Elektrośmieci

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) to odpady zawierające niebezpieczne substancje, szkodliwe zarówno dla środowiska, jak i zdrowia człowieka. Elektrośmieci to urządzenia, które działają na prąd poprzez podłączenie do sieci lub na baterie. Zaliczamy do nich zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, telefony, komputery, świetlówki, żarówki, telewizory, sprzęt audio, sprzęt AGD, żelazka, wiertarki, kalkulatory, piloty.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym ( Dz.U. z 2022r. poz. 1622 ) posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zobowiązany jest do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami!

Sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać podczas organizowanej przez Gminę Słupno mobilnej zbiórki lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Słupnie, ul. Pocztowa 7A.

Zużyty sprzęt można również oddać do podmiotów zajmujących się zbieraniem tych odpadów (wykaz znajduje się poniżej).

Jednocześnie, Urząd Gminy Słupno informuje, iż na terenie gminy Słupno
nie funkcjonują stacjonarne punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.

ą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2019r. poz. 1895) posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zobowiązany jest do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami!

Sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać dwa razy do roku podczas organizowanych przez Gminę Słupno mobilnych zbiórek. Zużyty sprzęt można również oddać do podmiotów zajmujących się zbieraniem tych odpadów (wykaz znajduje się poniżej).

Jednocześnie, Urząd Gminy Słupno informuje, iż na terenie gminy Słupno nie funkcjonują stacjonarne punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


WYKAZ PODMIOTÓW ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 

Lp.

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Numer identyfikacyjny

REGON

1.

PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 31
09-400 Płock

7742233499

610363472

2.

REMONDIS Sp. z o. o.
ul. Zawodzie 16
02-981 Warszawa
Oddział w Płocku
ul. Przemysłowa 32
09-400 Płock

 

7280132515

 

0110891141

3.

„EKO – MAZ” Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku ul. Gierzyńskiego 17
09-407 Płock

7742330021

610396721

4.

REMONDIS DROBIN
Komunalna Sp. z o. o.
ul. Tupadzka 7
09-210 Drobin

7742689101

611327449

5.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Sp. z o. o.
ul. Szkolna 16
09-450 Wyszogród

7740021646

141553994

6.

,,Partner” Dariusz Apelski
ul. Płytowa 1
03-046 Warszawa

7621510669

130851332