Podmioty odbierające odpady komunalne

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wykonawcą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku jest przedsiębiorca wyłoniony w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Gminę Słupno jest:

SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
ul.
Przemysłowa 31, 09-400 Płock