Przerwa w dostawie energii

Informujemy, że w związku z wykonywaniem przez Energa Operator prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych wystąpi w dniu 05.12.2023r. w godz. 09:30–12:30 przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:
– Gulczewo 2, 35/9,1, 53/5, 56/7, 66/7, 66/9, 68, 73/29, 74/11,
– Nowe Gulczewo ulice Chocimska 2/a, 3, 4, 7, 75/36, Gulczewo Nowe-75/34, Husarska 6, Ketlinga 3, 7, 13/dz. 198/5, Oleńki 7, Podbipięty, Przesmyk, 34/2, Ruciana /dz., 36/13, 37/7, Senatorska, Szlachecka 2/A, 37/8, 49, 51, 57, 57/A, 63, 69, 73, 81, 83, od 85 do 87, 91, 110/A, 112, 118, 120, 128, /68/3, 34/7, 59/3, 68/10, Nowe Gulczewo-75/15, Nowe Gulczewo-75/33, Nowe Gulczewo-75/4, Ukryta /dz. Ułańska 4, Nowe Gulczewo-75/28, Zagłoby 68, 75, 93, 103/A, Nowe Gulczewo-73/19, Nowe Gulczewo-75/31

Przerwa w dostawie wody

W związku z koniecznością prowadzenia prac montażowych związanych z wymianą hydrantów wraz z zasuwami na sieci wodociągowej wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowościach:

w dniu 13 listopada 2023 r. (poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 15.00 Liszyno:
– ul. Jagiellońska od ronda do ul. Królowej Jadwigi,
– ul. Rodzinna, Dekarska, Rymarska.

w dniach 14-16 listopada 2023 r. (wtorek-czwartek) w godzinach od 8.00 do 15.00 Liszyno i Bielino:
– od ul. Królowej Jadwigi do Stacji Uzdatniania Wody w Bielinie, tj. ul. Jagiellońska oraz ul. Słowiańska,
– ul. Spokojna, Radosna, Wesoła, Przytulna, Pogodna

w dniu 17 listopada 2023 r. (piątek) w godzinach od 8.00 do 15.00
Wykowo: cała miejscowość;
Bielino: Słowiańska 77, 77A, 79.

Za utrudnienia przepraszamy.

Konsultacje społeczne projektu uchwały współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie nr 204/2023 Wójta Gminy Słupno z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024” więcej…

Przerwa w dostawie wody

W związku z koniecznością prowadzenia prac montażowych związanych z wymianą hydrantów wraz z zasuwami na sieci wodociągowej w dniach 6-7 listopada 2023r. (poniedziałek-wtorek) w godzinach od 8.00 do 15.00 wystąpią przerwy w dostawie wody do budynków w miejscowości:
1. Liszyno
ulice:
– Wawrzyńca Sikory 18A, 18B, 20A, 20B, 22A, 22B, 24, 26, 34, 38,
– Jagiellońska od posesji nr 5 do nr 35,
– Poprzeczna 5, 10, 11A,
– Rodzinna, Dekarska, Rymarska, Migdałowa, Miętowa, Bartnicza, Ciesielska;

2. Wykowo 54, 54A.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dofinansowanie działań z zakresu  „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki  i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag”

Dofinansowanie działań z zakresu  „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki  i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” w ramach programu priorytetowego ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Urząd Gminy w Słupnie informuje o realizacji przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego nr 2.6 pn. „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” przy udziale środków z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Związek Gmin Regionu Płockiego pozyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, która
dla Gminy Słupno wyniosła 5 197,50 zł. Wkład własny ze środków budżetu Gminy Słupno przeznaczony na realizację zadania wyniósł 415,80 zł.

W ramach dotacji kosztami kwalifikowanymi zostały objęte koszty transportu
z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań
po nawozach oraz worków typu Big Bag.

Odbiór wyżej wymienionych odpadów stanowił pomoc de minimis w rolnictwie.

Odpady zostały odebrane od wszystkich rolników, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w programie.

Komunikacja w dniu 1 listopada

W dniu Wszystkich Świętych (1 listopada) komunikacja w Gminie Słupno będzie zorganizowana wg poniższych zasad:
  • Autobusy linii S-2 i 232 kursują wg rozkładu na niedzielę,
  • Autobusy linii S-1 /231 i S-3/233  uruchomione zostaną wg rozkładu jazdy na niedzielę.
  • Linia 130 nie funkcjonuje.

Na przystanku Borowiczki Park możliwe są przesiadki na autobusy  linii specjalnej nr 73 (o częstotliwości 7-15min).

Pasażerowie linii 232 i S-2 mogą kontynuować podróż na cmentarze w Płocku korzystając na przystanku Armii Krajowej z linii 71, 72 , 73 o wypadkowej częstotliwości 2,5-5min w zależności od pory dnia.

W module rozkłady jazdy umieszczone są stałe rozkłady jazdy linii S1, S2 i S3 z uwzględnieniem kursów „niedzielnych”.