Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Rozpoczynamy konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Płocka, w skład którego wchodzi Gmina Miasto: Płock, Gąbin, Gmina: Stara Biała, Bielsk, Radzanowo, Słupno, Łąck, Nowy Duninów oraz Powiat Płocki.

SUMP to dokument strategiczny, który stanowi punkt odniesienia do działań mobilnościowych dla całego MOF Płocka. Jego zadaniem jest wsparcie w planowaniu transportu i mobilności, dążenie do podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko. Zmiany te mają na celu zwiększenie udziału aktywnych i ekologicznych środków transportu oraz zmniejszenie roli samochodów osobowych w codziennych podróżach. Są one możliwe tylko przy aktywnym udziale lokalnej społeczności, bowiem to mieszkańcy są uczestnikami ruchu z najlepszą wiedzą na temat wszelkich niedogodności i usprawnień koniecznych do wprowadzenia w codziennych podróżach na terenie MOF Płocka.

Czytaj dalejKonsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Informujemy, że w związku z wykonywaniem przez Energa Operator prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych wystąpi w dniu 14.03.2023r. w godz. 09:30–12:30 przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:

– Bielino ulica Radosna 2, 10, 18,

– Liszyno ulice Jagiellońska 1, 5, Pogodna 1, 4/dz., 6, 16, Przytulna 3, 6, 10, Radosna 7/26, Spokojna 1, 5, 7, 11, 20, 22, 15/1, Liszyno-15/3, Liszyno-15/4, Wesoła 6, Liszyno-13/8, Liszyno-9/6, 11/9, Liszyno-9/11, 11/14, Liszyno-9/3, 11/6, Liszyno-9/4 , 11/7

60. Sesja Rady Gminy Słupno

Dziś odbyła się LX sesja Rady Gminy Słupno. Po sprawozdaniu z pracy Wójta oraz prac Komisji radni głosowali nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 oraz zmian w budżecie na 2023 rok.

Następnie Radni przegłosowali nad przyjęciem „programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słupno na rok 2023. W tym roku gmina Słupno przeznaczyła 114 tys. zł na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Mieszczą się w tym środki przeznaczone na utrzymanie 10 miejsc w Schronisku dla zwierząt oraz środki przeznaczone na sterylizację, leczenie i dokarmianie wolno żyjących kotów, zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, odbiór i utylizację zwłok bezdomnych zwierząt, powstałych w wyniku zdarzeń drogowych oraz sterylizację zwierząt właścicielskich.

Czytaj dalej „60. Sesja Rady Gminy Słupno”

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Informujemy, że w związku z wykonywaniem przez Energa Operator prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych w dniu 28.02.2023  w godzinach: 09:15–13:15 wystąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:

-Bielino ulica Radosna 38, 39/a, 40A, 41, 216/1, Rydzyno 23, 26, 26A, 27, 29, 30, 35/B, S-484, 305, 324/1, – – Wirgnia 

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI ZBIÓRKI ZUŻYTYCH OPON

Do Urzędu Gminy w Słupnie zgłosiła się Grupa Recykl Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą Śrem, ul. Letnia 3, która zajmuje się zbiórką, odzyskiem oraz recyklingiem zużytych opon i rozwija ogólnopolską sieć zbiórki tego rodzaju odpadu. Zamierza ona przeprowadzić Ogólnopolską akcję odbioru zużytych opon. Akcja skierowana jest do gmin, głównie do rolników.

Czytaj dalejINFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI ZBIÓRKI ZUŻYTYCH OPON

PRZERWA W DOSTAWIE WODY 17.02.2023r.

W związku z koniecznością prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej w miejscowości Rydzyno w dniu 17 lutego 2023r. (piątek) w godzinach od 900 do 1500 nastąpi wyłączenie zasilania wody do budynków położonych w miejscowości:

Rydzyno od nr 10A do nr 40,

– Bielino od nr 38 do nr 42.

Za utrudnienia przepraszamy.

PRZERWA W DOSTAWIE WODY 16.02.2023r.

W związku z koniecznością prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej w miejscowości Rydzyno w dniu 16 lutego 2023r. (czwartek) w godzinach od 900 do 1500 nastąpi wyłączenie zasilania wody do budynków położonych w miejscowości:

Rydzyno – cała miejscowość,

– Bielino 2G, 2B, 2C, 2D oraz od nr 38 do nr 64A.

Za utrudnienia przepraszamy.