Przerwa w dostawie wody

W związku z awarią na SUW Słupno w dniu 05 lipca 2022r. nastąpiła przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowości Słupno, Szeligi od nr 23-26, Liszyno ul. Jagiellońska 1, 2, 4, 6 oraz część m. Cekanowo.
 

Przewidywany czas przywrócenia dostawy wody godzina 10:30.

Za utrudnienia przepraszamy.

AWARIA WODY

Urząd Gminy informuje, że w najblższych godzinach występują przerwy w dostawie wody do budynków na „osiedlu Pocztowa” w Słupnie oraz z Liszynie, tj. ulice: Pocztowa, Bociania, Sokola, Krucza, Nad Słupianką, Gołębia, Wronia, Jastrzębia, Sowia, Zielona, Żurawia, Zarzeczna, Modra, Jagiellońska 1, 2, 4, 6..

Awaria związana jest z przebudową przepompowni kanalizacji sanitarnej i występujących w trakcie realizacji kolizji infrastruktury technicznej na ulicy Bocianiej. Do czasu usunięcia awarii prace będą kontynuowane. Za utrudnienia przepraszamy.

LI SESJA RADY GMINY SŁUPNO

Na dzisiejszej Sesji Rady Gminy odbyło się głosowanie nad uchwałą absolutoryjną z wykonania budżetu za rok 2021. Udzielenie Wójtowi absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Potwierdzeniem prawidłowej pracy Wójta, są z pewnością także pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Małgorzata Sawicka wraz z Wiceprzewodniczącym Pawłem Baranowskim w imieniu całej Rady złożyli na ręce Wójta kwiaty oraz gratulacje i życzenia. Podziękowania otrzymała również Pani Skarbnik Beata Łapiak. „Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu, naczelnikom, dyrektorom jednostek a przede wszystkim radnym za współprace.  Ten rok był trudny bo był rokiem pandemicznym. Z tego miejsca chciałbym podziękować też swojej rodzinie, dzisiaj Dzień Ojca, więc gdyby nie było wsparcia moich dzieci, mojej żony to wiem, że byłoby mi przez ten ostatni rok ciężko. Mam nadzieję że przed nami tylko lepsze lata” – wspomniał na sesji Wójt Marcin Zawadka.

Został przedstawiony również Raport o stanie gminy za  2021r., który obejmował podsumowanie  działalności Wójta za rok poprzedni. Dokument zawiera przede wszystkim realizację budżetu, polityki, strategii i uchwał Rady Gminy. Można w nim uzyskać informacje dotyczące podsumowania działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu sołeckiego. Radni Gminy Słupno jednogłośnie podjęli uchwałę a następnie udzielili wotum zaufania wójtowi Marcinowi Zawadce, które jest ustosunkowaniem się rady gminy do informacji przedstawionych przez wójta w raporcie o stanie gminy. Cały raport jest dostępny na BIP-ie  strony http://ugslupno.bip.org.pl/id/974. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Na sesji zabrał głos również przedstawiciel z Powiatowego Urzędu Pracy, który opowiedział o wskaźnikach bezrobocia w naszej gminie. Dodatkowo przedstawił propozycje dla przedsiębiorców, którzy chcą stworzyć miejsca stażu oraz dla bezrobotnych z terenu naszej gminy. Wszystkie informacje będą dostępne na stronach internetowych Urzędu Gminy w Słupnie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku.

W drodze uchwał jednogłośnie zostały przyjęte następujące projekty zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2022-2029 oraz uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2022 rok. Jednocześnie podjęto działania na rzecz nabycia oraz podziału działek w miejscowości Mirosław, przyjęto Programu Usług Społecznych w Gminie Słupno na okres od 15 lipca 2022 r. do 31 maja 2023 r. w ramach realizacji projektu pt. Centrum Usług Społecznych w Gminie Słupno, a także Radni przyjęli sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok”. W dalszej części przyjęto pozostałe uchwały zgodnie z porządkiem obrad, w tym m.in.  uchwały w sprawie utworzenia filii Gminnego Żłobka w Słupnie oraz zmiany  ustalenia odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Słupnie.

Zachęcamy do obserwowania sesji Rady Gminy Słupno na stronie www.esesja.tv

SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA MIESZKAŃCÓW

Siedmioro dzieci wraz z opiekunami odebrało laptopy z oprogramowaniem i wyposażeniem!

W dniu wczorajszym  na sali obrad w Urzędzie Gminy w Słupnie odbyło się uroczyste wręczenie sprzętów zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem Programu było wyeliminowanie problemu, jakim jest deficyt sprzętu komputerowego na terenach, w których funkcjonowały niegdyś PPGR. Otrzymany sprzęt z pewnością ułatwi realizację zadań szkolnych i przyczyni  się do wzrostu rozwoju cyfrowego wśród młodych ludzi.

V SESJA GMINNEJ RADY DZIECI I MŁODZIEŻY

Po dwuletniej przerwie pandemicznej ponownie zebrała się Gminna Rada Dzieci i Młodzieży w Urzędzie Gminy Słupnie. Dziś odbyło się piąte posiedzenie tejże Rady. Za każdym razem zmienia się jej skład, gdyż co roku przeprowadzane są wybory na podstawie wprowadzonego regulaminu. W każdej ze szkół prowadzona jest kampania wyborcza kandydatów do Rady i na Wójta Słupna. Spośród trzech wybranych kandydatów, którzy uzyskują największą liczbę głosów w szkole, Wójt w przeddzień posiedzenia losuje jednego z nich. Wylosowany kandydat pełni obowiązki Wójta Słupna przez cały dzień. W tym roku Urząd objął Dawid Pawlak – uczeń ze Szkoły Podstawowej w Słupnie.

