Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Informujemy, że w związku z wykonywaniem przez Energa Operator prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych wystąpi w dniu 14.12.2022r. w godz. 08:45–12:45 przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:

– Słupno ulice Dębowa 23, Kościelna od 20 do 23, 26 A, 26/B, 26/c, 27, 28, 31, 33, 65/34, Słupno-470/3, Miszewska 10, Wiosenna 25, 31, S-403, Źródlana S-403,

– Szeligi ulica Wilcza

Przerwa w dostawie wody

W związku z koniecznością prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej w dniu 08 grudnia 2022r. (czwartek) w godzinach od 8.00 do 14.00 planowane jest wyłączenie zasilania wody do budynków:


– Miszewko Strzałkowskie (cała miejscowość);

Cekanowo ulice: Fiołkowa, Wiejska, Stokrotki, Konwaliowa, Letnia od nr 1-9, Jagodowa, Orzechowa, Zamkowa, Książęca, Królewska od nr 29-57, Rumiankowa, Jutrzenki, Poziomkowa, Lazurowa, Miszewska od nr 18, 20, 20A, Promienna, Malinowa, Biedronki, Malownicza, Lawendowa, Płocka 25 i 27.    

Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody

W związku z koniecznością prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej w dniu 7 grudnia 2022r. (środa) w godzinach od 830 do 1600 planowane jest wyłączenie zasilania wody do budynków w miejscowościach:

  1. Stare Gulczewo:

– ul. Pałacowa,

– ul. Białkowska,

– ul. Działkowa,

– Stare Gulczewo 29-31,

2. ORLIK Gulczewo,

3. Nowe Gulczewo:

    – ul. Ketlinga 19,

    – ul. Szlachecka 131.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody

W związku z koniecznością prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej w dniu 6 grudnia 2022r. (wtorek) w godzinach od 830 do 1600 planowane jest wyłączenie zasilania wody do budynków w miejscowości Cekanowo:

– Wiejska od nr 1-27,

– Malinowa,

– Rumiankowa,

– Fiołkowa,

– Orzechowa,

– Płocka 25-27,

– Konwaliowa,

– Jagodowa,

– Letnia od nr 1-9,

– Stokrotki od nr 1-12.

Za utrudnienia przepraszamy.

PRZERWA W DOSTAWIE WODY 3.12.2022r.

W związku z koniecznością prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej informujemy, że w dniu 03.12.2022r. (sobota) w godzinach 8:00 – 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków położonych w Borowiczkach – Pieńkach – ulica Piastowska od nr 1 do świetlicy wiejskiej, Łąkowa, Pszczela, Gajowa, Boczna, Kupiecka, Głęboka, Międzylas, Borówkowa, Krakowska.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dodatek elektryczny

To kolejny sposób rządu na czasy kryzysu energetycznego. Wniosek od grudnia 2022!

Dodatek elektryczny 1000 zł i 1500 zł przewidziany jest dla tych gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują ogrzewanie elektryczne, ale też pompy ciepła.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można złożyć od 1 grudnia 2022 do  1 lutego 2023 r. Wnioski złożone  po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Gmina na wypłatę pieniędzy ma czas do 31 marca 2023 r.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek elektryczny?

Wnioski będzie można składać w Centrum Usług Społecznych w Słupnie ul. Warszawska 26a, pok. Nr 15, 16 – w godz. pracy Centrum, tj. pn. 9.00-17.00;  wt.-pt. 8.00-16.00.  Wnioski można składać osobiście lub za pomocą poczty oraz online przez e-PUAP.

Dla kogo dodatek elektryczny do prądu w 2022?

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku przewiduje jednorazowy dodatek elektryczny dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

Dodatek elektryczny do pomp ciepła, ale nie dla fotowoltaiki!

Trzeba wiedzieć, że właściciele domów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę nie dostaną dodatku elektrycznego. Nawet jeśli mają też pompę ciepła. W ustawie wyraźnie podkreślono, że jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pelet, gaz LPG, drewno kawałkowe czy olej opałowy.

Jak dostać dodatek elektryczny? Warunki

Co do zasady, dodatek elektryczny powiązany jest z adresem zamieszkania, czyli: jeden dodatek na jeden adres. Nowelizacja ustawy zakłada jednak możliwość wypłaty kilku dodatków elektrycznych na jeden adres i piec współdzielony. „Jeśli pod jednym adresem, ale w odrębnych lokalach mieszka kilka gospodarstw domowych i wykorzystują one różne lub współdzielone źródła ogrzewania wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, to każdemu z tych gospodarstw domowych będzie przyznany dodatek elektryczny”.

Dodatek elektryczny także bez deklaracji CEEB i wniosku

W nowych przepisach z 27 października zapisano, że, dodatek elektryczny przysługuje, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest energia elektryczna.

Przerwa w dostawie prądu

Informujemy, że w związku z wykonywaniem przez Energa Operator prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych wystąpi w dniu 09.12.2022r. w godz. 09:00–12:00 przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości:

– Nowe Gulczewo ulice Hajduczka 9, dz. 90/2, Husarska 1, Senatorska 8, Nowe Gulczewo-85/9, Zagłoby 71, Nowe Gulczewo-201/5, 65/4

SESJA RADY GMINY SŁUPNO

Na dzisiejszej sesji Rady Gminy Słupno odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 oraz zmian w budżecie na 2022 rok Dotyczyły one wprowadzenia środków z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 70 tys. zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mijakowo. Gmina Słupno dołoży na ten cel kwotę 35 tys. złotych.

Radni przegłosowali również podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeni pieniężnego w formie zasiłku celowego z pomocy społecznej do wysokości 150 % ustawowego kryterium dochodowego. W ostatnim czasie często zdarza się sytuacja, w której podopieczni przekraczają kryterium dochodowe, przy czym według obiektywnych kryteriów otrzymywany przez nich dochód (np. renta, emerytura) nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z zapewnieniem opału, zakupu leków czy też wyżywienia. Dzięki podwyższeniu ustawowego kryterium dochodowego powstanie możliwość przyznania zasiłków celowych rodzinom, których dochód przekracza ustawową granicę, a jednak nie będących w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb.

Na dzisiejszej sesji Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Zostały ustalone stawki, które należy zastosować do ustawowego wzoru przy wyliczeniu zwrotów kosztu za paliwo. Dzięki temu wspomniany zwrot za przewóz uczniów nie będzie zależny od średniej ceny jednostki paliwa tylko wyliczany na podstawie ilości przejechanych kilometrów.

Kolejną przegłosowaną dziś uchwałą było nadanie nazwy ulic w miejscowości Cekanowo oraz Wykowo. Dodatkowo Radni uchwalili Roczny program współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.

Zachęcamy do śledzenia sesji Rady Gminy na stronie www.esesja.tv