Modernizacja gospodarstw rolnych dłużej – wnioski do 20 września

Okres przyjmowania wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z budżetu PROW 2014-2020 został wydłużony do 20 września 2021 r.

Jeszcze przez ponad miesiąc rolnicy zainteresowani modernizowaniem gospodarstw mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach wszystkich obszarów poddziałania:

  • rozwój produkcji prosiąt (obszar A);
  • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B);
  • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C);
  • inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D);
  • nawadnianie w gospodarstwie.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je składać osobiście, przez upoważnioną osobę, przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Według aktualnego stanu w trwającym od 21 czerwca naborze zarejestrowano łącznie 1603 wnioski na kwotę blisko 300 mln zł.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl

Awaria

Gmina Słupno informuje odbiorców, że z powodu awarii na sieci wodociągowej w ul. Husarskiej w Nowym Gulczewie w dniu 17 sierpnia 2021r. (wtorek) w godz. 8.00 – 15.00 nastąpi wyłączenie zasilania wody do budynków położonych przy ulicy Husarskiej i Przesmyk.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody

W związku z pracami na sieci wodociągowej w m. Miszewko – Stefany w dniu 17 sierpnia 2021r. w godz. od 900 do 1300 planowane jest wyłączenie zasilania wody do budynków położonych w Miszewku – Stefany nr 1, 2, 18 – 39.

Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria

Gmina Słupno informuje odbiorców, że z powodu awarii na sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Słupnie w dniu 17 sierpnia 2021r. (wtorek) w godz. 8.00 – 16.00 nastąpi wyłączenie zasilania wody do budynków położonych osiedlu „Górne Słupno” ulice:

Kasztanowa, Klonowa, Gruszkowa, Do Grodziska, Szyszkowa, Hiacyntowa, Magnoliowa, Żonkilowa, Sasanki, Jaworowa, Kalinowa, Słoneczna, Źródlana, Strażacka, Leszczynowa, Jarzębinowa, Wschodnia, Cisowa, Jaśminowa, Cedrowa, Grabowa, Jasna, Żwirowa, Ogrodowa, Jesionowa, Olchowa, Szyszkowa, Wierzbowa, Topolowa.

Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria

Gmina Słupno informuje odbiorców, że w dniu 13 sierpnia 2021r. (piątek) z powodu awarii sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Słupnie nastąpiło wyłączenie zasilania wody do budynków położonych osiedlu „Górne Słupno” ulice:

Kasztanowa, Klonowa, Gruszkowa, Do Grodziska, Szyszkowa, Hiacyntowa, Magnoliowa, Żonkilowa, Sasanki, Jaworowa, Kalinowa, Słoneczna, Źródlana, Strażacka, Leszczynowa, Jarzębinowa, Wschodnia, Cisowa, Jaśminowa, Cedrowa, Grabowa, Jasna, Żwirowa, Ogrodowa, Jesionowa, Olchowa, Szyszkowa, Wierzbowa, Topolowa.

Przewidywany czas przywrócenia dostawy wody godzina 16:00.Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA! HODOWCY MAKU I KONOPI WŁÓKNISTYCH!

W związku z wytycznymi Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, w sprawie zgłoszenia zapotrzebowania w zakresie powierzchni upraw w 2022r. maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie gmin, prosimy o zgłaszanie ww. zapotrzebowania maksymalnie do dnia 17 września 2021r. Zmiana terminu zgłoszeń została podyktowana licznymi prośbami ze strony rolników i przedsiębiorców, aby Uchwałę rejonizacyjną uprawy maku i konopi włóknistych podjęto przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w takim czasie, by mogła wejść w życie w styczniu 2022r. Prosimy wszystkich chętnych hodowców o zgłoszenie chęci upraw na terenie Gminy Słupno wraz z ich planowaną powierzchnią do dnia 17 września 2021r.