Nabór uzupełniający na rachmistrzów spisowych

Nabór uzupełniający na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Słupno, jako Gminny Komisarz Spisowy w Słupnie ogłasza nabór uzupełniający na kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
Termin składania ofert od 20 lipca do 23 lipca do godz. 14.00
Ogłoszenie o naborze znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słupnie.

Wymagane dokumenty do pobrania:
Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do Narodowego Spisu Ludności zobacz- doc
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów zobacz
Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych zobacz- doc   zobacz- pdf

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości (lokali użytkowych) przeznaczonych do oddania w najem

Wójt Gminy Słupno działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Słupnie przy ulicy Miszewskiej 8a został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 16.07.2021 r. do dnia 09.08.2021 r. wykaz dotyczący oddania w najem części nieruchomości (lokali użytkowych) stanowiących własność Gminy Słupno.

Ponadto wykaz  został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Słupno www.ugslupno.bip.org.pl

Wykaz nieruchomości – pobierz plik pdf

ARiMR: 15 i 16 lipca – ogólnopolski webinar – Dotacje dla rolników

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają rolników do udziału w darmowym internetowym webinarium, które odbędzie 15 i 16 lipca 2021 r o godz. 11.00.

Spotkanie rozłożone zostało na dwa dni, aby umożliwić jak największej grupie rolników skorzystanie z tej formy edukacyjnej.
Webinarium obędzie się z użyciem aplikacji MS TEAMS. Osoby, które chcą wziąć w nim udział, mogą zrobić to korzystając z linków, które znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W trakcie webinarium eksperci z ARiMR opowiedzą o zasadach ubiegania się o pomoc na inwestycje w “Modernizację gospodarstw rolnych” – nabór trwa do 19 sierpnia. W e-spotkaniu uczestniczyć będą również przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którzy omówią bieżące działania skierowane do rolników. Szczegółowa agenda webinarium znajduje się na stronie Agencji.
15 lipca w godzinach porannych podany zostanie adres skrzynki e-mail, za pośrednictwem której będzie można zadawać pytania ekspertom biorącym udział w webinarium.
Rolnicy, którzy nie mają komputerów lub dostępu do internetu, a chcieliby wziąć udział w webinarium, proszeni są o skontaktowanie się ze swoim oddziałem regionalnym. Tam uzyskają informacje o placówkach, w których będzie możliwość uczestniczenia w e-spotkaniu. Uprzejmie informujemy, że ze względu na obostrzenia spowodowane covid-19 liczba rolników, którzy będą mogli wziąć udział w webinarium stacjonarnie jest ograniczona.
Webinar został objęty patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy.

PIERWSZE MIEJSCE W POWIECIE PŁOCKIM

Wg danych z Ministerstwa Zdrowia gmina Słupno jest na 1 miejscu wśród gmin w Powiecie Płockim pod względem poziomu zaszczepienia mieszkańców.
Na 8129 mieszkańców, zaszczepiło się 3978 osób, w tym II dawką 3211, co oznacza 39,5 % w pełni zaszczepionych.
W gminie Słupno przy ulicy Miszewskiej 8b w Słupnie funkcjonuje Punkt Szczepień Powszechnych obsługiwany Nenuca Med.
W Punkcie Szczepień Powszechnych może zaszczepić się każdy – nie trzeba być mieszkańcem gminy, czy powiatu płockiego.
TERMINY SZCZEPIEŃ – szczepionki firmy Pfizer

 • 10 lipiec (sobota)
 • 14 lipiec (środa)
 • 17 lipiec (sobota)
 • 19 lipiec (poniedziałek)
 • 24 lipiec (sobota)
 • 26 lipiec (poniedziałek)

Czytaj dalej PIERWSZE MIEJSCE W POWIECIE PŁOCKIM

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Informujemy, że w związku z wykonywaniem prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych przez Energa Operator S.A. wystąpi w dniu 14.07.2021r. w godz. 09:00–12:00 przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:- Bielino ulica Radosna, – Liszyno ulice Dekarska, Jagiellońska, Królowej Jadwigi, Pogodna, Przytulna,  Radosna, Rodzinna, Spokojna, Wesoła.

Bezpłatne badanie słuchu

Osoby, które dostrzegają jakieś problemy ze słuchem mogą 22 Lipca wykonać bezpłatne badanie.

Samochód ( SŁUCHOBUS ) z gabinetem do badań zaparkuje na parkingu przy Urzędzie Gminy. Bezpłatne badanie jest adresowane głównie do osób po 30 roku życia, które mają problem z prawidłowym słyszeniem.

Badanie będzie wykonywane w czwartek 22 Lipca w godzinach 9-14. Na badanie nie są prowadzone zapisy, należy przyjść bezpośrednio na miejsce. Aby wziąć udział w badaniu, nie jest potrzebny żaden dokument. Czytaj dalej Bezpłatne badanie słuchu

Strategia Elektromobilności Powiatu Płockiego na lata 2021-2036 – Ankieta

To ty zdecyduj jak będzie wyglądać przyszłość Twoja i Twych bliskich na terenie naszej małej ojczyzny.

Włącz się w proces badań ankietowych, a będziesz miał możliwość wpłynąć na proces stworzenia ram efektywnego i bezpiecznego systemu transportu publicznego, przyjaznego środowisku.

Link do badania ankietowego:
https://docs.google.com/forms/d/1r5MrpSh_DYzWCDrMowt5VbYaxuntgyf7VkS_nttrJbM/edit?usp=sharing

Strategia elektromobilności to dokument wskazujący ramy działania dla Powiatu Płockiego jak
i propozycje działań dla gmin z terenu powiatu w obszarach:

 •  stworzenia sprawnie funkcjonującego systemu ładowania pojazdów;
 • popularyzacji i wdrożenia najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania elektromobilności;
 • bieżącej modernizacji dróg i ciągów komunikacyjnych;
 • ograniczaniem zagrożeń dla zdrowia ludzi związanych
  z zanieczyszczeniami ze źródeł komunikacyjnych;
 • ograniczaniem wielkości tzw. niskiej emisji;
 • ograniczeniem ruchu prywatnymi samochodami na rzecz komunikacji zbiorowej;
 • edukacją mieszkańców na temat zanieczyszczeń z niskiej emisji,
  w szczególności szkodliwości emisji w sektorze transportu jest spalanie paliw
  w transporcie drogowym.

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach  Programu Priorytetowego 3.4 GEPARD II- transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.