Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania.

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

2.   Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

3.   Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

źródło: pkw.gov.pl

Wyniki wyborów na Prezydenta Rzeczy pospolitej w gminie Słupno

Wyniki pierwszego głosowania  w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Słupno

  • Frekwencja w gminie Słupno wyniosła 71,11% szczegóły
  • Najwyższa w frekwencja była w obwodzie Nr 7 w Cekanowie i wyniosła 81,02 % tj 636 wyborców na 785 uprawnionych do głosowania

Wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów szczegóły

Materiał siewny 2020: finał naboru wniosków

W czwartek, 25 czerwca, upływa termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
za 2020 rok.

Rolnikom, którzy chcą skorzystać z tego rodzaju wsparcia, zostało już niewiele czasu na złożenie dokumentów w biurach powiatowych ARiMR.Można je także przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.
O dopłaty mogą się ubiegać rolnicy, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Czytaj dalej Materiał siewny 2020: finał naboru wniosków

Autobusy szkolne w dniu 26 czerwca (zakończenie roku szkolnego)

W dniu 26 czerwca (piątek) uruchomione zostaną kursy dowozowe do szkoły z Słupnie w związku z zakończeniem roku szkolnego.
Kursy poranne zostaną wykonane na liniach:
G2 – według stałego rozkładu jazdy (Stare Boryszewo 7:13, N.Gulczewo Sobieskiego 7:19, Stare Gulczewo 7:27, Cekanowo Wiejska 7:35, Słupno Miszewska 7:42)
G4 – według stałego rozkładu jazdy (Miszewko Stefany 7:09, Miszewko Strzałkowskie 7:14, Mirosław I 7:17, Mirosław Plebanka 7:23, Cekanówek 7:28, Cekanowo Lazurowa: 8:32 Słupno Miszewska 8:34, Słupno, Młynarska: 7:40)
G3+G1, na wybranych częściach tras z obsługą przystanków: Szeligi 7:35, Słupno Kalinowa 7:38, Słupno Jasna 7:39, Słupno Krzelewo: 7:40, Słupno Bociania 7:48, Słupno GOPS 7:50 (przebieg trasy na załączonym schemacie).
Kursy powrotne przewidziane są ok. godz.10:00

Autobusy szkolne w dniach egzaminu ósmoklasisty

W dniach 16,17,18 czerwca uruchomione zostaną kursy dowozowe do szkoły z Słupnie dla uczniów uczestniczących w egzaminie ósmoklasisty.
Kursy poranne zostaną wykonane na liniach:
G2 – 30 minut później w stosunku do stałego rozkładu jazdy (Stare Boryszewo 7:43, N.Gulczewo Sobieskiego 7:49, Stare Gulczewo 7:57, Cekanowo Wiejska 8:05, Słupno Miszewska 8:12)
G4 – 30 minut później w stosunku do stałego rozkładu jazdy (Miszewko Stefany 7:40, Miszewko Strzałkowskie 7:43, Mirosław I 7:47, Mirosłąw Plebanka 7:53, Cekanówek 7:58, Cekanowo Lazurowa: 8:02 Słupno Miszewska 8:04, Słupno, Młynarska: 8:10)
G3+G1, na wybranych częściach tras z obsługą przystanków: Szeligi 8:00, Słupno Kalinowa 8:03, Słupno Jasna 8:04, Słupno Krzelewo: 8:05, Słupno Bociania 8:13, Słupno GOPS 8:16.
Kursy powrotne przewidziane są po zakończeniu egzaminów:
16 czerwca – ok. 11:30
17,18 czerwca – ok. 11:00
Z przewozu korzystać mogą wszyscy uczniowie klas ósmych, również uczniowie, którzy nie złożyli deklaracji korzystania ze stałych dowozów szkolnych.