Podmioty odbierające odpady komunalne

Dodatkowo, na terenie Gminy Słupno działają podmioty posiadające wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Link do rejestru działalności