DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października obchodzimy jest Dzień Edukacji Narodowej, dzień szczególny dla wszystkich nauczycieli, pracowników oświaty, a w naszej gminie również pracowników żłobka.

Życzymy dużo zdrowia oraz wytrwałości w tym trudnym czasie pandemii, w którym przyszło nam wszystkim żyć. Niech każdego dnia towarzyszy Wam pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy, kształtowania postaw tych najmłodszych i trochę starszych mieszkańców naszej gminy oraz wpływania na ich życiowe wybory.

Życzymy satysfakcji z wykonywania obowiązków, poczucia ważności wykonywania zawodu, aby przywiązanie i wdzięczność obecnych uczniów wynagradzała Wam trud niełatwej pracy, a pamięć wychowanków sprzed lat stanowiła dowód na to, jak ogromną rolę spełniliście w ich życiu.

Składamy najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów tak w życiu zawodowym, jak i prywatnym oraz wszelkiej pomyślności

Wsparcie w ramach Programu „Poznaj Polskę” w gminnych szkołach

Gmina Słupno otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2021, na realizację krajowych wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym.

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 20 482,00 zł

Wkład własny stanowi: 5 123,00 zł

Jeszcze w tym miesiącu odbędą się wycieczki szkolne, a 113 uczniów naszych szkół podstawowych odwiedzi min. Warszawę, Modlin, Dęblin, Puławy, Lublin i Kazimierz Dolny.

NOWY SPRZĘT DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W dniu 05.10.2021r. w Urzędzie Gminy Słupno odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu specjalistycznego dla strażaków z Gminy Słupno. W spotkaniu uczestniczyli: P. Tomasz  Kominek- Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego – Dyrektor Delegatury w Płocku,  P. Krzysztof Różalski – Naczelnik OSP Słupno, P. Adrian Różalski- kierowca OSP Słupno , P. Sławomir Ners -Prezes OSP Cekanowo i  P. Szymon Zeltyng -Wiceprezes OSP Cekanowo. W imieniu Wójta Gminy Słupno sprzęt przekazała Pani Agnieszka Ruclak -Zastępca Wójta Gminy Słupno.

  Środki na zakup sprzętu pochodzą z dofinansowania Samorządu Województwa Mazowieckiego, które  uruchomiło zadanie pn.: „OSP -2021” wspierając gminy w realizacji ich zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej .W ramach tego zadania dokonano zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Słupnie i Cekanowie. Celem zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego.

Sprzęt  dla jednostki OSP Słupno zakupiony w kwocie 40 000,00 zł  dofinansowany został  :

–  ze środków Województwa Mazowieckiego – w kwocie 20 000,00 zł,

–  z budżetu Gminy Słupno – w kwocie 20 000,00 zł.

Sprzęt zakupiony dla jednostki OSP Cekanowo w kwocie 37 660,14 zł dofinansowany został :

ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie – 18 570,00 zł,

–  z budżetu Gminy Słupno w kwocie – 19 090,14 zł

PRZERWA W DOSTAWIE WODY 30.09.2021r.

W związku z prowadzeniem prac na sieci wodociągowej w Słupnie ul. Bociania w dniu 30 września 2021r. (czwartek) w godz. od 8.00 do 13.00 planowane jest wyłączenie zasilania wody do budynków położonych na osiedlu „Pocztowa” ulice: Pocztowa, Bociania, Sokola, Krucza, Nad Słupianką, Gołębia, Wronia, Jastrzębia, Sowia, Zielona, Żurawia, Zarzeczna, Modra.

Za utrudnienia przepraszamy.

Stypendia Wójta Gminy Słupno rozdane

Decyzją Radnych Gminy Słupno  uczniowie, którzy mieszkają na terenie gminy Słupno, uczęszczają do szkoły ponadpodstawowej, uzyskali średnią ocen na świadectwie szkolnym co najmniej 5.0 oraz osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, mogli do połowy września składać wnioski o stypendium Wójta Gminy Słupno. Po ich pozytywnym rozpatrzeniu sześcioro najlepszych uczniów otrzyma na konto kwotę w wysokości 200 zł miesięcznie wypłacane przez rok szkolny 2020/2021.

W dniu 27 września 2021 r. troje uczniów, którzy przybyli do Urzędu Gminy Słupno otrzymało gratulacje z rąk Pani Agnieszki Ruclak – zastępcy Wójta Gminy Słupno.

W tym roku stypendia Wójta Gminy Słupno otrzymali:

  • Agata Wieczorkowska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku
  • Oliwier Durka – uczeń Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku
  • Wiktoria Świątek – uczennica Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku
  • Aleksandra Tomczak – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku
  • Aleksandra Kołodziejska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku
  • Julia Michalska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku

Przyłączamy się do  gratulacji i życzymy sukcesów w dalszej edukacji.

SPISZ SIĘ DO 30 WRZEŚNIA 2021 r.

30 września 2021r. kończy się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!

Dla osób, które się jeszcze nie spisały, od 27 września do 30 września Urząd Gminy w Słupnie będzie otwarty do godziny 20.00.Obowiązek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) jest nałożony na Ciebie mocą ustawy. Za nie spisanie się grozi Ci kara grzywny w wysokości nawet do 5 tys. złotych!

Przypominamy – Możesz się spisać w dowolny sposób – najlepiej od razu przez Internet na stronie https://spis.gov.pl/, w punkcie spisowym w Urzędzie Gminy w Słupnie lub przez infolinię spisową pod numerem 22 279 99 99.

Przerwa w dostawie wody – 24 września 2021r.

Gmina Słupno informuje odbiorców, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w Bielinie w dniu 24 września 2021r. (piątek) w godz. 8.00 – 13.00 nastąpi wyłączenie zasilania wody do budynków położonych w:

Rydzynie i Bielinie nr: 10 – 30a, 27A, 44B, 48 – 64A,

Dodatkowo informujemy, że droga do godziny 15:00 może być nieprzejezdna.

Za utrudnienia przepraszamy.