Wznowienie kursów linii szkolnych od 18 stycznia

W związku z wznowieniem zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych – uruchomione zostaną kursy linii szkolnych G1, G2, G3, G4 od poniedziałku, 18 stycznia.
 
Zmianie ulegają rozkłady jazdy:
  • linii G1 (dodatkowe kursy o godz. 12:00 z Liszyna we wtorki i czwartki),
  • linii G2 ( dodatkowy kurs 12:45 w poniedziałki).
Na linii G3 do odwołania nie będą wykonywane dowozy do Święcieńca na godz. 6:54 (brak zajęć dodatkowych).
Wznowione zostają również szkolne kursy linii S-3: 7:15 z Słupna i 7:46 z Borowiczek.
Aktualne rozkłady opublikowane są na stronie Gminy Słupno, w dziale rozkład jazdy.

Dofinansowanie inwestycji chroniących przed ASF lub powodzią

Od 31 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Także od tego dnia Agencja oferuje pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamierzają zainwestować w sprzęt służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw rolnych przed powodzią. Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli systemu gospodarki odpadami w Gminie Słupno

Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców informujemy, iż “Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli systemu gospodarki odpadami w Gminie Słupno z dnia 01.12.2020” jest dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/1_protokol_z_kontroli_systemu_gosp._odpadami_w_gminie_slupno.pdf

Powyższy protokół został przedstawiony podczas obrad XXX Sesji Rady Gminy, która miała miejsce 10 grudnia bieżącego roku. Więcej informacji na temat przedstawianych uchwał znajdziecie Państwo pod adresem http://ugslupno.bip.org.pl/index/index/id/1204 .

Zmiany na linii 130 w soboty i niedziele – AKTUALIZACJA

Od dnia 28 listopada do 31 grudnia wchodzą w życie zmiany w obsłudze linii 130.

Autobusy będą kursowały:
-w soboty: ponownie wg stałego rozkładu jazdy sobotniego,
-w niedziele handlowe: kursy będą wykonywane wg rozkładu sobotniego, -w niedziele niehandlowe: kursy będą wykonywane wg rozkładu niedzielnego.
Od poniedziałku, 9 grudnia planowane jest przyspieszenie kursu wykonywanego w dni robocze z Szelig do Płocka, z godz. 5:34 na godz. 5:28 (ze Słupna, Zajazd z godz. 5:41 na godz. 5:35).

11 listopada to wyjątkowa data dla każdego Polaka

To Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli. W tym roku obchodzimy 102 rocznicę tego wydarzenia pamiętając o naszej historii i przodkach, którzy poświęcili swoje życie, byśmy mogli żyć w wolnej Ojczyźnie.

Z uwagi na wzrost zachorowań na Covid-19 tegoroczne obchody w Gminie Słupno, podobnie jak w całym kraju, miały charakter wyjątkowy. Nie odbyła się planowana Wieczornica Patriotyczna.
Jednak Pani Agnieszka Ruclak – zastępca Wójta Gminy Słupno wraz z Panią Małgorzatą Sawicką – Przewodniczącą Rady Gminy Słupno i Panem Pawłem Baranowskim – Wiceprzewodniczącym Rady, złożyli kwiaty przy pomnikach upamiętniających poległych mieszkańców. Tym samym w imieniu całej społeczności lokalnej symbolicznie oddali hołd wszystkim Polakom, którzy poświęcili życie za naszą Ojczyznę.
Wprowadzone obostrzenia i środki ostrożności zmuszają nas do unikania zgromadzeń i zachowania dystansu społecznego. Jednak konieczność pozostania w domach nie musi przeszkodzić nam w celebrowaniu tego szczególnego dnia.
Zachęcamy Państwa do wywieszenia biało-czerwonej flagi przed swoimi domami, jako znak zjednoczenia i solidarności oraz świętowania w gronie rodzinnym.

Dbajmy o zdrowie – chrońmy siebie i innych!

Wymiana wodomierzy głównych oraz montaż nakładek radiowych – Cekanowo

Urząd Gminy w Słupnie informuje, że na terenie m. Cekanowo – ul. Lazurowa oraz ul. Poziomkowa, od dnia 22 października 2020r. będą realizowane wymiany wodomierzy głównych oraz montaż nakładek radiowych.

Wymiany oraz montaż będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz.
Wymiany dokonywać będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie.

Nadmieniamy, że nasi pracownicy posiadają upoważnienia do wykonywania w/w prac.

W przypadku wątpliwości celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem: 24 267 95 62.

Przerwa w dostawie wody

Urząd Gminy informuje, iż w związku z koniecznością prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej w dniu 16 października 2020r.  (piątek) w godzinach od 1200 do 1500 nastąpi przerwa w dostawie wody w m. Nowe Gulczewo dla nieruchomości położonych przy ulicach: Zagłoby, Basztowej, Stepowej, Kmicica, Kasztelańskiej, Rzędzianej.

Za utrudnienia przepraszamy!