Rekrutacja dzieci do placówek oświatowych

Urząd Gminy w Słupnie informuje, iż trwa nabór dzieci do placówek oświatowych, przedszkolnych i żłobka znajdujących się na terenie gminy na rok szkolny 2020/2021.
Informacja wraz ze wzorem wniosku o przyjęcie dziecka do placówki znajdują się poniżej.

Żłobek
Karta zgłoszenia dziecka do Gminnego Żłobka w Słupnie zobacz
Kryteria rekrutacji do Żłobka zobacz

Przedszkole
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Szkoły podstawowe
Karta zgłoszenia do Szkoły Podstawowej w Liszynie
Karta zgłoszenia do Szkoły Podstawowej w Słupnie
Karta zgłoszenia do Szkoły Podstawowej w Święcieńcu

Sprzedaż biletów miesięcznych na linię 215 na marzec

Na prośbę przewoźnika PKS Gostynin, w siedzibie Urzędu Gminy uruchomiony będzie punkt sprzedaży biletów miesięcznych na linię 215 na marzec.
Sprzedaż prowadzona będzie :
-w czwartek, 27 lutego w godzinach 8:00-16:00
-w piątek, 28 lutego w godzinach 8:00-15:00
-w poniedziałek, 2 marca w godzinach 8:00-16:00

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy,

opłatę za odbiór odpadów komunalnych do dnia 15 lutego br. za miesiąc styczeń zobowiązani są Państwo uiścić na indywidualny numer rachunku bankowego, który Państwo otrzymali w przesyłce od Urzędu Gminy Słupno.

Prosimy o niewpłacanie powyższych należności na ogólny rachunek Gminy Słupno ani rachunek, który posiadali Państwo w Związku Gmin Regionu Płockiego.

Informujemy, że dystrybucja indywidualnych  numerów kont jest kontynuowana.

Osoby, które złożyły deklarację i nie otrzymały jeszcze indywidualnego numeru konta bankowego proszone są o wstrzymanie się z płatnościami do czasu jego otrzymania.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Informujemy, że w związku z wykonywaniem prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych przez Energa Operator S.A. wystąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości:
– Mijakowo, Święcieniec w dniu 30.01.2020r. w godz. 09:00–13:00

Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej

 Urząd Gminy w Słupnie  informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w zakresie jej odpowiedniej jakości u Odbiorców, od 18 do 24 stycznia 2020 roku, nastąpi płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej. Pomimo utrzymania wysokich standardów uzdatniania wody, co potwierdzają wykonywane badania oraz kontrole laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w ciągu rocznej eksploatacji sieci wodociągowej, może dochodzić w wyniku naturalnych procesów takich jak zmiany kierunku i prędkości przepływu, stagnacji w godzinach nocnych, wahań ciśnień wody, awarii urządzeń, do nieznacznego pogorszenia jakości wody  u Odbiorców. Proces okresowego płukania /czyszczenia/ sieci wodociągowej usuwa osady, przyczyniając się do uzyskania dużej stabilności przepływającej wody oraz przywraca odpowiednią drożność rur. Chcemy podkreślić, że woda w czasie płukania, tak jak i w ciągu całego roku normalnej eksploatacji sieci jest bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 07.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W czasie prowadzenia płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej mogą ulec zmianie właściwości wody, tzn. może wystąpić okresowe podwyższenie barwy i mętności. Wyczuwalny może być również zapach, który jest specyficzny dla chloru. Płukanie sieci odbywać się będzie w godzinach nocnych, jednak skutki tych działań mogą być odczuwalne również w ciągu dnia. Do celów higieniczno-sanitarnych woda może być używana bez ograniczeń.

Za wszelkie niedogodności wynikające z płukania sieci przepraszamy.

I BAL PRZEDSIĘBIORCY GMINY SŁUPNO

Bez ich wsparcia nawet najlepsze i najfajniejsze inicjatywy często nie miałyby racji bytu. Działają na rzecz lokalnych społeczności i często pozostają w cieniu. Robią to z potrzeby serca. – Dobrze się tu czujemy, to dobre miejsce na biznes – podkreślają zgodnie. Przedsiębiorcy z gminy Słupno, bo o nich mowa, mieli swój wielki dzień. Z myślą o nich zorganizowano I Bal Przedsiębiorcy.

Czytaj dalej I BAL PRZEDSIĘBIORCY GMINY SŁUPNO