INFORMACJA O SYSTEMIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PORADNICTWA

Ministerstwo Sprawiedliwości Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich dotyczącym prowadzi działania promujące usługi z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Szczegółowa informacja o osobach mogących skorzystać z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej pobierz
Szczegółowa informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pobierz
Lista punktów w powiecie płockim udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa w powiecie płockim  pobierz

Posadziłeś las ze wsparciem ARiMR? Złóż wniosek o dwie premie

Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w ramach poddziałania Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych finansowanego z PROW 2014-2020. Można je złożyć tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Premia pielęgnacyjna to zryczałtowana płatność, przyznawana corocznie przez 5 lat – licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów, na których dokonano zalesienia. Jej wysokość waha się od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha i zależy m. in. od ukształtowania terenu, jego podatności na erozję czy zastosowanej formy ochrony upraw przez zwierzynę. Jeśli na zalesionym terenie zastosowano repelenty (środki odstraszające), można dodatkowo otrzymać kwotę 424 zł/ha.

Z kolei premia zalesieniowa przyznawana jest corocznie przez 12 lat – licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej do gruntów, na których posadzono las,
a które wcześniej wykorzystywano do prowadzenia działalności rolniczej. Wysokość premii zalesieniowej wynosi 1 215 zł/ha. Czytaj dalej Posadziłeś las ze wsparciem ARiMR? Złóż wniosek o dwie premie

Narodowy Spis Powszechny 2021 – Twoje dane będą bezpieczne!

Informacje zbierane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) będą podlegać rygorystycznej ochronie. Gwarantują to zarówno zapisy prawne nakładające m.in. bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicy statystycznej, jak i zabezpieczenia informatyczne blokujące osobom niepowołanym dostęp do danych spisowych.

Ochrona danych zbieranych podczas spisów powszechnych i wszystkich innych badań ma dla polskiej statystyki publicznej bezwzględny priorytet. Wypełniając formularz spisowy NSP 2021 możemy być pewni, że dane nie będą ujawnione ani przekazane innym podmiotom.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Czytaj dalej Narodowy Spis Powszechny 2021 – Twoje dane będą bezpieczne!

Narodowy Spis Powszechny 2021 – jakie będą pytania?

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) odpowiedzą na pytania: ile nas jest, jacy jesteśmy i jak żyjemy. Informacje o tym będziemy mogli podać w aplikacji spisowej lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Przede wszystkim badana będzie sytuacja rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszkańców Polski. Udzielone odpowiedzi będą bezwzględnie chronione tajemnicą statystyczną.

 Formularz spisowy będzie miał jeden wzór dla wszystkich i będzie podzielony na dwie części: osobową i mieszkaniową. W formularzu znajdzie się osiem bloków tematycznych: https://spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/

Wykaz pytań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021: https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

Czytaj dalej Narodowy Spis Powszechny 2021 – jakie będą pytania?

MOBILNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH

W związku ze zbliżającymi się terminami odbioru odpadów w ramach mobilnej zbiórki Urząd Gminy w Słupnie przypomina o konieczności złożenia wniosku na odbiór ww. odpadów. Wypełniony wniosek należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@slupno.eu,  pocztą na adres: Urząd Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno lub osobiście w Urzędzie Gminy.

 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski na wywóz ww. odpadów należy składać w terminie od 14 do 7 dni przed datą zbiórki wskazaną w harmonogramie odbioru odpadów.

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy lub pod linkiem:  https://slupno.eu/gminna-gospodarka-odpadami/.

NIERUCHOMOŚCI NIEZGŁOSZONE W TERMINIE NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANE!

 W RAMACH MOBILNEJ ZBIÓRKI BĘDĄ ZBIERANE:

  • meble,
  • odpady wielkogabarytowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • opony (rocznie 4 szt. opon pochodzących z gospodarstw domowych z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T nie pochodzące
    z działalności gospodarczej lub rolniczej),
  • przeterminowane leki,
  • chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, bez gruzu, papy i styropianu budowlanego.

WAŻNE! Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godz. 6.00 rano.