Czytaj dalej „V SESJA GMINNEJ RADY DZIECI I MŁODZIEŻY”

WIOSENNY HAPPENING

W „Parku nad Słupianką” odbył się tegoroczny Wiosenny Happening. Już przed godziną 16.00 na mieszkańców gminy czekało wiele atrakcji: fotobudka, strefa chillout, grill, lemoniada. Najmłodsi ustawiali się w kolejce po watę cukrową, lemoniadę oraz przy dmuchańcach na placu zabaw. Nieco starsi aktywnie brali udział w grach i zabawach sportowych przygotowanych przez nauczycieli w-f, zabawach prowadzonych przez animatorów: przeciąganie liny, malowanie buziek, robienie warkoczyków czy zabawy z chustą i bańkami mydlanymi. Przygotowane były również stoiska kreatywne, przy których można było wykonać samodzielnie m.in. swoje mydełko.

Czytaj dalej „WIOSENNY HAPPENING”

WIOSENNY HAPPENING

Gmina Słupno zaprasza 29 maja 2022r do Parku Nad Słupianką na Wiosenny Happening w Słupnie!!!
To już druga edycja naszego rodzinnego pikniku przy Szkole Podstawowej w Słupnie, który jednocześnie staje się podsumowaniem kampanii „Rowerowy Maj”.

W tym roku również przygotowujemy mnóstwo atrakcji dla dzieci oraz wiele niespodzianek.

Od godziny 16.00 zaczynamy Happening z przejazdem rowerowym nad Słupianką. Zabierzcie ze sobą rower, hulajnogę lub rolki, będziecie mogli wypróbować nową ścieżkę rowerową przy placu zabaw. Natomiast na orliku lekkoatletycznym będą czekały na Was różnego rodzaju konkursy i zabawy sportowe

Od godziny 17.00 wystąpią na scenie artyści z przedszkola i szkół w specjalnym koncercie dla Mamy

Natomiast od godziny 18.30 zapraszamy na występ gwiazdy wieczoru. W tym roku na scenie zagra DJ. Adamus!

Oprócz tego przygotowujemy mnóstwo niespodzianek.

Czekamy na Was w Parku Nad Słupianką!

DOTACJE Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Gmina Słupno otrzymała pomoc finansową ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:

  • Budowa placu zabaw w Bielinie – SOŁECTWO BIELINO – 10 000,00 zł

W ramach zadania planowany jest zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci na terenie nowego placu zabaw w Bielinie. Dzięki temu przedsięwzięciu maluchy zyskają miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Plac zabaw pozwoli spełniać marzenia dzieci i wyrównywać ich szanse rozwoju oraz budować relacje i więzi z rówieśnikami.

  • Zakup oświetlenia ulicznego solarnego –    SOŁECTWO SZELIGI – 10 000,00 zł

W ramach zadania planowany jest zakup i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Szeligi. Celem inwestycji jest doświetlenie miejsc oddalonych od istniejących linii energetycznych. Montaż latarni solarnych poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg oraz jednocześnie zredukuje koszty związane z budową nowego oświetlenia drogowego.

  • Kolejnym pozyskanym dofinansowaniem jest pomoc z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022. Otrzymana kwota dofinansowania to 100 000,00 zł, co stanowi 50% szacunkowego całkowitego kosztu realizacji zadania. W ramach zadania planowane jest doświetlenie lampami solarnymi ulic na terenie gminy Słupno.

Czytaj dalej „DOTACJE Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”

L SESJA RADY GMINY SŁUPNO

Dziś odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Słupno. Obrady rozpoczęły się od rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 oraz zmian w budżecie na 2022 rok. Dotyczyły one wprowadzenia środków w wysokości ponad 100tys. zł. pozyskanych przez Gminę Słupno z projektu „Cyfrowa Gmina” z przeznaczeniem na rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Dodatkowo gmina pozyskała również środki w wysokości po 10tys. zł na sołectwa Bielino i Szeligi w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”

Czytaj dalej „L SESJA RADY GMINY SŁUPNO”

PRACE ZWIAZANE Z BUDOWĄ ŚWIATŁOWODU

Na prośbę Wójta Marcina Zawadki w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z radnymi i sołtysami dotyczące budowanego przez podwykonawców firmy NEXERA światłowodu na terenie gminy Słupno. Wójt poprosił  radnych i sołtysów  o przekazanie mieszkańcom ulotek i wyjaśnienie zasad związanych z projektowaniem i podłączeniem światłowodu. Wzięli w nim również udział projektanci, którzy są odpowiedzialni za projektowanie punktów dostępu   światłowodu na terenach naszej gminy.  

Projektanci zwrócili uwagę, że bardzo istotną sprawą dla mieszkańców gminy jest konieczność ZGŁOSZENIA POPYTU czyli wskazanie swojego domu jako adresu potencjalnie zainteresowanego światłowodem.

Każdy mieszkaniec powinien zrobić to sam  poprzez stronę internetową:  https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/. W prawym górnym rogu strony, na zielonym tle znajduje się ikonka „ZGŁOŚ POPYT”. Klikając na nią otwiera się formularz gdzie należy wypełnić dane dotyczące zamieszkania, wybrać szybkość łącza, numer telefonu, adres e-mail oraz zaakceptować. Z uwagi na brak wersji mobilnej strony zalecane jest wykonanie czynności na komputerach.

Czytaj dalej „PRACE ZWIAZANE Z BUDOWĄ ŚWIATŁOWODU”