z wykonywaniem przez Energa Operator prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych wystąpi w dniu 05.10.2022r. w godz. 09:00–14:00 przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:

– Nowe Gulczewo ulica Kmicica 16,

– Słupno ulica Zacisze 106,

– Wykowo 102 B, 102D, od 103 do 105, 106/a, 107, 108/a, dz., Wykowo (wieś)-93/9, Wykowo-117/15, Wykowo-118/18 (GPO), Wykowo-333/2, Wykowo-93/11, Wykowo-93/18.

Komunikat dotyczący dystrybucji jodku potasu!!!

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego informujemy, że na terenie Gminy Słupno utworzone będą trzy punkty wydawania preparatu jodku potasu.
Podkreślić należy, że w chwili obecnej jest to działanie wyłącznie o charakterze prewencyjnym, albowiem aktualnie nie występuje zagrożenie skażeniem radiacyjnym. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Na chwilę obecną dystrybucja jodku potasu NIE JEST PROWADZONA.

Jodek potasu będzie wydawany dopiero po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Lokalizacja punktów wydawania preparatu jodku potasu:

 • Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie, ul. Wawrzyńca Sikory nr 19 Liszyno /hala sportowa/
  Miejscowości: Bielino, Borowiczki Pieńki, Liszyno, Nowe Gulczewo, Rydzyno, Wykowo
 • Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu, Święcieniec 10a /sala gimnastyczna/
  Miejscowości: Barcikowo, Mijakowo, Miszewko Stefany, Miszewko Strzałkowskie, Ramutowo, Sambórz, Szeligi, Święcieniec
 • NZOZ CM Rodzina w Słupnie, ul. Miszewska 8a
  Miejscowości: Cekanowo, Mirosław, Słupno, Stare Gulczewo

W załączeniu ulotka informacyjna.

CPK – Konsultacje społeczne w sprawie linii kolejowej Płock -Włocławek

Firma IDOM jako Wykonawca zadania pn.: “Opracowanie studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego dla Projektu pn.: P00100046 „Budowa linii kolejowych nr 5 i 50 na odc. Węzeł CPK – Płock – Włocławek” realizowanego na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego, pragnie poinformować, iż został zaplanowany cykl spotkań społecznych z Mieszkańcami w każdej gminie objętej projektem.

 • Data i godzina spotkania: 24.10.2022 (poniedziałek), godz. 17:30
 • Miejsce spotkania: Sala obrad Urzędu Gminy Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno

CEL I PRZEBIEG SPOTKANIA
Celem spotkania jest z jednej strony prezentacja i omówienie rozważanych wariantów, udzielenie odpowiedzi na pytania Mieszkańców, a także uzyskanie oceny rozwiązań i uwag w postaci ankiet. Spotkanie będzie prowadzone w formie prezentacji rozwiązań przez przedstawicieli Zespołu Projektowego Wykonawcy. Udzielą oni odpowiedzi na pytania w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych, wpływu każdego z wariantów na nieruchomości Mieszkańców, ale także propozycji rozwiązań w zakresie układu drogowego i powiązania z innymi sieciami komunalnymi na danym obszarze. W spotkaniu uczestniczyć będą także przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego, którzy będą odpowiadać na pytania związane z całością inwestycji – harmonogramem prac, a także kwestiami formalnymi związanymi z lokalizacją linii kolejowej w obszarze Gminy.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
Materiały w formie online zostały udostępnione na stronie internetowej:

https://www.cpk.pl/…/konsultacje-spoleczne-dla… w zakładce „STEŚ CPK – Sochaczew – Płock – Włocławek – Lipno”

Plany sytuacyjne ze wstępnie planowanym przebiegiem linii w różnych wariantach na terenie gminy Słupno dostępne są do pobrania: https://idompoland.com/index.php/s/oZpDgfEJnAxixgF

Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest

Ogłoszenie o uruchomieniu naboru wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć polegających na wymianie w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (Plan Rozwojowy), za realizację której odpowiedzialny jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W terminie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r. będzie można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” – z zakresu wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest. Czytaj dalej „Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest”

Zmiana rozkładu linii szkolnej G1

W związku ze zmianami w planie zajęć szkoły w Liszynie – od poniedziałku 3 października obowiązywać będzie zaktualizowany rozkład jazdy linii G1.
Zmiany dotyczą kursów popołudniowych:

1. ze szkoły w Liszynie:
– Wtorek: II kurs przesunięty z 14:50 na 15:20
– Środa: III kurs 15:40 przesunięty na 14:50
– Piątek: I kurs 12:55 przesunięty na 13:35

2. ze Słupna:

– Środa: III kurs przesunięty z 15:30 na 15:45  (z powodu opóźnionego powrotu z poprzedniego kursu z Liszyna)
– Piątek: likwidacja II kursu 13:45    (z powodu wykonywania kursu 13:35 z Liszyna)

Pozostałe kursy, w tym poranne wykonywane będą bez zmian.
W opublikowanym na stronach internetowych gminy nowym rozkładzie jazdy kursy zmienione wyróżnione są niebieskim kolorem czcionki.

Aktualny rozkład jazdy dostępny w zakładce Transport publiczny

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Informujemy, że w związku z wykonywaniem przez Energa Operator prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych wystąpi    przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:

w dniu 29.09.2022r. w godz. 08:30–11:30
– Gulczewo dz. 57/8

w dniu 30.09.2022r. w godz. 11:00–15:00
– Borowiczki-Pieńki ulice Krzywa, 180/4, 180/9, Lokalna, Borowiczki-Pieńki-321/5, Perłowa, Borowiczki Pieńki-330/2, Borowiczki-Pieńki (wieś)-330/5, Piastowska 27/a, 71, 74, 76, 80, 82 A, 86, 88 B, 88 C, 88/A, 88D, 193/5, Poddębiec 3, 4, Borowiczki Pieńki-193/13, Zbożowa 7, od 10 do 12, 16, 183/11, 183/31, 183/33, Borowiczki-Pieńki-330/6

w dniu 05.10.2022r. w godz. 09:00–14:00
– Bielino 2A

w dniu 05.10.2022r. w godz. 09:00–14:00
– Liszyno ulice Jagiellońska 14, 50, 53A, 55, 59, 59A, S-485, 101/1, Pogodna, Przytulna, Rodzinna, Spokojna 12, 18, Liszyno-15/10