GMINA SŁUPNO WYGRAŁA BITWĘ O WOZY 🚒 ‼️

Zwyciężyliśmy i wygraliśmy dzięki obywatelskiej postawie mieszkańców wóz bojowy dla strażaków ochotników 🚒💪 DZIĘKUJEMY 😀‼️‼️‼️

Mieszkańcy Gminy Słupno po raz kolejny celująco zdali egzamin z demokracji. Kolejne wybory i ponownie NAJWYŻSZA FREKWENCJA – 74,40% W CAŁYM DAWNYM WOJEWÓDZTWIE PŁOCKIM ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️

Rafał Trzaskowski – 2563 głosy 🗳

Andrzej Duda – 2135 głosów 🗳

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy Słupno za Waszą obywatelską postawę 👍👏👏👏

Dziękujemy członkom Obwodowych Komisji Wyborczych i wszystkim zaangażowanym w organizację wyborów za skrupulatną pracę i zaangażowanie👍👏👏👏

Szczegóły wczorajszych wyborów ⬇️⬇️⬇️⬇️

WYNIKI https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/gm/141912⬇️FREKWENCJA https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/frekwencja/2/Koniec/gm/141912

12 lipca Gmina Słupno idzie na wybory!

“Bitwa o wozy” – tak nazywa się druga tura akcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która zachęcać ma Polaków do głosowania w wyborach.

Na czym polega?

Gmina, w której frekwencja w wyborach 12 lipca będzie najwyższa w województwie otrzyma od komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej środki na sfinansowanie w całości jednego z 49 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł. Nowe wozy umożliwią strażakom ochotnikom jeszcze sprawniejsze działanie. Każdego dnia strażacy ochotnicy ratują życie, zdrowie i mienie.

Gmina Słupno w ostatnich wyborach miała największą frekwencję w powiecie, a tym razem musi być najlepsza w województwie. Razem zawalczmy o to i idźmy na wybory!

Pomóżmy wesprzeć Ochotniczą Straż Pożarną w Cekanowie, która powstała w 1924 roku. OSP Cekanowo to jednostka prężnie działająca na terenie gminy Słupno, pomagająca w różnego rodzaju akcjach gaśniczych i ratowniczych. Samochód, który jest w ich posiadaniu marki TATRA pochodzi z 1980 roku. Jego stan techniczny nie pozwala na szybkie i skuteczne działania ratownicze. Wspólnie możemy pomóc strażakom zdobyć nowy sprzęt, który posłuży nam wszystkim na wiele lat.

Liczy się każdy oddany głos!

WYBORY PREZYDENCKIE 2020 W GMINIE SŁUPNO 🇵🇱🇵🇱🇵🇱

Zgodnie z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybory prezydenckie odbędą się w najbliższą niedziele 28 czerwca. Głos w lokalach wyborczych będzie można oddać między 7:00 a 21:00 przy pomocy urzędowych kart do głosowania. Drugą turę zaplanowano na 12 lipca. Wykaz obwodów do głosowania wraz z ich granicami http://ugslupno.bip.org.pl/…/obwieszczenie_o_obwodzie_28_06…

Wyborca będzie oddawał głos tylko na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, stawiając w kratce obok jego nazwiska znak “x”. Za głos nieważny będzie uznany głos oddany na karcie do głosowania, na której wyborca umieścił znak „×” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata oraz oddany na karcie do głosowania, na której wyborca nie umieścił znaku „×” przy żadnym z nazwisk kandydatów. Obwieszczenie o kandydatach https://pkw.gov.pl/…/1592083665_obwieszczenie-o-zarejestrow…

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich w lokalu wyborczym będzie mogło przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe. Do dyspozycji wyborców będą płyny do dezynfekcji. Członkowie komisji będą wyposażeni w środki ochrony osobistej, tj. jednorazowe rękawiczki, przyłbice lub maseczki, a pomiędzy ich stanowiskami będzie zachowane 1,5 m odstępu. Ze stołów znikną również sukna. W trakcie głosowania będzie przeprowadzana dezynfekcja klamek, urn wyborczych, stołów, oraz pozostałych powierzchni, na kontakt z którymi narażeni będą wyborcy. https://www.gov.pl/…/wytyczne-mz-i-gis-dotyczace-zasad-bezp…

‼️‼️‼️WAŻNE‼️‼️‼️
Każdy wyborca wchodząc do lokalu wyborczego musi być w maseczce, będzie musiał zdezynfekować ręce oraz powinien rozważyć zabranie ze sobą z domu własnego długopisu. Jeśli tego nie zrobi, komisja da mu długopis, ale będzie musiała zdezynfekować go po każdym użyciu‼️

Agnieszka Ruclak
Zastępca Wójta Gminy Słupno

Zakończenie roku szkolnego👨‍🏫

W dniu dzisiejszym 545 uczniów ze terenu gminy Słupno zakończyło rok szkolny 2019/2020. W tym roku trochę inaczej niż zwykle ale większość z nich odebrała osobiście świadectwo szkolne. Większość z uczniów zobaczyło się pierwszy raz po przeszło trzech miesiącach dlatego nie obyło się bez wzruszeń, emocji i śmiechów. Szczególnie ważny był to moment dla uczniów klas ósmych, którzy żegnali się z nauczycielami i kolegami po raz ostatni. W Szkole Podstawowej w Święcieńcu Pani Agnieszka Domińska – Dyrektor Szkoły zatańczyła z Ósmoklasistami pożegnalnego poloneza i walca. Całe spotkanie odbyło się z zachowaniem środków ostrożności: w maseczkach, rękawiczkach i w odległości 1,5m. W Szkole Podstawowej w Słupnie świadectwa zostały rozdane przed budynkiem w podziale na klasy, podobnie było w Szkole Podstawowej w Liszynie.
Ten rok był szczególnie ciężki dla wszystkich: uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Jednak rok szkolny 2019/2020 zakończyło 67 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, 92 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz 337 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Słupnie.

