Podmioty odbierające odpady komunalne

Wykonawcą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku jest przedsiębiorca wyłoniony w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Gminę Słupno

PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock