STYPENDIA WÓJTA GMINY SŁUPNO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2024 r.

Stypendia Wójta Gminy Słupno przyznawane są:

  • szczególnie uzdolnionym uczniom klas IV – VIII z terenu gminy Słupno, uczęszczającym do szkół podstawowych,
  • szczególnie uzdolnionym uczniom klas IV – VIII spoza terenu gminy Słupno, uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Słupno.
Czytaj dalej „STYPENDIA WÓJTA GMINY SŁUPNO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”

Nabór wniosków na budowę sieci gazu ziemnego z przyłączami w Wykowie

Szanowni Mieszkańcy Wykowa,

informujemy, że Urząd Gminy nadal przyjmuje wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej na terenie Państwa miejscowości. Zebranie odpowiedniej ilości wniosków jest warunkiem zaprojektowania i budowy sieci gazowej z przyłączami dla osób fizycznych, firm i instytucji.

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 14.06.2024r. w Urzędu Gminy w Słupnie, pokój nr 10.

Druki wniosków wraz z wzorem wypełnienia:

  1. wniosek osoby fizyczne – pobierz plik
  2. wzór wypełnienia wniosku osoby fizyczne – pobierz plik
  3. Wniosek dla firm – pobierz plik

Druki wniosków można również pobrać w Urzędu Gminy w pokoju nr 10.

Urząd Gminy Słupno realizuje projekt Cyberbezpieczny Samorząd

Tytuł projektu: Poprawa poziomu cyberbepieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej; Centrum Usług Społecznych w Słupnie

Wartość projektu: 905 238,00 zł

Dofinansowanie: 724 191,00 zł,
w tym ze środków UE: 659 014,00 zł
wkład — Budżet Państwa: 65 177,00 zł

Termin realizacji Projektu: 2024-2026

Źródło dofinansowania: projekt realizowany jest w ramach Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.

Czytaj dalej „Urząd Gminy Słupno realizuje projekt Cyberbezpieczny Samorząd”

Konsultacje społeczne – projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” (PGO WM 2030).

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk na temat projektu dokumentu.

Czytaj dalej „Konsultacje społeczne – projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030””

WYMIANA WODOMIERZY GŁÓWNYCH – SŁUPNO, SZELIGI

Urząd Gminy w Słupnie informuje, że na terenie m. Słupno oraz m. Szeligi od dnia 25 kwietnia 2024r. będą wznowione wymiany wodomierzy głównych, które utraciły ważne cechy legalizacji.

Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowane są wodomierze.
Wymiany dokonywać będą pracownicy Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Słupnie.

Czytaj dalej „WYMIANA WODOMIERZY GŁÓWNYCH – SŁUPNO, SZELIGI”