Gmina pozyskała 924.843 zł dofinansowania do linii autobusowych.

Gmina Słupno ponownie pozyskała od Wojewody Mazowieckiego dopłatę do funkcjonowania gminnych linii komunikacyjnych S-1, S-2 i S-3.

Agnieszka Ruclak – zastępca Wójta Gminy w płockiej delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego podpisała umowę na dopłatę do gminnych linii autobusowych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych opiewająca na kwotę 924.843zł. Środki możemy wykorzystać na pokrycie kosztów transportu publicznego.

Gmina Słupno jako jedna z pierwszych gmin w Polsce skutecznie brała udział w kolejnych naborach ogłaszanych przez Wojewodę Mazowieckiego na środki z Funduszu począwszy od lipca 2019r, tj. od wejścia w życie Ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Uzyskane kwoty dopłat wyniosły kolejno: w 2019r – 37.480 zł, w 2020r – 474.790 zł, a w roku 2021 – 822.897 zł.

ZMIANA GODZIN URZĘDOWANIA!

W związku z koniecznością złożenia deklaracji o odpadach przez każdego mieszkańca Gminy Słupno, Urząd Gminy w Słupnie przedłuża godziny urzędowania do 19.00 w każdy poniedziałek i środę do dnia 10 lutego 2022r.,

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Słupno z dnia 30 listopada 2021r i zmianą metody ponoszenia opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mieszkańcy Gminy są zobowiązani złożyć nową deklarację‼

Druk można pobrać na stronie www.slupno.eu i wypełniony wysłać:

📌 przez ePUAP

📌 na adres Urzędu Gminy: Słupno, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno

📌 złożyć w BOK lub sali obrad w Urzędzie Gminy w Słupnie

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów

Informujemy, że Wykonawca zmienił harmonogram odbioru odpadów dla miejscowości Wykowo, Rydzyno, Mirosław. Zmiana będzie obowiązywała od miesiąca lutego 2022r.

Szczegóły znajdą Państwo w zakładce: gminna gospodarka odpadami/harmonogramy: https://slupno.eu/wp-content/uploads/2022/01/Harmonogramy-Wykow-Rydzyno-Miroslaw_2022.pdf

DODATEK OSŁONOWY

Informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy to specjalne świadczenie, które jest elementem rządowej tarczy inflacyjnej skierowanej do jedno – i wieloosobowych gospodarstw domowych o dochodach nieprzekraczających odpowiednio 2 100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym,1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłaca.

Dodatek będzie wypłacany dwa razy do roku. Wypłata pierwszej raty ma nastąpić do 31 marca 2022 r., a drugiej – do 2 grudnia 2022 r. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego i wynosi:

✅400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

✅600 zł dla 2 – 3 osobowego,

✅850 zł dla 4-5 osobowego,

✅1 150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

W sytuacji gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewcza powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku osłonowego wynosi:

✅ 500 zł dla gospodarstwa jednoosobowego gospodarstwa domowego,

✅750 zł dla 2 – 3 osobowego,

✅1 062,50 zł dla 4-5 osobowego,

✅1 437,50 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

Aby otrzymać wypłatę dodatku, złóż wniosek w Centrum Usług Społecznych w Słupnie ul. Warszawska 26 A, 09-472 Słupno do 31 stycznia 2022 r. Wypłatę otrzymasz w dwóch równych ratach.

Wypłata I raty do 31 marca Wypłata II raty do 2 grudnia.Jeżeli przekroczysz pierwszy termin składania wniosków, to wciąż możesz ubiegać się o dofinansowanie.

Wniosek możesz złożyć do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.Więcej dowiesz się w swoim Centrum Usług Społecznych.

Kontakt 24 261 91 78

Całkowita pula dodatków to ponad 4 mld zł.