Wymiana wodomierzy głównych oraz montaż nakładek radiowych – Cekanowo

Urząd Gminy w Słupnie informuje, że na terenie m. Cekanowo – ul. Lazurowa oraz ul. Poziomkowa, od dnia 22 października 2020r. będą realizowane wymiany wodomierzy głównych oraz montaż nakładek radiowych.

Wymiany oraz montaż będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz.
Wymiany dokonywać będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Słupnie.

Nadmieniamy, że nasi pracownicy posiadają upoważnienia do wykonywania w/w prac.

W przypadku wątpliwości celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem: 24 267 95 62.

Przerwa w dostawie wody

Urząd Gminy informuje, iż w związku z koniecznością prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej w dniu 16 października 2020r.  (piątek) w godzinach od 1200 do 1500 nastąpi przerwa w dostawie wody w m. Nowe Gulczewo dla nieruchomości położonych przy ulicach: Zagłoby, Basztowej, Stepowej, Kmicica, Kasztelańskiej, Rzędzianej.

Za utrudnienia przepraszamy!

Obowiązek umieszczania tabliczki z wyraźnym numerem porządkowym nieruchomości

Właścicielom nieruchomości zabudowanych przypominamy o obowiązku umieszczania tabliczki z wyraźnym numerem porządkowym nieruchomości w miejscu widocznym na ścianie frontowej budynku, a w przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości również na ogrodzeniu.

Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy, a w miejscowościach bez ulic – nazwę miejscowości.
Obowiązek ten wynika z przepisu zawartego w art. 47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY SŁUPNO

Wójt Gminy Słupno informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego od dnia

  • października do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Słupno przeprowadzona zostanie inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła.

Czytaj dalej INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY SŁUPNO

Pozbądź się odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i remontowo-budowlanych

W związku ze zbliżającym się terminem mobilnej zbiórki odpadów remontowo – budowlanych oraz wielkogabarytowych Urząd Gminy w Słupnie przypomina o konieczności złożenia wniosku do Urzędu Gminy w Słupnie, ul. Miszewska 8A, 09-472 Słupno bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@slupno.eu.

Wnioski na wywóz ww. odpadów należy składać w terminie od 14 do 7 dni przed datą zbiórki wskazaną w harmonogramie odbioru odpadów.

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy
lub na stronie www.slupno.eu w zakładce  Gminna Gospodarka Odpadami/ Deklaracje i druki.

Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego

Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r..

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Informujemy, że w związku z wykonywaniem prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych przez Energa Operator S.A. wystąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:

  • Mijakowo w dniu 09.10.2020r. w godz. 08:30–13:30
  • Miszewko-Stefany w dniu 09.10.2020r. w godz. 08:30–13:30
  • Sambórz w dniu 09.10.2020r. w godz. 08:30–13:30

Objazd na ul. Pocztowej oraz na linii autobusowej S3

W związku z przebudową ulicy Pocztowej w Słupnie, została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego, w tym zmiana w organizacji linii autobusowych:
  1. Z uwagi na charakter planowanych prac budowlanych (prowadzenie prac w wykopie otwartym, budowa sieci, budowa nowej nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej oraz przebudowa obiektu mostowego) prace prowadzone będą przy całkowitym zamknięciu ulicy Pocztowej dla ruchu kołowego, z możliwym dopuszczeniem jedynie dojazdu do posesji zlokalizowanych przy przebudowywanym odcinku ulicy (po zakończeniu prac w głębokich wykopach). Dla ruchu innego niż lokalny wyznaczono objazdy przez Wykowo.
  2. Autobusy linii S-3 skierowane będą objazdem przez Wykowo. Nie będą obsługiwane przystanki na ul. Pocztowej: Słupno GOPS, oraz Słupno Bociania.
  3. Autobusy linii szkolnej G-1, na zasadzie wyjątku będą wykonywały kursy normalną trasą (z obsługą przystanków Słupno Bociania, Słupno GOPS). Autobusy te, jako jedyne, będą indywidualnie przepuszczane przez plac budowy (o ile będzie to możliwe ze względów bezpieczeństwa).