Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Informujemy, że w związku z wykonywaniem prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych przez Energa Operator S.A. wystąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:
– Mijakowo w dniu 08.09.2020r. w godz. 09:00–14:00
– Święcieniec w dniu 08.09.2020r. w godz. 09:00–14:00

Rolniku, nie masz komputera? Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym!

Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego.

Gminny Punkt Spisowy to specjalnie przygotowane miejsce wyposażone w komputer i Internet, przygotowane wyłącznie dla rolników chcących skorzystać z samospisu internetowego – czyli obowiązkowej metody spisowej. Punkt Spisowy będzie zlokalizowany w Urzędzie Gminy w Słupnie ul. Miszewska 8a i będzie dostępny w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałki od 8.00 do 17.00, wtorek- czwartek od 8.00 do 16.00, piątek od 8.00 do 15.00.

Przy korzystaniu z Gminnego Punktu Spisowego nie obowiązuje rejonizacja. Najwygodniej i najbliżej będzie oczywiście udać się do Punktu Spisowego w gminie, w której mieszkamy. Mamy jednak pełne prawo skorzystać z tej opcji w każdym urzędzie miasta lub gminy w Polsce.  

Funkcjonowanie Gminnych Punktów Spisowych w gminach zlokalizowanych na terenie powiatów objętych obostrzeniami epidemicznymi (obszary żółte i czerwone) będzie zawieszone do czasu zniesienia obostrzeń.

ARiMR: Kończy się nabór wniosków o rekompensatę strat za klęski  żywiołowe i ASF

W poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. mija termin na złożenie wniosków przez rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, i chcą skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach PROW 2014-2020.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” dostępna jest dla tych rolników, którzy w wyniku klęsk żywiołowych ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich. Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o dotację musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Natomiast w przypadku wstąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji stanowiły one co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką można otrzymać, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Więcej informacji: na portalu – www.arimr.gov.pl,   pod numerem bezpłatnej infolinii –  tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Informujemy, że w związku z wykonywaniem prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych przez Energa Operator S.A. wystąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:- Borowiczki-Pieńki ulice Boczna, Borówkowa, Gajowa, Głęboka, Krakowska, Kupiecka, Międzylas, Piastowska, Wspólna w dniu 19.08.2020r. w godz. 09:30–16:30- Borowiczki-Pieńki ulice Boczna, Gajowa, Głęboka, Kupiecka, Piastowska w dniu 20.08.2020r. w godz. 10:00–16:00.

Awaria na sieci wodociągowej

Urząd Gminy informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w Borowiczkach- Pieńkach w dniu 11.08.2020 r. (wtorek) od godz. 8.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków: Rydzyno nr 1,2; Bielino od nr 29 do 35a; Borowiczki-Pieńki ul. Słowiańska. Przewidywany czas usunięcia awarii to godz. 13.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Informujemy, że w związku z wykonywaniem prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych przez Energa Operator S.A. wystąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 12.08.2020r. w miejscowości:- Gulczewo, Nowe Gulczewo ulice Basztowa, Hajduczka, Kasztelańska, Rzędziana, Senatorska, Stepowa, Zagłoby w godz. 08:00–14:00.