Elektrośmieci

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) to odpady zawierające niebezpieczne substancje, szkodliwe zarówno dla środowiska, jak i zdrowia człowieka. Elektrośmieci to urządzenia, które działają na prąd poprzez podłączenie do sieci lub na baterie. Zaliczamy do nich zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, telefony, komputery, świetlówki, żarówki, telewizory, sprzęt audio, sprzęt AGD, żelazka, wiertarki, kalkulatory, piloty.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2019r. poz. 1895) posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zobowiązany jest do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami!

Sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać dwa razy do roku podczas organizowanych przez Gminę Słupno mobilnych zbiórek. Zużyty sprzęt można również oddać do podmiotów zajmujących się zbieraniem tych odpadów (wykaz znajduje się poniżej).

Jednocześnie, Urząd Gminy Słupno informuje, iż na terenie gminy Słupno nie funkcjonują stacjonarne punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Lp.Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON
1.PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 31
09-400 Płock
tel. (24) 262 48 53
7742233499 610363472
2. P.P.H.U HATREX – Krzysztof Chlewiński
ul. Trakt Kamiński 6a
09-530 Gąbin
tel./fax (24) 277 23 41
kom. 604 482 130
kom. 664 424 444
7740001307 610005040
3. REMONDIS Sp. z o. o. ul. Zawodzie 16 02-981 Warszawa Oddział w Płocku
ul. Przemysłowa 32
09-400 Płock
tel. (24) 268 10 60
  7280132515   0110891141
4. „EKO – MAZ” Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku
ul. Gierzyńskiego 17
09-407 Płock
tel. (24) 263 62 92
7742330021 610396721
5. REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o. o.
ul. Tupadzka 7
09-210 Drobin
tel. (24) 267 42 90
7742689101 611327449
6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Sp. z o. o.
ul. Szkolna 16
09-450 Wyszogród
tel. (24) 231 11 03
7740021646 141553994
7. ,,Partner” Dariusz Apelski
ul. Płytowa 1
03-046 Warszawa
tel. (22) 811 08 53
7621510669 130851332