Przerwa w dostawie wody

W związku z koniecznością prowadzenia prac montażowych na SUW Gulczewo w dniu 30 sierpnia 2023r. (środa) w godzinach od 2230 do 100 nastąpi wyłączenie zasilania wody do budynków położonych w miejscowości: Miszewko Strzałkowskie, Miszewko-Stefany, Szeligi, Cekanowo, Stare Gulczewo, Mijakowo, Sambórz, Mirosław oraz część m. Słupno. 

Za utrudnienia przepraszamy.

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW – ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Zgodnie ze zmianą przepisów Kodeksu wyborczego, w brzmieniu od dnia 04 sierpnia 2023 r., informujemy, że wyborcy, którzy zostali ujęci w rejestrze wyborców na swój wniosek, a następnie zameldowali/zameldują  się na pobyt stały, zostaną ujęci z urzędu w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały. W przypadku, gdy wyborca stale zamieszkuje pod innym adresem, powinien złożyć do urzędu gminy właściwego dla stałego miejsca zamieszkania wniosek o ujęciu w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca zamieszkania.

Kompostowanie – jak zacząć?

Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie.

Odpady biodegradowalne to około 70% naszych śmieci. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach.

Kompostownik można kupić albo zrobić samemu.

  • Gotowy kompostownik ogrodowy można kupić w sklepie lub markecie ogrodniczym. Sprawdza się zwłaszcza w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegradowalnych.
  • Drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu.
  • Kompostowanie w pryzmie to najprostszy sposób kompostowania, polega na układaniu warstwami materiałów biodegradowalnych.

Czytaj dalej „Kompostowanie – jak zacząć?”

Zasada 5R- proste kroki do bycia EKO

 

Zasada 5R to kilka prostych kroków do bycia bardziej eko. Jest ona częścią idei zero waste – modelu życia polegającego na ograniczaniu zużywania zasobów, czyli po prostu na ich niemarnowaniu.

Segregowanie odpadów  jest ważne, ale jeszcze ważniejsze jest zapobieganie i ograniczanie ich powstawania. Wprowadzenie
w życie 5R pomoże zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów. Dlatego:

Refuse- ODMAWIAM    

Jeżeli nie potrzebujesz jakiś przedmiotów po prostu odmów ich przyjęcia. Kolejna ulotka, próbka kosmetyków, toreb reklamowych, niepotrzebnych woreczków foliowych zwiększa objętość Twoich śmieci.

Reduce – UNIKAM I OGRANICZAM

Nie rób dużych zapasów, zwłaszcza produktów spożywczych, których nie używasz zbyt często. Zmniejsza się wówczas ryzyko ich przeterminowania i tego, że wylądują w koszu. Każdy przeterminowany i wyrzucony produkt to niepotrzebne wydatki. Zastanów się, czy jest Ci potrzebna kolejna torebka lub nowa para spodni?

 Reuse – UŻYWAM PONOWNIE

Używaj ponownie wszystko, co nadaje się do użycia. Zacznij od małych kroków np. wykorzystania zadrukowanej tylko po jednej stronie kartki papieru do notatek. Jeśli się da naprawiaj zepsute przedmioty. Odnawiaj i dawaj drugie życie przedmiotom. Korzystaj z Punktu Ponownego Użycia w naszym PSZOK- przekazuj tam rzeczy nadające się do użycia i zaglądaj jeśli sam czegoś potrzebujesz. Kliknij, aby sprawdzić co ciekawego trafiło do Punktu https://slupno.eu/gminna-gospodarka-odpadami/pszok/punkt-ponownego-uzycia-w-pszok/

Recycle-PRZETWARZAM

To, co już nie nadaje się do ponownego użycia, należy poddać recyklingowi. Twoja rola w tym procesie jest nie do przecenienia. Jeśli prawidłowo segregujesz odzyskane z Twoich śmieci surowce mogą zostać użyte ponownie i wrócić do obiegu. Opróżniaj, zgniataj, odkręcaj nakrętki przed wrzuceniem odpadu do odpowiedniego worka. Czytaj dalej „Zasada 5R- proste kroki do bycia EKO”

Przerwa w dostawie wody

W związku z koniecznością prowadzenia prac montażowych na SUW Gulczewo w dniu 21 sierpnia 2023r. (poniedziałek) w godzinach od 10:00 do 12:00 nastąpi wyłączenie zasilania wody do budynków położonych w miejscowości: Miszewko Strzałkowskie, Miszewko-Stefany, Szeligi , Cekanowo, Stare Gulczewo, Mijakowo, Sambórz, Mirosław oraz część m. Słupno.

Za utrudnienia przepraszamy.