Dodatkowe kursy na linii S3

Od poniedziałku, 21 września uruchomione zostaną dodatkowe kursy na linii S3 w godzinach porannych, w celu ułatwienia dojazdu uczniom do szkół:
– ze Słupna (7:15) przez Liszyno, Rydzyno (ok.7:33) do Borowiczek Pieniek Zakątek (7:41) z połączeniem skomunikowanym linii 233 do Borowiczek Park (dojazd ok. 7:45)
– z Borowiczek powrót linią 233 (7:46), a od Borowiczek Pieniek Zakątek linią S-3 (7:49) do Rydzyna, Liszyna,  i Słupna.
Kursy wykonywane będą w dni nauki szkolnej.

Rozkłady jazdy, wraz z nowym kursem wyróżnionym kolorem niebieskim znajdują się na stronie Gminy w module: rozkład jazdy.

Zmiana rozkładów linii szkolnej G1

Informujemy, że od dnia 16 września skorygowane zostaną rozkłady jazdy linii G1 w celu dostosowania do nowego planu lekcji w szkole w Liszynie:
1. Dodany będzie III kurs popołudniowy z Liszyna o godz.15:30 w poniedziałki i czwartki,
2. Dodany będzie III kurs popołudniowy z Liszyna o godz.15:40 w środy,
3. I kursy popołudniowe w Poniedziałki, Środy, Czwartki przesunięto z godz. 12:55 na 13:35.

Rozkłady oraz mapy linii znajdują się tradycyjnie na stronie internetowej gminy, w module rozkłady jazdy: https://slupno.eu/rozklad-jazdy/

Przerwa w dostawie energii

Informujemy, że w związku z wykonywaniem prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych przez Energa Operator S.A. wystąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:
– Wykowo w dniu 21.09.2020r. w godz. 09:00–13:00 (wyłączony obwód kierunek wał)
– Cekanowo ulica Mazowiecka, Gulczewo, Mirosław, Stare Gulczewo w dniu 25.09.2020r. w godz. 16:00–18:00
– Cekanowo ulica Mazowiecka, Gulczewo , Mirosław, Stare Gulczewo w dniu 02.10.2020r. w godz. 16:00–19:00

Sprzedaż biletów miesięcznych na linię 232 na wrzesień.

Na prośbę przewoźnika: FHU Osbus, w siedzibie Urzędu Gminy (świetlica, pod salą obrad) uruchomiony będzie punkt sprzedaży biletów miesięcznych na linię 232 na wrzesień 2020.
Sprzedaż prowadzona będzie:
-w poniedziałek 31 sierpnia w godz.: 8:00-17:00
-we wtorek, 1 września w godz. 8:00-16:00.

Uruchomienie linii 232 do Płocka. Zmiany w rozkładzie jazdy linii S-2.

Od dnia 25 sierpnia (wtorek) uruchomiona zostanie przez przewoźnika: FHU Osbus linia nr 232, skomunikowana z linią S-2, dzięki czemu pasażerowie korzystający z linii S-2 uzyskają, tak jak dotychczas połączenie skomunikowane z Płockiem.
Linia 232 zastępuje poprzednio funkcjonującą linię 215 na odcinku: Nowe Gulczewo Wołodyjowskiego – Płock Jachowicza 40.
Według zapowiedzi przewoźnika taryfa opłat na linii 232 będzie identyczna jak na linii 215. W rozkładzie jazdy pojawił się nowy kurs powrotny z Płocka o godz. 21:15.

W związku z powyższym od dnia 25 sierpnia przestaje obowiązywać tymczasowy rozkład jazdy linii S-2. Nowy , stały rozkład jazdy opublikowany jest w module rozkłady jazdy.
Ponieważ nastąpiły kilku- kilkunastominutowe korekty czasów odjazdów większości kursów – prosimy pasażerów o sprawdzenie kursów, z których na co dzień korzystają.
Linia S-2, tak jak inne linie gminne jest bezpłatna na odcinku Nowe Gulczewo, Wołodyjowskiego aż do Barcikowa.

ARiMR – trwa nabór wniosków o wsparcie dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 i ubiegłoroczną suszę

Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami  spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe.
Wnioski o wsparcie można składać w biurach powiatowych ARiMR. Ostateczny termin ich składania nie został określony, jednak Agencja może przyznać pomoc tylko do 31 grudnia 2020 r. i w tym terminie musi ją również wypłacić. Szybkie złożenie dokumentów gwarantuje więc szybszą wypłatę środków.
Czytaj dalej ARiMR – trwa nabór wniosków o wsparcie dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 i ubiegłoroczną suszę

Rolniku, przygotuj się do spisu!

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru. Czytaj dalej Rolniku, przygotuj się do spisu!

Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” pozwala każdemu Polakowi – poprzez termomodernizację własnego domu i wymianę źródła ciepła zmniejszyć emisję szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza, lecz również obniżyć swoje rachunki, podwyższając w ten sposób komfort i standard swojego życia.W celu ułatwienia procesu wnioskowania o dotację oraz zwiększenia efektywności realizowanego Programu, od 15 maja br.uproszczono zasady Programu oraz ograniczono do minimum liczbę wymaganych dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania. Wprowadzono ponadto możliwość finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych i zakończonych oraz skrócono czas rozpatrywania wniosków. Wszystkie informacje dotyczące wprowadzonych zmian znajdują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.
Broszura informacyjna programu – zobacz
Ulotka informacyjna – zobacz