XXXV Sesja Rady Gminy Słupno

W dniu dzisiejszym odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Słupno zwołana w trybie nadzwyczajnym. Najważniejszą uchwałą było przesunięcie terminu składania wniosków o nagrody Wójta Gminy Słupno składanych przez Dyrektorów szkół z terenu gminy Słupno. Zmiana była podyktowana przesunięciem terminu egzaminu ósmoklasisty, którego wyniki mają wpływ na powyższą ocenę. Termin składania wniosków został przesunięty o miesiąc, tj. do 15 lipca 2021 r. (wcześniej było 15 czerwca 2021 r.).
Dodatkowo na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Radni jednogłośnie przegłosowali również zmiany dotyczące poprawek technicznych pozycji znajdujących się w uchwale budżetowej na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021-2029.

Chroń pszczoły i inne owady zapylające!!!

Ochrona organizmów pożytecznych i stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu to podstawowy wymóg integrowanej ochrony roślin. Środki ochrony roślin należy stosować tak, aby minimalizować negatywny wpływ chemicznej ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu.
W związku ze wzrostem zagrożenia dla pszczół oraz sygnałami w sprawie zatrucia rodzin pszczelich na terenie naszej Gminy prosimy o zapoznanie się z komunikatem: http://piorin.gov.pl/files/userfiles/_shared/wiorin_warszawa/aktualnosci/pszczoly_2021/komunikat_wiorin_pszczoly_2021.pdf

TERYTORIALNY PUNKT OBSŁUGI MIESZKAŃCA DLA MIEJSCOWOŚCI: NOWE GULCZEWO!!!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców oraz w związku  z panującą sytuacją epidemiologiczną informujemy, iż na Orliku w Gulczewie został uruchomiony Terytorialny Punkt Obsługi Mieszkańca w zakresie spraw dotyczących składania DEKLARACJI  O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH.

Średniomiesięczne zużycie wody niezbędne do złożenia deklaracji będzie można sprawdzić na miejscu. Deklarację zmieniającą składa ta sama osoba, która składała deklarację w 2020 roku.

Terytorialny Punkt Obsługi Mieszkańców na Orliku w Gulczewie czynny będzie  w dniach:

05.05.2021 r. (środa) w godz. od 13:00 do 19:00

06.05.2021 r. (czwartek) w godz. od 13:00 do 19:00

Jednocześnie informujemy, że deklaracje za odpady można złożyć również każdego dnia w Urzędzie Gminy w Słupnie w godzinach urzędowania.

Przypominamy, że nadal obowiązuje reżim sanitarny czyli m. in. obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, w urzędach, sklepach, transporcie publicznym, punktach usługowych oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

TERYTORIALNY PUNKT OBSŁUGI MIESZKAŃCA DLA MIEJSCOWOŚCI: SŁUPNO, SZELIGI !!!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców oraz w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną informujemy, iż w Szkole Podstawowej w Słupnie został uruchomiony Terytorialny Punkt Obsługi Mieszkańca w zakresie spraw dotyczących składania DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH.
Średniomiesięczne zużycie wody niezbędne do złożenia deklaracji będzie można sprawdzić na miejscu. Deklarację zmieniającą składa ta sama osoba, która składała deklarację w 2020 roku.
Terytorialny Punkt Obsługi Mieszkańców w Szkole Podstawowej w Słupnie czynny jest w dniach:
28.04.2021 r. (środa) w godz. od 13:00 do 19:00
29.04.2021 r. (czwartek) w godz. od 13:00 do 19:00
04.05.2021 r. (wtorek) w godz. od 13:00 do 19:00
Jednocześnie informujemy, że deklaracje za odpady można złożyć również każdego dnia w Urzędzie Gminy w Słupnie w godzinach urzędowania.
Przypominamy, że nadal obowiązuje reżim sanitarny czyli m. in. obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, w urzędach, sklepach, transporcie publicznym, punktach usługowych oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

XXXIV SESJA RADY GMINY SŁUPNO

Dziś odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Słupno. Najważniejsze uchwały to przyjęte przez Radę Gminy Słupno zmiany do budżetu na rok 2021 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021-2029. Zmiany dotyczą przede wszystkim zwiększenia dochodów gminy o środki pozyskane w ostatnim czasie przez Gminę Słupno. Pozyskane fundusze pozwolą na szybsze sfinansowanie długo wyczekiwanych inwestycji w naszej gminie.