Czytaj dalej Zakończenie roku szkolnego👨‍🏫

STYPENDIA WÓJTA GMINY SŁUPNO

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY SŁUPNO DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Stypendia Wójta Gminy Słupno przyznawane są:

– szczególnie uzdolnionym uczniom klas IV – VIII z terenu gminy Słupno, uczęszczającym     do szkół podstawowych,

– szczególnie uzdolnionym uczniom klas IV – VIII spoza terenu gminy Słupno, uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Słupno.

Czytaj dalej STYPENDIA WÓJTA GMINY SŁUPNO

Program stypendialny „Klasa” Fundacji BNP Paribas.

„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji, umożliwiający zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni. Od 2003 roku program pomógł blisko 770 absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów z 350 miejscowości na terenie całego kraju, inwestując w ich edukację 22 mln złotych. Absolwenci „Klasy” ze 100% skutecznością zdają matury i dostają się na uczelnie wyższe.

Uczestnicy programu otrzymują pełne wsparcie finansowe w trakcie 4-letniej nauki w liceum (w tym pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych) oraz stypendium finansowe na I roku studiów. Ponadto Fundacja oferuje udział w integracyjnym obozie językowym (przed rozpoczęciem nauki w liceum) oraz letnim obozie stypendystów (już w trakcie trwania nauki). Uczestnicy znajdują się też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.

Czytaj dalej Program stypendialny „Klasa” Fundacji BNP Paribas.

Egzamin Ósmoklasistów ! 👩‍🏫👨‍🏫

Dziś, we wtorek 16 czerwca 2020r. punktualnie o godz. 9.00 ósmoklasiści rozpoczęli swój pierwszy poważny egzamin w życiu. Egzamin kończący ich naukę w szkole podstawowej. W trzech szkołach w naszej gminie egzamin zdaje 61 uczniów.
W tym roku egzamin jest wyjątkowy. Ze względu na pandemię koronawirusa został przeniesiony z kwietnia na czerwiec. I przeprowadzany jest w rygorze sanitarnym. Uczniowie zostali wpuszczani do szkoły pojedynczo, w maseczkach, natomiast na Sali siedzą też w 1,5m odstępach od siebie.

Czytaj dalej Egzamin Ósmoklasistów ! 👩‍🏫👨‍🏫

Nowoczesny plac zabaw w Słupnie już otwarty!

Z inicjatywy Pawła Baranowskiego – sołtysa Słupna oraz Rady Sołeckiej i Rady Gminy Słupno powstał nowoczesny plac zabaw w Słupnie. Dziś w południe Marcin Zawadka – Wójt Gminy Słupno dokonał uroczystego otwarcia miejsca  dla wszystkich mieszkańców. Wstęgę przecięły dzieci ze Słupna i okolic a towarzyszyli im zaproszeni goście: Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki, Małgorzata Sawicka – Przewodnicząca Rady Gminy, Paweł Baranowski – Wiceprzewodniczący, Radni Gminy Słupno: Jarosław Śliwiński, Paweł Węgliński oraz członkowie Rady Sołeckiej: Halina Ludwiczak  oraz Iwona  Żochowska-Markosjan.

Czytaj dalej Nowoczesny plac zabaw w Słupnie już otwarty!

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim – 1182 i mazowieckim – 1173. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób. Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być one być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

–  Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc.  W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł.  Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół.  – Cieszę się, że ARiMR może współpracować z kołami gospodyń wiejskich, które odgrywają ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu mieszkańców, budowaniu wspólnoty, jak i kultywowaniu polskich tradycji  – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.    

Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Wznowienie zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupnie

Informujemy, że zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słupnie zostają wznowione od 1 czerwca 2020 r. Jednocześnie pragniemy Państwa zapewnić, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie zaopatrzony jest w środki ochrony indywidualnej dla wszystkich uczestników i personelu, w tym maseczki ochronne, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji. Natomiast podczas zajęć zachowane zostaną odległości gwarantujące bezpieczeństwo .

W zakresie organizacji pracy w placówce obowiązuje do odwołania:

  1. Nie przychodzenie do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów choroby zakaźnej, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną.
  2. Pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego u uczestników po uprzednim podpisaniu zgody, a także dezynfekcja rąk przed wejściem do ŚDS .
  3. Pozostanie w domu uczestników i pracowników zatrudnionych w placówce, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.
  4. Obserwowanie stanu zdrowia uczestników i personelu, w tym prowadzenie na bieżąco oceny objawów infekcji dróg oddechowych.
  5. Uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji, tj. kontaktu (telefon, poczta elektroniczna) z opiekunami uczestników w razie nagłej potrzeby.
  6. Zakaz wstępu na teren placówki osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności.
  7. Ograniczenie wyjść poza teren placówki w ramach prowadzonej działalności.