Jednym z ważniejszych dofinansowań zewnętrznych w ostatnim czasie jest pozyskanie dziewięćset sześćdziesiąt  tysięcy  złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na realizacje przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Arkadia Mazowiecka –Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszyno- Słupno wraz z przebudową mostu wraz z infrastrukturą”. Dzięki temu ulica  Pocztowa w Słupnie łącząca południe gminy z centrum stanie się drogą o wysokim standardzie i poziomie bezpieczeństwa. Ponadto na tej drodze nastąpi niezbędna przebudowa mostu na rzece Słupiance.

Czytaj dalej XXXIV SESJA RADY GMINY SŁUPNO

TERYTORIALNY PUNKT OBSŁUGI MIESZKAŃCA DLA MIEJSCOWOŚCI: LISZYNO, BIELINO, RYDZYNO, BOROWICZKI-PIEŃKI!!!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców oraz w związku  z panującą sytuacją epidemiologiczną informujemy, iż w Szkole Podstawowej w Liszynie zostanie uruchomiony Terytorialny Punkt Obsługi Mieszkańca w zakresie spraw dotyczących składania DEKLARACJI  O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH.

Średniomiesięczne zużycie wody niezbędne do złożenia deklaracji będzie można sprawdzić na miejscu. Deklarację zmieniającą składa ta sama osoba, która składała deklarację w 2020 roku.

Terytorialny Punkt Obsługi Mieszkańców w Szkole Podstawowej            w Liszynie  czynny będzie w dniach:

21.04.2021 r. (środa) w godz. od 13:00 do 19:00

22.04.2021 r. (czwartek) w godz. od 13:00 do 19:00

26.04.2021 r. (poniedziałek) w godz. od 13:00 do 19:00

27.04.2021 r. (wtorek) w godz. od 13:00 do 19:00

Jednocześnie informujemy, że deklaracje za odpady można złożyć również każdego dnia w Urzędzie Gminy w Słupnie w godzinach urzędowania.

Przypominamy, że nadal obowiązuje reżim sanitarny czyli m. in. obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, w urzędach, sklepach, transporcie publicznym, punktach usługowych oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

TERYTORIALNY PUNKT OBSŁUGI MIESZKAŃCA DLA MIEJSCOWOŚCI: MIROSŁAW, STARE GULCZEWO!!!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców oraz w związku  z panującą sytuacją epidemiologiczną informujemy, iż w Świetlicy wiejskiej w Mirosławiu zostanie uruchomiony Terytorialny Punkt Obsługi Mieszkańca w zakresie spraw dotyczących składania DEKLARACJI  O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH.

Średniomiesięczne zużycie wody niezbędne do złożenia deklaracji będzie można sprawdzić na miejscu. Deklarację zmieniającą składa ta sama osoba, która składała deklarację w 2020 roku.

Terytorialny Punkt Obsługi Mieszkańców w świetlicy wiejskiej w Mirosławiu czynny będzie w dniach:

  • 15.04.2021 r. (czwartek) w godz. od 13:00 do 19:00
  • 19.04.2021 r. (poniedziałek) w godz. od 13:00 do 19:00

Jednocześnie informujemy, że deklaracje za odpady można złożyć również każdego dnia w Urzędzie Gminy w Słupnie w godzinach urzędowania.

Przypominamy, że nadal obowiązuje reżim sanitarny czyli m. in. obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, w urzędach, sklepach, transporcie publicznym, punktach usługowych oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

PRZERWA W DOSTAWIE WODY !!!

Urząd Gminy w Słupnie informuje, iż w związku z pracami na przyłączu wodociągowym w dniu 15.04.2021r. w godzinach 9:00 – 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków położonych w Cekanowie przy ulicach: Wiejska, Stokrotki, Jagodowa, Orzechowa, Fiołkowa, Konwaliowa, Letnia (od nr 1 do 9) .

Za utrudnienia przepraszamy!

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z wejściem w życie Uchwały Rady Gminy Słupno z dnia 30.12.2020 r. zmieniającej metodę opłat za odpady komunalne informujemy, że do dnia 10 maja 2021 r. mieszkańcy Gminy Słupno mają obowiązek złożenia deklaracji za śmieci. Deklarację zmieniającą składa ta sama osoba, która składała deklarację w 2020 roku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców oraz w związku  z panującą sytuacją epidemiologiczną informujemy, iż na okres składania deklaracji zostaną uruchomione Terytorialne Punkty Obsługi Mieszkańca w zakresie spraw dotyczących składania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Średniomiesięczne zużycie wody niezbędne do złożenia deklaracji będzie można sprawdzić na miejscu. Czytaj dalej INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI